Skip to main content
  • Archivaris
  • 322

Scientology en de amerikaanse belastingdienst

De Amerikaanse vice-president Al Gore heeft een nieuw plan ontwikkeld voor belangrijke hervormingen binnen de amerikaanse belastingdienst (IRS). Na een onderzoek van 10 maanden en debatten met de financiële commissie van de Senaat (waaruit overigens bleek dat de IRS stelselmatig de rechten van de belastingbetalers ondermijnd had) is de regering Clinton van plan om de dient te reorganiseren. Er is een nieuw hoofd benoemd en er zijn veranderingen ingevoerd om de dienstverlening te verbeteren.
Maar, als die intentie echt is, dan zou de belastingdienst één van haar grootste blunders moeten herstellen: de geheime belastingdeal met Scientology van 1993, waarbij de belastingdienst een bijzondere status toekende aan Scientology en de belastingschuld van ongeveer 1 miljard dollar terugbracht tot 1% van dat bedrag. Die overeenkomst was niet alleen een omslag in de al 25 jaar bestaande politiek van de IRS met betrekking tot de beschuldiging van onjuiste en illegale belastingprocedures; maar het kostte de belastingbetaler ook bijna een miljard aan niet-betaalde belastingen en gaf aan Scientology belastingvrijstellingen op het gebied van private educatie, welke aan geen enkele andere 'religie' zijn toegekend.
Deze deal van 1993 was geheim, tot onlangs de Wall Street Journal en de New York Times er over publiceerden. Sindsdien zijn zowel miljoenen amerikaanse belastingbetalers, maar ook grote ondernemingen met amerikaanse belastingverplichtingen en allerlei andere belangengroepen hierin geïnteresseerd.

Nadat ze herhaaldelijk en terecht de belastingvrije status van Scientology had ontkend, veranderde de IRS in 1993 plots van houding. Velen vermoeden dat datgene wat door de IRS nu aan de vele miljardenomzet makende Scientology is weggegeven (zowel financieel als aan andere bijzondere omstandigheden) veel verder gaat dan ooit aan een religieuze groepering, bedrijf of gewone belastingbetaler is toegestaan.
Zo oneerlijk als deze geheime deal ook schijnt, de middelen waardoor Scientology ze heeft bereikt zouden nog wel eens erger kunnen zijn; 2200 juridische procedures tegen de belastingdienst, particuliere speurders die het privéleven van belastingambtenaren laten uitsnuffelen, het betalen van een medewerker van de belastingdienst, het indienen van een verzoek, dat volgens experts wemelt van frauduleuze gegevens. Een medewerker van de IRS, die zegt aan deze zaak gewerkt te hebben, noemde dit uitverkoop door het hogere management. Via een anonieme verklaring zei de betrokkene dat de agenten die aan de zaak werkten bedreigende telefoontjes thuis kregen, dat huisdieren verdwenen en dat Scientology nooit had mogen krijgen wat ze nu verkregen had.

Scientology heeft een geschiedenis van soortgelijk gedrag. In 1979 verklaarden 9 topleiders van Scientology zich schuldig; zij werden aangeklaagd wegens hun betrokkenheid bij meer dan 100 pogingen om overheidsdiensten te infiltreren. Een federale aanklager schreef: "de misdaad die door de beschuldigden is begaan heeft een ongekende omvang. Geen gebouw, kantoor, buro of dossier was bestand tegen hun rondneuzen en gluren. Geen individu en geen organisatie stond buiten hun walgelijk samenzweerderig denken. Hun handelsmerken waren: miniatuurzenders, moedersleutels, geheime codes, vervalste getuigschriften en elk ander instrument dat zij nodig achten om hun samenzweerderige plannen uit te voeren".
De geschiedenis van Scientology maakt de onverwachte omslag van de IRS nog verbazingwekkender. L.B. Gibbs, die van 1986 tot 1989 hoofd van de IRS was, noemde de overeenkomst een "zeer verrassend besluit". Hij zei: "als je over zo'n periode zo veel beschuldigingen hebt, ...dan is het verrassend als het finale besluit zo gunstig is. Het was nog veel verrassender dat de belastingdienst het besluit nam zonder totale openheid te geven, zeker gezien de bestaande achtergrond."
Heeft Scientology de IRS gedwongen tegemoet te komen ten koste van andere belastingbetalers. Wie was erbij betrokken? Clinton toonde zich recentelijk toeschietelijk aan Scientology; hij beloofde aan de acteur John Travolta dat hij politieke steun zou bieden in verband met de positie van Scientology in Duitsland; waarschijnlijk in ruil voor een positiever beeld in de film Primary Colours. Zodoende kan men zich afvragen of de tegemoetkomingen van Clinton aan Scientology al van 1993 dateerden.

(meer nieuws hierover is op internet te vinden: http://www.factnet.org/Scientology/irs_reinvention.html en ga ook eens kijken op de pagina's van Simpos op internet: http://www.stelling.nl/simpos)

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 322, 18 juni 1998