Help! De NAVO komt!

620 hits
Globalisatie (deel 5) Sinds de strijd in Bosnië ontpopte de NAVO zich als een organisatie die 'veiligheid en vrede' zou brengen door militaire interventies. Maar daarnaast zag de NAVO nog een andere taak: het vacuüm opvullen dat in Oost-Europa was ontstaan door de opheffing van het Warschaupact. door Bas van der PlasDe veranderingen ...

Open brief aan Minister Van Boxtel

691 hits
Op 7 juni stuurde Roger van Boxtel, minister van grotestedenbeleid, een brief aan de gemeenten dat er extra geld beschikbaar was voor verbetering van veiligheid en leefbaarheid. Daarvoor zou één wijk naar voren moeten worden geschoven die in aanmerking kwam voor het project 'Onze buurt aan zet'. Het woord 'onze' betekent in dit verband...

FOK vs Van Rooij

665 hits
In Kleintje Muurkrant 355 schreef het FOK dat Ad van Rooij in een aantal gevallen wel erg gemakkelijk en snel conclusies trekt, op basis van niet meer dan gemakshalve aannames. Het FOK baseerde dat op een proces dat Van Rooij namens voormalig kamerlid Theo Hendriks had aangespannen tegen de Minister van Binnenlandse Zaken over een info...

Antiglobalisten aller landen!

641 hits
Nu we dagelijks geconfronteerd worden met verzet tegen 'globalisering' is het wellicht handig een handzame omschrijving voor dat begrip te gebruiken. Dat zou bijvoorbeeld "het mondiaal om zich heen grijpende geloof in de zegeningen van de zogenoemde Vrije Markt" kunnen zijn. door Ewald ConspiraHet woordje 'geloof' is hierbij dan van be...

Werk, werk en nog eens werk

636 hits
Het debat over arbeidsmigratie Mogen mensen uit de Midden- en Oost-Europese landen -wanneer deze landen eenmaal lid van de Europese Unie zijn- meteen aan de slag in de West-Europese landen? En moet de Europese Unie een migratiebeleid gaan voeren, waardoor mensen uit zuidelijke landen legaal op de arbeidsmarkt terecht kunnen? Arbeidsmi...

Kanttekeningen door JoopFinland

646 hits
Ik ben 'n zondagsdichter. Gelukkig verdwijnt mijn rijmelarij van lieverlee in het niets, maar nu heb ik daarvan spijt. Ik kom namelijk niet meer op de naam van de man over wie ik ooit -tien, twaalf jaar geleden- een korte televisiedocumentaire zag. In twintig minuten, misschien 'n half uur, werd zijn leven geschetst. Tenminste, dat dee...

korte berichten Kleintje 358

682 hits
Vrije Arbeid De Werkgroep Vrije Arbeid stelt zich ten doel vastgeroeste ideeën over arbeid en werk ter discussie te stellen via het tijdschrift KWERK, via discussiebijeenkomsten en mediagerichte bezigheden. Door de arbeidsdwang die zowel mensen met als zonder baan treft en het opgelegde consumentisme, corresponderend met de ongebreide...

Broodroof

660 hits
De afgelopen weken buitelden de media over de affaires De Boer en Davids heen. Als 'oranje' voetbalheiligen moesten ze wel onschuldig zijn. Niemand die zich afvroeg of ze wel schuldig mochten zijn. Maar de strijd tegen doping is net zo'n mediahype als topsport zelf en dus roept iedereen maar wat. door Hans de BruinHet was meen ik in '...

Discussie Zegers-Edel deel IV

946 hits
Bilderberg, Kennedy en nogmaals De Fabel Peter Zegers doet het voorkomen alsof ik er een bijzonder genoegen in schep om naar dubieuze bronnen als het aan Lyndon LaRouche verbonden tijdschrift 'Executive Intelligence Review' (EIR), te verwijzen. Dat ik dit hoogst zelden doe, geeft aan dat het allemaal anders ligt dan hij wil doen gel...

Fraude met oude stortplaatsen

588 hits
Ook wethouder C. van Rossum (CDA) van de gemeente Sint Oedenrode, tevens lid van de landinrichtingscommissie voor de ruilverkaveling, maakt zich schuldig aan grootschalige fraude; bij het al dan niet als uitruilbaar aanmerken van 'voormalige stortplaatsen' binnen de ruilverkaveling van Sint Oedenrode. door Ad van Rooij.Wethouder C. van...

De gesubsidieerde sector

504 hits
Ambtenaren vormen een kaste. Eigen riten en vooral een oorverdovende inertie. Nooit iets creatiefs, iets innoverends, altijd op zeker, op behoud, het tempo van een slak, altijd denkend vanuit de eigen navel, vanuit projectmanagement. De ambtenaar stelt zijn eigen wereld en het behoud er van centraal en steekt desnoods de helft van zijn...

Dierenbeulerij

555 hits
Ik ben eigenlijk altijd al tegen het gebruik van dieren voor menselijke consumptie en entertainment geweest. Maar ja, wat doe je als je kleine meid vol overtuiging de juf nazegt en je vertelt dat zo'n sterk paard het helemaal niet voelt als je op de rug gaat zitten. En als je dan die glinstering in die oogjes (van die kleine, niet van ...

Skal, het EKO-keurmerk en de waarheid (1)

657 hits
Op 18 en 19 oktober 2000 besteedde het actualiteitenprogramma NOVA aandacht aan de betrouwbaarheid van het EKO-keurmerk van Skal. NOVA gaf drie voorbeelden waarbij het EKO-keurmerk ten onrechte verleend zou zijn (teakhout uit Costa Rica, sesamzaad uit Ethiopië en bietsuiker uit Slowakije). Skal kwam direct met de verzekering dat de bet...

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch