Skip to main content
(Verfrommelde prop papier, gevonden in een prullenbak bij de bushalte De Horsten in Wassenaar) Landgenoten, Naar aanleiding van de vele door mij ontvangen reacties betreffende de televisietoespraak van mevrouw mijn moeder, waarvoor mijn hartelijke dank, deel ik u mede uw overwegingen omtrent het aanvaarden van mijn nieuwe functie met ...
door Joke Kaviaar We kunnen ons de komende maanden weer verheugen in Oranje gekte. De media zullen geen kans onbenut laten om ons eraan te helpen herinneren dat we feest moeten vieren en onze huizen vol moeten hangen met oranje parafernalia. Hoezee! De oranje gekte. Een man, Erwin is zijn naam, gooide een slordige twee jaar geleden ee...
door JoopFinland Juliana en Beatrix probeerden het nog zo lief te zeggen. Grootmoeder had het over "ongeschiktheid" van kleinzoon voor zijn taak en mams noemde Alex een "exponent van de iPod-generatie". Bullshit dus. Waarom niet de dingen bij hun naam genoemd? De kroonprins staarde vroeger urenlang naar het testbeeld van de tv en nu i...
door Peter Edel Tegenwoordig schrijf ik over Turkije, daarvoor deed ik dat over Israël. Eerder, we praten midden jaren negentig, verscheen er nog niet veel van mijn hand. Maar ik onderzocht toen wel al van alles. Van Prins Bernhard tot de moord op John F. Kennedy. Tussen deze twee onderwerpen lijkt een wereld aan afstand te bestaan, m...
Kleintje Muurkrant heeft in het verleden nogal wat kritische artikelen gepubliceerd over de pseudowetenschappelijke achtergronden van de antroposofie (Rudolf Steiner). 't Kleintje heeft in die jaren een stevig archief opgebouwd van antroposofische tijdschriften en dat willen we nu wegens plaatsgebrek van de hand doen. Doe een mooi bod ...
Zojuist verschenen bij uitgeverij de Papieren Tijger ‘Hoe overleef ik een crisis’ - Hoe wordt je zelfredzaam bij rampen, geschreven door Dick Berts. "We hebben het goed voor elkaar in Nederland, maar ook bij ons kan iets gebeuren. Het kan zijn dat de stroom langere tijd uitvalt, er geen water uit de kraan komt, of dat je tijdelijk je h...
Enkele kernideeën uit het boek “De mythe van de groene economie” op een rij. “Ik geloof dat de transitie naar een groene economie goed is voor onze economie en voor ons allemaal, en ik heb erin geïnvesteerd’, stelt Al Gore onomwonden. People planet profit staat centraal op de agenda van tal van NGO’s en bedrijven. Het lijkt een hoopvol...
door Piet van der Lende Op allerlei beleidsterreinen komt de crisispolitiek op ons af, ook lokaal en verschillend voor verschillende groepen. De neoliberale politiek betreft niet alleen bezuinigingen, maar een algehele reorganisatie van de maatschappij, waaronder uitbreiding van controle en repressie die de burger in het gareel moeten...
Over schalie-gas gaan we het in dit Kleintje niet hebben. Iedereen die de onthutsende documentaire GASLAND gezien heeft (zo niet dan nu kijken op youtube!) zal begrijpen dat we dat niet moeten gaan doen. Eerst een alternatief vinden voor ons nog schone drinkwater, dan het pas gaan vergiftigen. De vraag is namelijk niet of ons drinkwate...
door Bas van der Plas Vanuit de business class word ik door de VIP-corridor naar de uitgang van Schiphol geleid. Daar staat de trouwe chauffeur al klaar met mijn Jaguar. Elegant houdt hij de deur voor me open, ik glijd op de lederen achterbank en laat me behaaglijk achterover zakken. “Zo Erik,” zeg ik tegen mijn chauffeur, “laten we e...
Als eind 1918 het stof boven de verschrikkelijke slagvelden van de Eerste Wereldoorlog is opgetrokken, breekt een nieuwe tijd aan, die na de Tweede Wereldoorlog als het Interbellum wordt aangeduid. Vanaf het einde van de 'Grote oorlog' worden de oude Europese monarchieën een voor een vervangen door regimes van sterke mannen en dictator...
door Ton Biesemaat Eigenlijk is alles al gezegd over de festiviteiten van 30 april. Wie de monarchie een Middeleeuws restant binnen de staatsinrichting vindt kan terecht bij het boek van Bob Elbracht 'Argumenteren tegen de Monarchie'. Elbracht was drijvende kracht achter de republikeinse beweging Pro Republica. Dan kunnen we het hebbe...
De winning van schaliegas vergt meer energie, duurdere installaties, meer water en chemicaliën en meer personeel dan de winning van ‘normaal’ aardgas. Daarom zal schaliegaswinning altijd duurder zijn dan normale aardgaswinning. En in een vrije markt betekent een hogere productieprijs een hogere vraagprijs. Dit zou een open deur moeten ...
door Harry Zevenbergen Nu de storm een beetje is gaan liggen, wil ik graag terugkomen op de SNS en de zo geplaagde Sjoerd van Keulen. Niet dat ik medelijden met hem heb. Het is een misdadiger ook als de wet dat anders ziet. Maar hij deed het niet in zijn eentje, hij maakt deel uit van een wereldwijde criminele organisatie en is symboo...
door Joke Kaviaar Deportaties zijn net als kogels. Ze vliegen je om de oren. Verblijf je in een gezinslocatie of een asielzoekerscentrum? Ook daar ben je je leven niet zeker. Het COA, voluit Centraal Opvang Orgaan Asielzoekers, mag haar naam wel eens veranderen in Centraal Oprot Orgaan Asielzoekers! Elke dag kunnen ze komen om je te h...
De overheid trekt zich terug uit de ruimtelijke sector. Het Rijk ziet, behalve op het gebied van mobiliteit, nauwelijks nog een taak voor zichzelf weggelegd. Op provinciaal en gemeentelijk niveau is zelfsturing tegenwoordig het adagium. Intussen gaat de strijd om de ruimte gewoon door. Deze wordt niet meer gevoerd met investeringsgeld,...
Veel werkzoekenden die een WW-uitkering van het UWV of een bijstandsuitkering van de gemeente hebben worden naar allerlei reintegratietrajecten verwezen. Dat kan een sollicitatietraining zijn in verschillende vormen maar ook een werkproject, waarbij je gedurende een langere periode arbeid moet verrichten met behoud van uitkering, dus z...
“Het concept van de natiestaat overstijgend is het idee van een nieuwe gemeenschap die de leefruimte die we histories hebben transformeert naar een nieuwe spirituele ruimte. Het nieuwe Europa gebaseerd op solidariteit en samenwerking tussen alle volkeren; een Europa zonder werkeloosheid of monetaire crises zal een stevig fundament en s...
Zoals iedere abonnee wel gemerkt zal hebben komen we nog maar een paar keer per jaar op papier uit. Dit heeft te maken met alle eerdere juridische procedures en de euro's die we daarmee zijn kwijtgeraakt en het enorme gebrek aan tijd van tegenwoordig. Op onze internet-pagina www.stelling.nl/kleintje verschijnen we wel iedere dag met me...
In december jongstleden bracht het wetenschappelijk bureau van de SP een speciaal dubbeldik nummer van haar maandblad “Spanning” uit over ‘democratisering van de economie’. Daarmee gaf het wetenschappelijk bureau uitvoering aan een besluit van de partijraad om de basis te leveren voor een discussie over dit thema. In het voorjaar zal d...