De blinde volgelingen van Sai Baba

666 hits
Op mijn kritische vragen over de Sai Baba-organisatie, in Kleintje Muurkrant nummer 303, dat eveneens verscheen in de Ravage van 15 november, kwam een emotionele reactie in de Ravage van 20 december jongstleden. De reactie was van de zich noemende "Sai Baba devotee, annex Jomanda-fan" Sophie van den Berg. Het verschil tussen Jomanda-fa...

06-terreur/305

662 hits
Eerder schreven we al over het gebruik van 06-nummers bij de overheid (studiefinanciering, misschien ook buro huisvesting), bij de snuffelkrant, allerlei babbelboxen en sexlijnen.We gaan nog even verder. De televisie. Want ook de programmabazen in Hilversum, Luxemburg en Aalsmeer hebben het lucratieve 06-verhaal inmiddels ontdekt.Zoals...

De blauwe aanslag

665 hits
Wanneer je wat meer wilt weten, de sfeer wilt opsnuiven van het dagelijkse beslommeringen en de politieke strijd rondom een groot kraakpand dan is het zojuist verschenen boek "Aanslag" een aanrader. Het prachtig uitgegeven werk (het is wel een boek maar ook weer niet vanwege de zeer originele kaft die bestaat uit een "Authentiek Blauwe...

Oprichting van een radicale online-werkplaats

668 hits
ONDERSTEUN CONTRAST.ORG!Hoewel de Internet-hype anders suggereert, is het Net meer dan een verzameling Web-etalages, postbussen en babbelboxen. Het Net is ook een machtig politiek medium, en niet te vergeten, zelf de inzet van politieke strijd. Internet is een uitstekend middel voor politieke campagnes, acties en tegengeluiden. Contras...

Politieke uitleveringen binnen europa...

634 hits
Woensdag 11 december, eind vorig jaar. Tien Nederlandse politieagenten doen een huiszoeking in het zuidlimburgse Vaals. De actie is gericht tegen Miguel, een Spaanse student die ervan wordt verdacht te werken voor het in Duitsland verboden linkse tijdschrift Radikal. Saillant detail: vier Duitse agenten helpen actief mee met de huiszoe...

Tranen van gelukzaligheid

624 hits
Gerardus glimlachte zich doodwas niettemin niet levensmoe.De zee van tranen die hij vergootstroomde vanwege een goeroe.Bezield, dwars door alle schijn heenglimlachend onder een galg...waar duisternis onzichtbaar verdweenals de zucht van een blaasbalg...Hongerig naar universele kennislacht men smakelijk om de doodvult men zijn maag desn...

Wat wilde schoppen en een lik vergif

632 hits
Wat er staat op de voorkant van ons Kleintje d.d 20 december 1996 over de situatie van daklozen en verslaafden kan ik volledig onderschrijven. Het redactionele (?) commentaar op onze ingezonden brieven echter liep de spuigaten van het Inloopschip uit. Een reden voor mij om de hoop van de redactie dat de discussie in een volgend Kleintj...

Delen van voorzieningen wordt bestraft

655 hits
Vanaf 1 januari dit jaar is de Nieuwe Algemene Bijstandswet voor iedereen van kracht. In DenBosch betekent dit een zeer zuinig en hard beleid ten opzichte van een groeiende groep mensen die afhankelijk is van steeds minder inkomen. Op het allerlaatste moment, tijdens de gemeenteraadsvergadering van december vorig jaar, zijn er (gelukki...

Kunst & politiek

691 hits
Nou, DenBosch heeft de landelijke media wederom gehaald. In wat kleine artikeltjes in allerlei kranten werd begin december afgelopen jaar melding gemaakt van het feit dat het stadsbestuur van DenBosch een kunstopdracht nabij het nieuwe Bossche station van driehonderdduizend gulden heeft ingetrokken die zij eerder aan de beroemde Nederl...

Trieste bloemlezing over onze blunderende overheid

617 hits
Onder deze titel is een zwartboek verschenen, verzameld en gebundeld door de "Nederlandse Vereniging van Belastingbetalers". Belasting betalen is voor de dommen is een veelgehoorde opmerking, vooral van diegenen die nog tot en met het einde van het zojuist afgelopen jaar hun kapitaal naar buiten de Nederlandse staatsgrenzen hebben gesc...

Een reactie op het artikel 'Divine Wisdom'

550 hits
Op 1 december kreeg ik het artikel van Hans de Bruin uit Kleintje Muurkrant nummer 303 onder ogen waarin hij een studie van Herman de Tollenaere omtrent de politieke betekenis van de theosofie bespreekt. Het artikel deed mij de haren te berge rijzen, gezien de vele halve waarheden, verdraaiingen en leugens die het bevat. Een simpel ges...

Theosofische logica

556 hits
In het decembernummer van Kleintje stond een uitgebreide reactie van de Haagse theosoof Henk Spierenburg op het artikel 'Divine Wisdom' uit Kleintje nummer 303. Een reactie, die meer vragen oproept dan dat er kritiek op de theosofie wordt beantwoord, laat staan dat hij iets verduidelijkt over de theosofie.Het is ingewikkeld om in te ga...

antroposofie en theosofie

534 hits
Ondertussen is er ook in een ander blad een debat ontstaan over artikelen die eerder in Kleintje Muurkrant zijn verschenen. In Ravage nummer 225 stond een artikel van Stephan Geuljans en Arjen Neijeboer die schrijven dat Rudolf Steiner (de voormalige theosoof en latere oprichter van de antroposofie) ten onrechte van racisme wordt besch...

Aboriginals

491 hits
Eind november opende Canada's nationale krant The Globe and Mail met "Vast changes sought to aid natives". 'Natives' zijn de aboriginal people, dat wil zeggen zij die nog overgebleven zijn nadat de Europeanen het land dat wij nu Canada noemen, betraden. 'Aboriginal' zou je het beste kunnen vertalen met 'oorspronkelijk'. Nu treffen wij ...

werk, werk, werk...

499 hits
Met ingang van 1 januari 1997 heeft de gemeente Sint Michielsgestel (onder de rook van DenBosch) de bijstandsuitkering van Marta Resink volledig stopgezet "wegens tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan." Marta weigert mee te doen aan het spel van schijnsollicitaties en de krankzinnige concurre...

De vooruitgang van D'66 en VVD: ARBEIT MACHT FREI

477 hits
D'66 en VVD willen uitkeringsgerechtigden gaan dwingen om werk te accepteren tegen een loon dat onder het sociale minimum ligt. De PvdA sputtert nog wat tegen, maar zal uiteindelijk door de bocht gaan, net als bij alles om de coalitie niet in gevaar te brengen. Electoraal is het goed te verkopen dat de slampampers eindelijk eens het vu...

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch