Operatie Zoeklicht

770 hits
Een mevrouw, hoofd van een een-ouder gezin uit Amsterdam Noord kwam op het spreekuur van de Bijstandsbond met de mededeling dat haar uitkering was stopgezet. Er stonden een tijdje geleden twee sociale rechercheurs voor de deur, die binnen wilden komen, omdat ze een tip hadden gehad dat er sprake zou zijn van 'samenlevingsfraude'. De de...

Door de Bossche Omroep gestrikt

636 hits
Het eens zo boezemrijk Nederland vervlakt,de eeuwwisseling nadert, het verval zet zich in.Een lokale omroep brengt, door een tekort aan redacteuren, een overdaad aan muziek. Hetzelfde oppervlakkig verschijnsel is te zien op de journaals van TV-Acht. De regiokrant, waarin - ook al - amusement de actuele informatie verdringt, lijkt op ee...

Boulevard als breekijzer?

649 hits
Aan de zuidoostelijke rand van de Bossche Binnenstad ligt een klein gebied dat al een aantal jaren op de nominatie staat om "ontwikkeld" te gaan worden. Het gaat om het terrein op de hoek van het Nachtegaalslaantje en de Hekellaan met bijzondere gebouwen: de Rijks-HBS, de Manege en het Stedelijk Gymnasium (de huidige drugsopvang).Een j...

De Haagse Schilderswijk als metafoor

1009 hits
Den Haag werd vorige week opgeschrikt door de brandaanslag op het woonhuis van de familie Kösedag in de Schilderswijk. Zes doden waren het schokkende gevolg. Verdriet en woede, maar wat is de achtergrond? De discussies lopen soms hoog op en er wordt veel afgegist.De Schilderswijk: de grootste volkswijk van Nederland, bewoond door 40.00...

Magic Mushrooms

687 hits
De Stichting Perfect Fungi Europe uit Wageningen heeft onlangs het boekje Zelf paddestoelen kweken uitgebracht. Het beschrijft een revolutionaire en biologische teelttechniek voor de 'magic mushroom' stropharia cubensis. Aan de hand van deze techniek is deze gewilde paddestoel thuis eenvoudig te kweken. Het voorwoord bij het boekje is ...

gentech-voedsel

657 hits
De Amerikaanse Pure Food Campaign roept de week van 21 tot 26 april uit tot wereldwijde actiedagen tegen genetisch gemanipuleerd voedsel. Genetisch gemanipuleerde soja (merknaam RRS) wordt sinds november 1996 ingevoerd uit de VS. Sindsdien kan bijna niemand dit produkt van de biochemische multinational Monsanto meer geheel omzeilen: in...

Kort nieuws, 308

722 hits
Het BrabantPers-monopolie heeft zich wederom laten gelden. In DenBosch verschijnen twee huis-aan-huis-bladen: Het Stadsblad (op woensdag) en de Bossche Omroep (op zondag), beide van de Brabant Pers, dat weer onderdeel is van de uitgeversmoloch VNU. De Gemeente DenBosch kocht tot voor kort een pagina "gemeenteberichten" in het Brabants ...

Lijst Linssen

803 hits
Op 27 november 1996 werden er in een groot aantal gemeentes verkiezingen gehouden omdat er gemeentelijke herindelingen hadden plaatsgevonden. In alle gemeentes waar extreem-rechts meedeed raakten ze hun raadszetels kwijt, behalve in Bergen op Zoom. In deze stad is sinds 1990 de 'Lijst Linssen' in de raad vertegenwoordigd. De man achter...

Bijstand en mensenrechten

643 hits
Reeds in de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden van 24 augustus 1815 wordt gesteld dat: 'Allen die zich op het grondgebied van het Rijk bevinden, hebben gelijke aanspraak op bescherming van persoon en goederen' (Eerste hoofdstuk, Art. 4.1). In latere Grondwetten is dit zelfs het eerste artikel geworden. Met de invoering van de...

Bijstand en mensenrechten, deel 2

632 hits
vervolg van deel 1'Sociaal Handvest'Blijkbaar waren bovenstaande fraaie bewoordingen, zoals gesteld in de Universele verklaring van de rechten van de mens en het Verdrag van Rome, nog onvoldoende om te beklemtonen welk een respect voor de basisrechten van de mens men in Nederland heeft. Daar bovenop werd op 18 oktober 1961 in Turijn he...

puntje, 308

459 hits
De gezamenlijke drugscontrole van Frankrijk, België en Nederland -heel toepasselijk 'No way out' genoemd- liet zien dat de Europese politiestaat volop in wording is. Een ongekend grootscheepse klopjacht, blind gericht op (soft) drugsgebruikers en een handjevol minidrugsdealertjes; uitgevoerd door een leger van 2500 opsporingsbeambten u...

Varkenspest grijpt om zich heen

517 hits
Bewonersvereniging Leefbare Binnenstad. Een paar jaar geleden hier in Den Bosch opgericht. Vrijwel onmiddellijk zoemden er in dit dorp geruchten rond dat deze nieuwe club een mantelorganisatie van de Bossche PvdA zou zijn, als tegenwicht van de CDA/VVD middenstands-/ondernemersclub Hartje Stad. En inderdaad, jaren later blijkt dat BlB-...

Strijdperk, 308

456 hits
Zaterdag 12 aprilGroenFront (afdeling Nederland van EarthFirst!) organiseert een actie-bijeenkomst. Ze zijn van plan om elke 15e van de maand een actie te organiseren rond grote wegenbouwprojecten in Nederland. Aanvang 19.30 uur op de Lange Nieuwstraat nummer 37 te Utrecht. Een paar dagen later (op dinsdag 15 april dus) zal de Eerste G...

Nogmaals, theosofie en logica

485 hits
Herman de Tollenaere schrijft in Kleintje Muurkrant nummer 307 onder de titel 'Theosofie en Logica': "Ik heb tijdgebrek. Dus ben ik niet van plan, om alles, wat niet klopt in het stuk 'Theosofische Logica, een Reactie' in Kleintje Muurkrant nummer 306, geschreven door Henk Spierenburg, te weerleggen." Hoe vreemd dat ook mag klinken, da...

Nieuwe ontwikkelingen binnen de theosofie.

515 hits
Lezers van Kleintje Muurkrant zullen zich misschien afgevraagd hebben of er eigenlijk wel eens iets nieuws gebeurt binnen theosofische kringen. Het antwoord is ja!Er zijn een aantal theosofen die bezig zijn geweest met een moderne weergave van het theosofische gedachtengoed. Zo is daar bijvoorbeeld Alexis Dolgorukii, die zelfs een fam...

Grenzen tussen "links" en "vaag"

508 hits
Met groeiende ergernis volg ik de discussies in het Kleintje omtrent theosofie en dergelijke. Met name het gebabbel van 'specialist' De Tollenaere begint me zoetjesaan flink op de zenuwen te werken. Niet dat ik hem inzake theosofie en de huidige New Age fundamenteel met hem van mening zou verschillen, integendeel zelfs. Maar bijvoorbee...

Veilig en verantwoord vlees

475 hits
mond dicht en doorkauwen"Voedsel hebben we nodig om te leven. Bovendien wilt u natuurlijk alleen iets eten wat goed en gezond is. Ook van vlees wilt u met een gerust hart kunnen genieten, zonder de bijsmaak van berichten over schade voor uw gezondheid." Met deze woorden openen het Produktschap Vee, Vlees en Eieren; het Voorlichtingsbur...

De kruik gaat zolang te water...

516 hits
Alle landen van de huidige en toekomstige Europese Unie (EU) hebben te maken met zeer grote sociaal-economische problemen. De kloof tussen "werkenden" en "niet-werkenden" neemt steeds onoverbrugbaardere proporties aan: "werken" in dit verband uitgelegd als het "hebben van een betaalde baan". De maatschappij is steeds minder gericht op ...

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch