Vrije markt of socialisme?

691 hits
Crisis in Rusland Crisis in Rusland. De rijken worden rijker, de armen armer. Het Russische nieuws in Nederland gemangeld tussen de Duitse verkiezingen, Kosovo en Clinton's libido. Een reportage uit het land van inflatie, mafia en arbeidersstrijd... door InSUdok De banken zijn gesloten. Er zijn geen dollars en ook geen roebels. ...

Bosschenaren betalen voor 'allure' binnenstad

647 hits
Dat Bosschenaren in een stad van 'allure' wonen zullen ze de komende jaren aan den lijve ondervinden. Waarom? Omdat ze fors moeten meebetalen aan de grootschalige uitgaven van de laatste jaren om de stad op te krikken in de vaart der volkeren... door Bas van der Plas Geen plekje in de binnenstad of er werd wel gesloopt, gebouwd, gere...

groeten uit Zweden

666 hits
Je bent schrijver en je woont in Zweden. Je schrijft intelligente stukjes over sociale wantoestanden en machtsmisbruik maar alle grote tijdschriften en kranten weigeren publicatie. Dan word je gevraagd of je iets over Zweden wilt gaan schrijven. Je weet wel, zo'n maandelijks terugkerend verhaaltje waarin de Nederlander in het buitenlan...

Gezondheidszorg

651 hits
Verzekeraars mogen ziekenhuis starten en PaarsTwee wil het mogelijk maken dat verzekeraars op termijn zelf zorginstellingen (zoals ziekenhuizen) gaan exploiteren. Met deze zin begon een artikel in Het Financieele Dagblad van 17 juli jongstleden. In het concept-regeerakkoord werd aangekondigd dat het verbod op eigen instellingen voor ve...

Wederom infiltrant ontmaskerd

726 hits
18 september jongstleden. Een medewerker van het in Leiden gevestigde informatiecentrum De Invalshoek heeft een gesprek met iemand die interesse had om bij SIMPOS (Stichting Informatie over Maatschappelijke Problemen rond Occulte Stromingen, een organisatie die onderzoek doet naar sekten) te komen werken. Tijdens dit gesprek werd de so...

Zijn er dan nieuwe feiten en omstandigheden?

623 hits
de goedpraterij van Groenlinks We ontvingen het Groenlinks ledenblad van oktober. Daarin de zoektocht naar bestuursleden na de agent-orange-like bestuursgevechten in het voorjaar. En een heuse persoonlijke brief van de nieuwe Groenlinks-wethoudster Evelien van Onck aan de gewone Groenlinkser, zoals een popster naar haar dolle tiener...

De Alfred Heinekenprijs voor Paul Ehrlich

722 hits
'Kanker is de ongecontroleerde vermenigvuldiging van cellen; de bevolkingsexplosie is de ongecontroleerde vermenigvuldiging van mensen. Alleen de symptomen van kanker behandelen is in eerste instantie prettig voor het slachtoffer, maar uiteindelijk sterft hij - vaak op een verschrikkelijke wijze. Eenzelfde lot wacht een wereld die alle...

Kort nieuws

638 hits
Naar een ander Europa Pas geleden verscheen het eerste nummer van het Ander Europa Magazine. De club die het blad uitbrengt wil de discussie stimuleren over alternatieven voor Europese samenwerking: "een bijdrage aan de totstandkoming van een groen, sociaal, gastvrij en vreedzaam Europa, waar gelijke rechten gelden voor mannen en vr...

Soestdijk contra Allende

745 hits
In maart van dit jaar verscheen in Frankrijk het boek 'De laatste strijd van Allende' van de schrijver Pierre Kalfou. Daarin viel ondermeer te lezen dat het Nederlandse Koninklijk Huis in 1963/64 een aanzienlijke financiële bijdrage had geleverd aan de verkiezingskas van de christen-democratische presidentskandidaat in Chili, Eduardo F...

puntje.

633 hits
Nog niet zo lang geleden zou het bericht nog enige aandacht hebben gekregen in de media, maar de jongste bekendmaking dat de ozonlaag weer eens in een alarmerend tempo is afgenomen, kreeg dit keer amper de nieuwswaarde van een weerpraatje toebedeeld. Wél werden we 24 uur per dag bestookt met het mediageweld over kelderende beurzen. Een...

Spion voor Moskou in de dertiger jaren

479 hits
Onderzoek naar de geschiedenis en ontwikkeling van inlichtingen (en veiligheids-)diensten, naar opzet, verloop en effect van inlichtingenoperaties, naar de effecten op internationale verhoudingen tussen staten, kunnen interessante publicaties opleveren. In een groot aantal gevallen biedt het een kijkje achter de schermen van de voortdu...

'Kanttekeningen' Deel Twee-a

473 hits
Van Theodor Herzl tot het 'Blut und Boden'-zionisme Twee jaar geleden veroorzaakte Peter Edel enige ophef met zijn eerste artikel, dat toen in het Amsterdamse tijdschrift 'Ravage' werd gepubliceerd. In deze voorlopig laatste serie artikelen voor Kleintje Muurkrant blikt hij niet zo zeer terug op de discussie die hij indertijd op gang...

Het sweetlordbeatle'tje is grounded

476 hits
Types als Ron Pokon zien in dierlijk leven blijkbaar niet zo bijzonder veel waardevols. Wat een misselijk gedichtje, notabene aan mij opgedragen. Ron wil jus bij z'n varkenslappen, konijnenbillen en kippenborsten want hij vindt ze (schattig maar) te droog notabene! Zal ik jou vraatzuchtige vleeseter even uitleggen waarom de drie schatj...

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch