Skip to main content
  • Archivaris
  • 305

antroposofie en theosofie

Ondertussen is er ook in een ander blad een debat ontstaan over artikelen die eerder in Kleintje Muurkrant zijn verschenen. In Ravage nummer 225 stond een artikel van Stephan Geuljans en Arjen Neijeboer die schrijven dat Rudolf Steiner (de voormalige theosoof en latere oprichter van de antroposofie) ten onrechte van racisme wordt beschuldigd. Nog sterker, Steiner zou veel linkser zijn dan een ieder beweert. In de Ravage daarna (nummer 226) reageert Herman de Tollenaere hier weer op door aan te geven dat er nogal wat gegevens 'vergeten' zijn. Wil je een beetje op de hoogte blijven van alle artikelen over dit onderwerp tot nu toe in het Kleintje en een paar relevante andere artikelen dan kun je door een tientje op onze giro over te maken in bezit komen van een bundel kopie├źn.

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 305, januari 1997