Skip to main content
  • Archivaris
  • 305

Kunst & politiek

Nou, DenBosch heeft de landelijke media wederom gehaald. In wat kleine artikeltjes in allerlei kranten werd begin december afgelopen jaar melding gemaakt van het feit dat het stadsbestuur van DenBosch een kunstopdracht nabij het nieuwe Bossche station van driehonderdduizend gulden heeft ingetrokken die zij eerder aan de beroemde Nederlandse kunstenaar Rob Scholte had verleend. Hoezo ingetrokken? Vonden de stadsregenten het kunstwerk niet mooi? Hebben ze ruzie gekregen met de recalcitrante bekende nederlander? Neen, niets van dit alles, er was en termijn tussen Scholte en de gemeente DenBosch afgesproken en op dat tijdstip bleek dat Scholte nog vrijwel niets aan kunst gepresenteerd had. En dus maakte de stad bekend dat ze de opdracht introk. Moeten wij hier nu uit opmaken dat ze vergeefs Scholte heeft benaderd om op te schieten met zijn ontwerp? Is er eigenlijk wel contact met hem gezocht, hij woont toch ergens op een eiland in een fraaie villa? Waarom komt er nou zo'n onbevredigend nieuwsberichtje naar buiten? Geruchten gaan dat het door Scholte ingeleverde schetsje (een soort "zandstraal") niets waarmaakte van de uitgetrokken drie ton. Dus lieten de verantwoordelijken de termijn verstrijken waardoor er niet inhoudelijk met de kunstenaar gedebatteerd hoefde te worden. En wat was de reactie van Rob Scholte? "Ik had van DenBosch een verbindingspunt met de hele wereld willen maken. Maar nu blijft DenBosch gewoon DenBosch". Gelukkig maar...

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 305, januari 1997