De SP en het asielzoekerscentrum Leidschendam

574 hits
Raadsvergadering Leidschendam, 7 november 1994. Er zijn in deze gemeente 25 raadsleden, waarvan vijf SP'ers. Aanwezig namens de SP: A.T. Ritter, P. de Ruiter en T.C.J. van Rijn. De Ruiter (SP): "Ik wil nogmaals van de gelegenheid gebruik maken om te zeggen dat, als het aan de SP ligt, het aantal bewoners van het centrum omlaag wordt ...

Haast en tijdgebrek

545 hits
Haast is een ziekte die epidemische vormen heeft aangenomen waarvan het eind nog lang niet in zicht is. Alles moet steeds sneller gebeuren terwijl alles al veel sneller gebeurt dan vroeger. Haast is een gebrek aan tijd, maar wat is een gebrek wanneer zoveel mensen zich te pletter vervelen en niet meer weten wat ze moeten doen (en dus m...

2B or not 2B

523 hits
(Uit NN 176) Als het aan de gemeente Eindhoven ligt, zal er binnenkort weer een stukje bloeiende jongerenkultuur het slachtoffer worden van de natte droom van een aantal projektontwikkelaars. Zowel Autonoom Centrum 2B als het jongerencentrum De Effenaar zullen moeten wijken voor het projekt de 'Dommelzone'. De bewoners en gebruikers va...

Kort nieuws

557 hits
Onwaar "De regering van Nederlands Indië bericht bij voorkeur aan haar meesters in het moederland, dat alles naar wens gaat. De residenten melden dit gaarne aan de regering. De assistent-residenten, die zelf van hun controleurs bijna niets dan gunstige berichten ontvangen, zenden ook op hun beurt liefst geen onaangename tijdingen aa...

Annexatie

542 hits
Die ochtend werden er zware gevechten gemeld bij de Graafseweg en omgeving. Sluipschutters namen vanaf het dak van het voormalige belastingkantoor alle verkeer dat richting centrum ging onder vuur. Op het kruispunt bij de Grobbendonklaan werden in allerijl barrikades opgeworpen van het al maanden niet opgehaalde vuilnis, dat later door...

Verloren maar niet verslagen

546 hits
Zoals jullie in eerdere Kleintjes hebben kunnen lezen (nummer 274 bijvoorbeeld) zijn de mensen van Vereniging Papenhulst Blijft! al een tijd bezig met allerlei akties en procedures rondom de jaarlijkse huurverhogingen. Sinds de kraak, 17 april 1978 wonen er ongeveer veertig mensen in het oude Johannes de Deo-ziekenhuis aan de Papenhuls...

Boeken

504 hits
Centraal-Azië In de Landenreeks, die wordt uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Tropen, de NOVIB en NCOS, is zojuist het deeltje Centraal-Azië verschenen. Hierin komen aan de orde Kazachstan, Kirgizië (eigenlijk Kirgizstan), Turkmenistan, Tadjikistan en Oezbekistan. Het zijn allemaal landen die ontstonden na het uiteenva...

Slapende honden

644 hits
Uitspraken over de vrijheid van de pers, de redactionele onafhankelijkheid, de centrale openbare controlerende functie van de media en dergelijke doen het 'm altijd wel; de hooggestemde idealen en grote maatschappelijke verantwoordelijkheden van de journalistieke beroepsgroep worden weer eens onder het volk gebracht. Maar, de hedendaag...

Ingezonden brieven

528 hits
solidariteit? Eén Met ergernis en kwaadheid heb ik het artikel 'Solidariteit!' op de voorpagina van het vorige kleintje gelezen. Het betreft hier dan met name het stuk over de solidariteitskring die op kerstavond georganiseerd was. Over de organisatie van de solidariteitskring valt wel wat te zeggen, maar de manier waarop een anonie...

puntje.

571 hits
Op het moment dat deze letters met het irritante geratel van een toetsenbord veelvormige gaten in het scherm schieten, is iedereen de explosieve rituelen van het bezopen nieuwjaarsgebeuren weer vergeten. De zwaveldampen zijn opgetrokken en het geknal heeft zijn langzame dood weer gevonden. Maar niet in mijn hoofd. Daar is het sinds de ...

Jongerenprotest in Boxtel

578 hits
Ging het de laatste maanden in het Kleintje over allerlei bladen die er mee ophielden, de afgelopen periode werd duidelijk dat er ook nogal wat woon & werkruimtes in Nederland bedreigd worden. In DenHaag werd duidelijk dat De Blauwe Aanslag moet verdwijnen vanwege steeds meer auto's, elders in dit Kleintje kun je lezen over 2B in Eindh...

Rook

563 hits
Na afloop van de opening van een expositie van schilderijen besloot het gezelschap een restaurant op te zoeken. Ik was ook van de partij en zat tegenover een Amerikaanse. Alles gezellig, tot haar buurman een sigaret opstak. De Amerikaanse plaatste haar stoel een eind van hem vandaan. Dat kon, want zij zat aan het uiteinde van haar tafe...

Digitale ellende

521 hits
Waarom toch al die aandacht voor de 'informatie-supersnelweg'? Koot en Bie maakten pas geleden prachtig duidelijk waar het allemaal om gaat: een enthousiaste medewerker van het Centraal Planbureau of iets dergelijks maakt bekend dat er nu speciaal voor "De Minima" een komputerprogramma beschikbaar is dat je kunt gebruiken om je dagelij...

Maar 500 piek

560 hits
Weer is dezelfde taktiek gebruikt: eerst alles en iedereen shockeren met absurde maatregelen, om diezelfde maatregelen daarna wat afgezwakt door te voeren. En weer trapt iedereen er gvd in! Want ach ja, 500 is lang niet zoveel als 1000 en het geld wordt maar 'langzaam' binnengehaald (150 erbovenop in 1996, nog eens 175 in '97 en '98) e...

Informatie over Georgië

605 hits
Deel 2A: De geschiedenis De Georgiërs zijn een oeroud volk, waarvan de wortels tot ver voor het begin van onze jaartelling teruggaan. In ongeveer het jaar 330 werd het christendom staatsgodsdient. De grondlegger van de Georgische kerk, en later nationale heilige, was Sint Nino. De Georgische kerk ontwikkelde een eigen schrift en een...

'Die lui van dà miljeu'

462 hits
Een watersnood, voorwaar. Op het moment dat dit kleintje geschreven wordt zijn alle dijkdoorbraakgevaren nog niet geweken. De halve polderbevolking is vertrokken. Alles achterlatend. Vee moest achterblijven en kwam pas aan de beurt wanneer alle mensen vertrokken waren. Typisch. Ook de TV-beelden gezien? Motorfietsen, computers, de hele...

gezocht

524 hits
Action, Jean: Les Sectes; changer le mode ou changer de monde?, Luik, 1991. Bentley E.: Out of bondage. Chandler, FW.: Political Spies and provocative agents, 1933. Cobban, A: Ambassadors and secret agents, Cape London, 1954. Cobb, R.: The Police and the people, Oxford, 1970. Eerenbeemt HFJM v.:van Mensenjacht en overheidsmac...

Water

547 hits
Nederland overstroomt. Natuurlijk is het lullig als je huis ineens onder water staat, als je moet vertrekken voor het aanstormende water, als de dijk naast je dorp op springen staat. Maar dat gelul over de milieubeweging, over de overheid die niets doet aan de toestand van de dijken, over "dat zoiets nog kan gebeuren in een land als Ne...

Gif en zooi

571 hits
Het is al wel weer even geleden: de Nederlandse media stonden een paar dagen vol gruwelverhalen over de vergiftiging van zeer vele bewoners van de Belgische gemeente Mellery. Zij woonden op en rondom een vuilstort waarvan bleek dat daarop ruim 400.000 ton - en één ton is duizend kilo - giftige chemische afvalstoffen en verontreinigde g...

Yulduz Usmanova

546 hits
"Kleintje Muurkrant wil via het openbaar maken van gegevens en feiten, het geven van achtergrondinformatie en het plaatsen van diskussiestukken, het verzet tegen misstanden in de maatschappij aanwakkeren. Wij willen onszelf en anderen aanzetten tot zelfstandig kritisch denken en handelen, en tevens een platform-funktie vervullen voor a...

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch