Atoompaniek aan het einde van het millennium (deel drie)

654 hits
In Kleintje Muurkrant nummer 322 en 323 besprak Peter Edel de dieper gelegen omstandigheden achter de recente nucleaire ontwikkelingen in India en Pakistan. Uit de onlangs in deze landen uitgevoerde kernproeven blijkt volgens hem een verschuiving in het nucleaire landschap, waar religie een meer nadrukkelijke rol is gaan spelen. doo...

Duitse ruk naar rechts

678 hits
De recente overwinning bij de deelstaatverkiezingen van de rechts-extremistische DVU (Deutsche Volks Union) staat niet op zichzelf. Duitsland staat volgens de schrijvers van het boek "Rechtsschreiber" aan de vooravond van een grote ruk naar rechts. "Een nieuwe politieke stroming dringt zich op en vecht om de openbare mening te kunnen b...

elektronische surveillance

653 hits
Het onderstaande artikel is een actualisering van al eerder in Kleintje Muurkrant verschenen bijdragen over de steeds verder oprukkende elektronische surveillancemogelijkheden van bedrijfsleven en staat. Belangrijk kritiekpunt was en is dat deze nieuwe vindingen in de media meestal van elkaar geïsoleerd, als incident, worden beschreven...

Groen Links in B&W van DenBosch

919 hits
"groen" is niet per definitie "fris" Zit zojuist wat te lezen over de Sociale Dienst in Utrecht: "Mensen die langer dan drie jaar met een minimum inkomen, een inkomen op bijstandsniveau, moeten rondkomen krijgen recht op een categoriale uitkering. Ze hoeven niet meer aan te tonen dat duurzame gebruiksgoederen via bijzondere bijstand...

Strijd Indonesië zorgt niet voor verandering

673 hits
Na ruim dertig jaar militaire dictatuur, ingeleid door de afslachting van een half miljoen arbeiders, boeren, communisten en etnische Chinezen in 1965-66, is het bewind van de Indonesische dictator Suharto aan haar einde gekomen. Maanden van torenhoge inflatie en werkloosheid ten gevolge van de economische crisis in Zuidoost-Azië leidd...

het vaticaan en de joden

651 hits
Sinds maart van dit jaar heeft de rooms-katholieke kerk middels het document "De overweging over de Shoah" officieel afstand genomen van elke vorm van antisemitisme. Uit het document blijkt dat de rk-kerk erkent dat jodenhaat vanaf het ontstaan van het christendom een religieuze achtergrond had. Beter laat dan nooit zullen we maar zegg...

Het Konfrontatie-project

622 hits
Wat wil Konfrontatie? Een kort overzicht van de beweegredenen en de historie van het project Konfrontatie. Van een radicaal-linkse krant naar een radicaal-linkse website. door de Konfrontatie-groep Voorjaar 1991 werd besloten, na een lange reeks voorbereidende vergaderingen om met een nieuw links maandblad te beginnen: Konfrontat...

Kort nieuws

659 hits
atoomtransporten De Duitse anti-atoombeweging heeft op een landelijke vergadering besloten om al vroeg in het najaar met massale acties te beginnen. Besloten werd om niet af te wachten tot de regering de tijdelijke stillegging van de atoomtransporten (vanwege de ontdekte nucleaire besmetting van de castor-containers) zou opheffen, m...

HAFMO addio

937 hits
Toen het grootste deel van de Nederlandse kiezerskudde dit jaar na een uitgekiende voorjaarscampagne via de gelijkgeschakelde pers ten tweede male de Euro-vlaktes werd opgejaagd, bleek na het optrekken van de stofwolken het D'66-contingent de weg te zijn kwijtgeraakt en fors uitgedund wat paniekerig rond te scharrelen in een doodlopend...

Eindelijk De Waarheid!

640 hits
Wanneer ik de vorige avond spinazie heb gegeten, en de volgende ochtend een blik werp in het Maastrichtse Mosaporselein, heb ik weinig archeologische kennis nodig om nog spinazie te herkennen. Maar als ik behalve spinazie ook nog rode bietjes heb gegeten ontwaar ik in het witte porselein mijn samengebalde kennis van de politiek. Groen ...

Hallo Kleintje,

497 hits
Het is erg fijn dat jullie 'ondanks vakanties' toch elke maand een nummer willen uitbrengen, maar ik vond nummer 323 van 17 juli wel erg magertjes. De druppel die de emmer deed overlopen was de briefwisseling tussen Eric Zwitser en Albert Heijn op de achterpagina. En dan vooral de flauwekul waar Eric zich op hoge poten druk over maakt....

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch