Skip to main content
  • Archivaris
  • 305

Oprichting van een radicale online-werkplaats

ONDERSTEUN CONTRAST.ORG!

Hoewel de Internet-hype anders suggereert, is het Net meer dan een verzameling Web-etalages, postbussen en babbelboxen. Het Net is ook een machtig politiek medium, en niet te vergeten, zelf de inzet van politieke strijd. Internet is een uitstekend middel voor politieke campagnes, acties en tegengeluiden. Contrast.org is opgericht om die zaken te stimuleren. Een organisatie en werkplaats voor tegeninformatie en contra-expertise op Internet, vanuit een radicaal-kritisch perspectief.

achtergrond
In het laatste jaar is de lijst van spraakmakende Internet-initiatieven vanuit Nederland almaar langer geworden: de Scientology-acties, de online-uitgave van het Van Traa-rapport, het in de lucht brengen van een kritische anti-McDonald's-site en het online-asiel voor het in Duitsland verboden blad Radikal. Bij die projecten zal het niet blijven, en daarom is contrast.org opgericht. Er komen steeds vaker vanuit het buitenland vragen om aldaar gecensureerd materiaal op servers in Nederland te plaatsen. Die informatie op een zinvolle manier aanbieden is veel werk, en dat werd tot nu toe meestal door mensen thuis gedaan. Een gezamenlijke ruimte waar gewerkt aan dit soort online-projecten, een 'online-werkplaats', biedt hier uitkomst. Daarnaast willen we ook zelf politieke campagnes via het Net ontwikkelen en initiëren, projecten in het kader van openbare kritiek, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de technische mogelijkheden van het Internet. Een goed voorbeeld is www.mcspotlight.org, de anti-McDonald's-site die is opgericht met Nederlandse steun en advies. Deze succesvolle site ziet er niet alleen erg mooi uit, maar gebruikt o.a. ook de zogeheten frame-techniek waarmee relevante tegeninformatie letterlijk naast de officiële McDonald's-site is geplaatst.

Nadat in kleine kring (met als werktitel 'Polprov') enige tijd is gepraat over de noodzaak bestaande en nieuwe politieke Internet-projecten beter te coördineren, is nu zover: contrast.org gaat binnenkort van start, compleet met een echte werkplaats. Daarvoor is geld nodig. We willen uiteindelijk ook draaien op betaalde opdrachten, maar we willen wel nu al beginnen zonder dat er direct opdrachten in zicht zijn. Inderdaad, dit is een bedelbrief: we proberen je over te halen een aandeel te kopen of geld te storten. De activiteiten van contrast.org zijn ondergebracht bij een stichting. De stichting heeft tot doel: 'het bevorderen van het gebruik van electronische communicatiemiddelen i.h.b. ter bevordering, verdediging en versterking van de vrijheid van meningsuiting en de universele rechten van de mens. Alsmede het stimuleren van het debat over deze kwesties.'
Contrast.org brengt tegeninformatie op het Net. Dat kan van alles zijn: databases, stukken, mailinglists, WWW-pagina's, hele sites, en het liefst in combinatie. Contrast.org is geen provider - je kunt er geen account nemen - maar biedt een plek waar je naartoe kunt voor technische of inhoudelijke ondersteuning voor allerhande Net-actieplannen. Tevens is contrast.org een 'virtuele verzamelnaam' voor dit soort projecten.

wat gaat contrast.org doen?
- Politieke projecten initiëren, ondersteunen en coördineren. Coördinatie is hier nodig zodat er sneller kan worden gereageerd op gevallen van censuur of juridische problemen. Om continuïteit te waarborgen zal een soort redactieraad regelmatig bijeenkomen om door te nemen wat er doen valt. Contrast.org wil immers niet slechts reageren op wat overheden, bedrijven, sektes en dergelijke doen, maar nadrukkelijk ook zelf initiatieven nemen.
- Juridische kennis verzamelen. Bij de genoemde eerdere initiatieven moest er beroep worden gedaan op advocaten. De juridische kanten van het Internet (privacy, censuur, auteursrechten) zijn echter complex en bovendien grotendeels onontgonnen. Advocaten, en niet te vergeten rechters, hebben daarover ook nog veel leren. We willen voorkomen dat iedereen steeds opnieuw het wiel moet gaan uitvinden.
- Technische expertise doorgeven. Bij een wat groter project begint op Internet komt meer kijken dan wat HTML-kennis. Dat kan variëren van Java-scripts, mailinglists, Unix- en Linux-kennis, tot audio- en video-technieken. Contrast.org wil de kennis over deze 'hogere Net-technieken' vergroten. De online-werkplaats zal daartoe de expertise verzamelen, bundelen en verspreiden. Niet middels computercursussen maar op basis van zelfwerkzaamheid en samenwerking met een team techneuten. De werkplaats wordt dus tevens een bibliotheek met allerhande naslagwerken en online-handleidingen, een plek waar je al doende kan leren.
- Asiel verlenen. Voor groepen die geen veilige Internet-toegang hebben - door censuur, overheidscontrole, intimidatie of andere blokkades - kan contrast.org openbaar toegankelijke voorzieningen realiseren. Te denken valt aan het `mirrorren' van sites op veilige servers, maar ook aan digitale postbussen of publieke terminals.
- Werkruimte bieden. De ruimte kan dienen als werkplaats voor mensen uit binnen- en buitenland die een tijd lang intensief willen werken aan het bouwen van een (grote) site of cd-rom. Zeker in het laatste stadium van een project moet vaak veel samengewerkt worden: de online-werkplaats biedt daar de ruimte voor.
- Eigen servers oprichten. Op den duur kunnen ook eigen servers worden opgericht. De nadruk ligt echter op het ontwikkelen van projecten; waar die vervolgens op het Net komen te staan, is van minder belang. Eigen servers kunnen ook nodig zijn in verband met betaalde opdrachten. De politieke projecten mogen echter nadrukkelijk niet ondergeschikt worden aan een bedrijfsmatige aanpak.
- Inhoudelijke inbreng. Een redactieraad van mensen uit de werkplaats en de denktank gaat zich bezighouden met het initiëren van campagnes, het filosoferen over mogelijkheden en het motiveren en bijstaan van mensen met leuke ideeën.

activiteiten rond de Euro-top in Amsterdam
Als eerste grote project zal contrast.org zich werpen op activiteiten rond de Eurotop in Amsterdam (17-18 juni 1997). Europese leiders vergaderen dan in de Nederlandse Bank, eten in het Van Gogh, de wereldpers zit in tenten op het Frederiksplein, de directe omgeving zal Sperrgebiet worden, compleet met dichtgelaste putdeksels - de politie is al begonnen de buurt hierop voor te bereiden... Nu al zijn er drukbezochte vergaderingen om die week een spektakel te organiseren met als thema het Andere Europa. Contrast.org wil deze acties ondersteunen op het Net. Dat zou kunnen middels mailinglists voor de organiserende groepen uit verschillende landen en sites met achtergrondinformatie (Jansen & Janssen over Europol, vluchtelingen en illegalen, het Europees economisch en sociaal beleid, noord-zuid/oost-westverhoudingen). Tijdens de Eurotop willen we experimenten met real-audio en -video op het Net, onder andere in samenwerking met de Amsterdamse vrije radio's. De activiteiten rond de Eurotop bieden tevens de mogelijkheid in te haken op de neoliberalisme-discussie met als invalshoek net-activisme en access-politiek.

ideeën en geld
Iedereen met goede ideeën, kritiek en aanvullingen is welkom. Neem zitting in de redactie of draag projecten aan! We hebben al een ruimte en het bestuur van de stichting is op weg naar de notaris. Weet je mensen die dit leuk vinden, meldt ze aan, geef het door. Wat betreft het geld. We hebben berekend dat we van 12.000 gulden een half jaar lang kunnen draaien, zonder direct betaalde opdrachten binnen te halen. We willen dit bedrag snel bij elkaar brengen zodat we de ruimte kunnen verbouwen en inrichten, en even geen zorgen hebben over de huur en de energie. Zie je dit plan zitten dan kun je een of meer aandelen kopen van 100 gulden per stuk. Je wordt dan op de hoogte gehouden van de activiteiten van Contrast.org. Andere stortingen, leningen of bijdragen in natura zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Stort gul op postgiro 3449270 t.n.v. stichting MIT, Amsterdamo.v.v. "contrast.org". Voor nadere informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of www.contrast.org of Postbus 11147, 1001 GC Amsterdam

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 305, januari 1997