Beursfraude (005)

960 hits
- Beursfraude - deel vijf In de eerste vier afleveringen van onze rondgang door de spelonken van de financiële onderwereld lieten wij ondermeer de verbindingen die bestonden tussen Dove International - één van de investeringsvehikels van beursgoeroe Dirk de Groot - en allerlei duistere politiek-criminele organisaties de revu passeren....

van inflatie, deflatie en recessie naar depressie

740 hits
Waar doodgewone kinnesinne en afgunst heersen is het onmogelijk een eenheid te vormen. Een mooi voorbeeld staat te lezen in Vrij Nederland van 30 mei jongstleden. In een artikel over fraude en wanbeheer binnen de Europese Unie wordt een onthutsend beeld neergezet van de lange weg die de Europese eenwording nog te gaan heeft. De salaris...

tegen de dictatuur van de zogenaamde vrije markt

660 hits
Wanneer je spreekt over het landelijk organiseren van anti "vrij-handels-krachten" roept dat bij menigeen allergische reacties op. Een veel gehoord argument is dat "het al zo vaak geprobeerd is". Anderen krijgen visioenen voor hun ogen waarin voorheen zelfstandige groepen gedwongen worden in een ideologisch keurslijf van een politieke ...

Atoomalarm aan het einde van het millennium (001)

893 hits
De nucleaire politiek van Israël en de atoomproeven in India Op maandag 11 mei jongstleden werd de wereld onaangenaam verrast door een aantal nucleaire proefexplosies in India, op niet al te grote afstand van de grens met Pakistan. Een dag later vonden nog twee van dergelijke tests plaats. Onmiddellijk wezen de media er op dat deze pr...

Kort nieuws

624 hits
de paus is ook al tegen new age In november aanstaande komt er weer een zogeheten encycliek van de paus uit. Het opperhoofd der rooms-katholieken doet een duit in het zakje om de groeiende invloed van de new age het hoofd te bieden. Dit alles vanuit een zeer welbegrepen eigenbelang, de vrije markt der religies: het neoliberalisme dr...

"MAI niet gezien!"

736 hits
Wat is het MAI? Regeringen van de 29 rijkste landen ter wereld onderhandelen over een nieuw internationaal verdrag: het Multilateraal Akkoord over Investeringen (MAI). Omwille van een vergaande liberalisering van de wereldeconomie willen zij belemmeringen voor grote banken en bedrijven zoveel mogelijk opheffen. Het MAI geeft multinatio...

Open brief van neef Louis aan het electoraat

701 hits
"Oh, Den Bosch, als je nog niet bestond, dan zou je moeten worden uitgevonden. Bakermat van dilettante dorpspolitiek, kleinzielig voorbeeld van grootheidswaan, rottend centrum van religie, waar politici a-politiek zijn en regenten regeren als in de feodaliteit. Oh, Den Bosch, waarom heb je mij verlaten...". Bovenstaande regels sch...

Bijgelovig het derde millennium in

703 hits
In een reactie op de overkill aan kritische artikelen over new age in dit krantje, houdt Ton Hendrix in Kleintje Muurkrant 320 een pleidooi voor het bruikbaar zijn van new age gedachtengoed binnen links activisme. Hij concludeert dat er een verschuiving optreedt binnen de wereld van de new agers; in toenemende mate verlaten new agers h...

Groentetaart en pokon: reactie één

679 hits
Geachte heer Pokon, niet refererend aan een enkel verhaal van ene Joep, een kleine reactie op Uw epistel (zie Kleintje 321). Het is mij bekend dat groente, fruit en aardappelen (AGF) op industriële wijze geteeld worden binnen de reguliere landbouw. Een goed alternatief voor deze door roofbouw verkregen produkten zijn organische produkt...

Scientology en de amerikaanse belastingdienst

689 hits
De Amerikaanse vice-president Al Gore heeft een nieuw plan ontwikkeld voor belangrijke hervormingen binnen de amerikaanse belastingdienst (IRS). Na een onderzoek van 10 maanden en debatten met de financiële commissie van de Senaat (waaruit overigens bleek dat de IRS stelselmatig de rechten van de belastingbetalers ondermijnd had) is de...

Hongerstaking van Nederlandse Turk in Franse gevangenis

505 hits
Ali Ayyildiz en Veli Bahsi uit Nederland en nog tien in Frankrijk wonende revolutionair-democratische Turken en Koerden zitten al weer sinds 16 september 1997 in de gevangenis in Frankrijk. Vorig jaar september voerde de Franse politie een razzia uit en viel tientallen huizen en verenigingen binnen waarbij ze meer dan honderd Turken en...

Light and Fresh is Heavy and Rotten

509 hits
Voor de productie van 1000 kilo gedroogde en gefermenteerde tabaksbladeren is gemiddeld 70 kubieke meter nodig. Voor de productie van tabak wordt jaarlijks een aanslag gepleegd op 15 procent van het totale bosareaal van de planeet. Het gaat om 2,5 miljoen hectare. Voor 21 pakken sigaretten of 15 pakken shag of tien dozen sigaren -om d...

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch