Stront aan de knikker

658 hits
We kunnen de boeren toch niet dwingend opleggen wat zij moeten doen, las ik in het Brabants Dagblad. Dit in verband met wat men noemt: de mestproblematiek. Kunnen we dat niet? We kunnen dat wel. We hebben de petrochemische industrie

Droste effect

688 hits
Ook de boekerij op het station van Helsinki heeft 'm twee jaar geleden afbesteld: de Volkskrant. Voor berichtgeving uit Nederland in de moerstaal ben ik sindsdien afhankelijk van post, de wereldomroep en de opschriften op Edammer kaas. Ter compensatie, veronderstelde ik hier wel voorgoed af te zijn van Telegraaf-koppen. Recent echter t...

Arbeidsmoraal in betaalde en onbetaalde arbeid

647 hits
Leuk of niet: als je jeuk hebt, moet je krabben Uit de onuitputtelijke boekenkast van betogen over de arbeid lijkt mij de omschrijving van Karl Marx nog altijd de geschiktste. In Het Kapitaal ontdeed hij het begrip van alle morele bijbetekenissen en omschreef het kernachtig als "een proces dat tussen mens en natuur plaatsvindt; een pr...

Fart-card

644 hits
In KL 295 stond een ingezonden artikel over microchip implantatie bij huisdieren als preventief middel zodat zij, ter geruststelling van de bazen en bazinnen, altijd opgespoord konden worden. De schrijver uitte zijn bezorgdheid over de mogelijkheden van deze technologie, de geluisloze invoering ervan en het gebrek aan discussie hierove...

Huisbezoek van de sociale dienst kun je weigeren!

731 hits
In Kleintje Muurkrant 292 van 16 december 1995 schreven we een stukje over huisbezoeken van de sociale dienst op grond van een a-selecte steekproef. Een van de bewoonsters van de Papenhulst had een brief van de sociale dienst gekregen waarin zij aankondigde de volgende dag op huisbezoek te komen. Ze bleek op grond van een a-selecte ste...

Kort nieuws/296

717 hits
Wij kregen bij het Kleintje en brief binnen van het Steunpunt voor Kansarmen en Minima. Zij hadden een brief gekregen van iemand die zich bezorgd maakt over afgedragen belastinggelden. Aangezien wij bij het Kleintje geen verstand hebben van dit soort zaken roepen wij onze abonnees op om onderstaande eens door te lezen en indien er aanv...

Dona herstelt orde in medialand

686 hits
Blos onder controle, Weekendkoerier verdwenen Brabant Pers baas Dona heeft op ingenieuze wijze de zaakjes weer voor elkaar. Na een klein jaar vol verwikkelingen op het media-front hebben hij en zij luitenants (D. van Eeden, bekend als de bladenkannibaal omdat hij de concurrent de optie 'slikken of stikken' mag voorleggen) de media-orde...

Melkert en zijn banen

689 hits
Een aantal jaren geleden ben ik vol enthousiasme aan de HBO-opleiding voor bibliotheek- en documentatie begonnen. Ik studeer aan de deeltijdopleiding in Tilburg en ben op het inleveren van de eindscriptie klaar met deze opleiding. Na het halen van de propaedeuse, dus na afronding van het eerste jaar, heb ik verscheidene malen gesollici...

Baas van Boven af

745 hits
Margriet van Boven verkeert, als directrice van het Noordbrabants Museum, in haar nadagen. Wie deze Bossche Madam Thatcher goed kent, beseft dat je nogal gemakkelijk met haar in aanvaring komt. Is het daarom dat er zovelen gniffelen over eigen beleefde incidenten en ruzies van anderen met mevrouw Van Boven? Door gebrek aan communicatie...

Nie Wieder

705 hits
Het is inmiddels 2006, en mijn zoontje is zo onderhand in staat tot kritische vragen. `Pap?' `Ja jongen?' `Wat deed jij toen het oorlog was?' De langgevreesde vraag, het moest er eens van komen. `Joegoslavië, bedoel je?' `Eh, nee. Ik bedoelde eigenlijk de oorlog tegen de asielzoekers. De "illegalen"-deportatie. We hadden het erover bij...

persweeën, boekenrubriek/296

660 hits
vleescriminelen Nu de media ons dagelijks confronteren met gekkekoeienziekte lijkt het een mooi moment om ons eens met de "hormonenmaffia" te gaan bezighouden. Beetje pijnlijk natuurlijk voor de dodebeesten-eters onder ons, maar het is echt noodzakelijk om wat licht te laten vallen op schurkachtige types die welbewust de gezondheid van...

Politiestaat

526 hits
U wordt verdacht van het plegen van een of meerdere strafbare feiten, waarvan de gegevens onderaan deze brief zijn vermeld. Zo begint een briefje dat ik : 1) Elf maanden na "het plegen van mijn strafbaar feit" ontving, en 2) toevallig in mijn handen kreeg omdat het niet aan mijn huisadres gericht was. Altijd grappig, behalve dan dat de...

puntje/296

555 hits
Een Oostenrijkse neo-nazi-leider, een oerconservatieve Britse ijzervreetster en nu, van eigen bodem, ook nog een liberale schrijftafeljanmaat; het akelig-getikte triootje Europese politici dat anti-EU-geluiden ten gehore brengt, nodigt niet uit tot bijval. Integendeel, je bent nog eerder geneigd om maar klakkeloos te geloven dat die E(...

Amerikaans revisionisme in contact met Nederland

565 hits
Amerikaans revisionisme in contact met Nederland "Strijdend tegen de joodse overheersing strijden wij voor het behoud van ons Arische kwaliteiten. Wij zien de Duitse nederlaag in 1945 als een nederlaag voor het hele blanke ras." "De huidige machthebbers en het systeem zijn onze vijand. Democratie is het hoogste niveau van kr...

Vorstelijke salarissen

552 hits
Het is toch niet te geloven... Een week of wat geleden vroeg een Nova-presentator aan minister van Binnenlandse Zaken Dijkstal wat zijn inkomen nu eigenlijk was. Dijkstal antwoordde dat hij dit niet wist! Hij wist niet hoeveel geld hij jaarlijks binnensleept? Kom nou, wat een flauwekul. Naast allerlei financiële toetjes met betrekking ...

Reactie op 'rode oortjes' uit het vorige Kleintje

548 hits
Beste Erna! Met verbazing en verbijstering heb ik jouw bijdrage aan het laatste Kleintje gelezen, al weet ik niet of het woord 'lezen' hier gebruikt mag worden. De verplaatste schaamte, waar ik als onvervalsbare Westerling af en toe last van heb, dwong mij deze keer jouw zinnen - met meer wendingen dan de kronkels van de Slang tijdens ...

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch