De leugen van de totale werkgelegenheid

700 hits
Op dit moment is de Nederlandse werkloosheid (inklusief ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid) ruim 26 procent van de beroepsbevolking, dus eksklusief de 'verborgen' werkloosheid van mensen die niet eens meer de moeite nemen zich op de arbeids'markt' te melden. Ter vergelijking, in 1970 was dit (nog maar) zeven procent. Overheid en be...

Aan de politieke partijen

725 hits
Op 23 en 24 september waren er voorlichtingsbijeenkomsten in de Helftheuvel over het nieuwe 'beleid' van de Bossche sociale dienst. Een groep verontruste alleenstaande ouders deelde pamfletten uit. Inmiddels is door hen de aktiegroep 'Vereenigde MiniMA' opgericht en onderstaande open brief aan de Bossche politieke partijen gestuurd. ...

NCRV - Arm & Rijk

699 hits
Open Brief aan de regisseur René de Vries Van een goede vriend van mij, de zeer krasse vierentachtigjarige Dr.W.P.Roelofs uit Soest hoorde ik dat hij u twee brieven had geschreven als reactie op het programma Arm en Rijk van 4 oktober jongstleden. Hij schreef u dat hij mij gevraagd had waarom ik bij zo'n belangrijke discussie en met mi...

Verschenen

766 hits
De wereld van Sofie 'De wereld van Sofie' is een roman over de geschiedenis van de westerse filosofie. De achterflap vermeldt: 'Het geeft een onderhoudend en origineel beeld van de wereld van de eerste Griekse filosofen tot en met die van onze eigen tijd. Tegelijkertijd is het een spannende roman over twee ondernemende meisjes en ee...

Groen Links & Rechts

978 hits
Binnen een klup extreem-rechtse konservatievelingen heeft zich het afgelopen half jaar een aantal gebeurtenissen voorgedaan die niet onopgemerkt mogen blijven vanwege de aantrekkingskracht van hun ideeëngoed. Zij noemen zich de Nederlandse Christen Democraten (NCD) en zijn in 1978 in Boxtel opgericht. Het was toen al een fusie van een ...

Van der Burg ziet ze vliegen

777 hits
Het Tweede Kamerlid voor het CDA Vincent van der Burg zag onlangs ons land belaagd door vliegende euthanasieartsen en schroomde daarbij niet te spreken van 'engelen des doods'. Hiermee vergeleek hij deze mensen met de nazi-kamparts Josef Mengele die de bijnaam 'Engel des doods' had. De informatie bleek afkomstig te zijn van Gerard van ...

Mobutu en de vernietiging van Zaïre

688 hits
Eenieder die in de gelegenheid is geweest politieke literatuur over Zaïre te lezen, weet heel goed dat gedurende meer dan een kwart eeuw Zaïre geregeerd wordt door een despoot. Wat bizonder is aan deze diktator is dat hij welbewust zijn land heeft geplunderd en geruïneerd, een land met een zeer rijk potentieel en één der giganten van h...

Justitie valt weer eens in

602 hits
Woensdagochtend 28 september, tussen vijf en zes uur, hebben politierechercheurs in burger, in opdracht van de arrondissementsrechtbank te Den Haag, invallen gedaan in het kantoor van de Stichting Opstand te Amsterdam en in de woningen van drie bestuursleden van die stichting. In alle gevallen weigerde Justitie de redenen voor de huisz...

Privacy steeds verder bedreigd

627 hits
Elders in dit Kleintje staat een uitgebreid artikel over de inval van politie en justitie in het kantoor van stichting Opstand en in de woningen van bestuursleden van deze stichting op 28 september jongstleden. Als motief voor deze inval werd niet veel meer gezegd dan "lopend onderzoek". De Haagse persofficier Zandbergen gaf in TROUW a...

.Puntje

625 hits
Heerlijk gevoel, alweer zo'n kleintjeM in handen, zèlfs in het 'nieuwe jasje'. Jammer, een kleiner en moeilijk leesbaar lettertype; een drempel voor veel mensen (vooral minder goed ziende mensen zoals bijvoorbeeld ouden van dagen) om kleintjeM te lezen. Weegt dit op tegen een vermeerdering van woorden? Aan de kwaliteit van de inhoud de...

Samenwerking radikaal links en SP ligt voor de hand

526 hits
Wat heeft links vandaag de dag nodig? Hoe bevorderen we de communicatie tussen mensen die "het beu zijn te aksepteren wat er met de wereld om ons heen aan de hand is"? Hoe komen we tot doelgerichte akties om verbeteringen tot stand te brengen? Hoe stellen we een wervend alternatief op voor de "neo-liberale" realiteit? Allemaal heel ter...

De SP en het commerciële denken

455 hits
Op woensdagmiddag 28 september vond een gesprek plaats tussen een delegatie van de SUGBA en een bestuurslid en een gemeenteraadslid van de SP in Rotterdam. Het lag, zo dacht de SUGBA, in de bedoeling om de in het verleden ontstane wrijving rond woonlastenacties uit de weg te ruimen. het conflict dateerde van begin 1993. In Rotterdam we...

Een nieuw sprookje

447 hits
Een nieuw sprookje is geschreven door de gemeente 's-Hertogenbosch, getiteld: Een aantal banen. Vol verwachting gingen wij er naartoe, hoopvol, want nu ging het dan gebeuren. Er was werk voor ons, alles zou worden geregeld: scholing, een baan, kinderopvang, de hele mikmak. Alle instanties zouden aanwezig zijn, we mochten vragen stell...

anti-legitimatieplicht-aktie

442 hits
In het kader van de nieuwe legitimatieplicht zal iedereen binnenkort een oproep krijgen van zijn of haar werkgever om een kopie van een geldig legitimatiebewijs in te komen leveren. Wij willen dit met een zo groot mogelijke groep mensen gaan weigeren uit principiële overwegingen. We willen niet meewerken aan de jacht op illegale buiten...

25 oktober: oprichting Woonlastenkomitee Den Bosch

451 hits
In een aantal Kleintjes schreven we reeds over de mogelijkheid tot oprichting van een woonlastenkomitee in Den Bosch. Zo'n komitee wordt steeds noodzakelijker gezien de situatie op woonlastengebied. Al een aantal jaren stijgen de woonlasten op een onverantwoorde manier. Niet alleen de huren zijn fors omhoog gegaan (en gaan nog verder...

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch