Skip to main content
  • Archivaris
  • 324

Kort nieuws

atoomtransporten

De Duitse anti-atoombeweging heeft op een landelijke vergadering besloten om al vroeg in het najaar met massale acties te beginnen. Besloten werd om niet af te wachten tot de regering de tijdelijke stillegging van de atoomtransporten (vanwege de ontdekte nucleaire besmetting van de castor-containers) zou opheffen, maar al op 12 september de straten en spoorwegen op te zoeken. Op die dag zijn vier doelen uitgekozen als speerpunt: De uraniumverrijkingsfabriek in Gronau, atoomcentrale Stade, de nieuwe "tussenopslagplaats" Greifswald in voormalig Oost Duitsland en iets met een grensovergang bij Saarbruecken. Gronau ligt, zoals bekend, vlak over de grens bij Enschede. Bovendien ligt in Almelo de aan Gronau gelieerde Urenco. Gezien de tamelijk positieve ervaringen van deelnemende Nederlanders bij de acties bij Ahaus, eerder dit jaar, een goede reden om de armen weer te laten wapperen?

seminar Globalisering van de armoede

Hierbij nodigen we je uit voor het seminar "Globalisering van de armoede" op vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 september aanstaande. Het seminar wordt georganiseerd door "MAI niet gezien!" (Anti-MAI campagne in Nederland).

Onder de noemer van "economische globalisering" vindt een proces plaats van versnelde opeenhoping van macht en rijkdom in de handen van multinationale ondernemingen en investeerders, gekoppeld aan toenemende uitsluiting van grote delen van de wereldbevolking. Dit proces leidt tot een globale aanval op de elementaire mensenrechten, met als gevolg onder meer: afbraak van sociale voorzieningen en arbeidsrechten, verscherpte sexe-ongelijkheid, versnelde milieuvervuiling en -vernietiging, ellende, honger, meer geweld in alle lagen van de samen- leving, enzovoorts. Tijdens het seminar zal door middel van workshops een breed scala aan onderwerpen met betrekking tot het thema "Globalisering van de armoede" aan de orde komen. In elk van de workshops zal gepoogd worden om handvatten aan te reiken voor politieke actie op het betreffende gebied.
Workshops: * "Uitbreiding van het aandachtsveld en actieterrein van de Anti-MAIcampagne", inleiding door een medewerker van "MAI niet gezien!". * "De Millennium-ronde, ontwikkelingen in de Wereldhandelsorganisatie (WTO)", door Myriam van der Stichele, medewerkster van het Trans National Institute. * "Breekijzer voor liberalisering, IMF en de financiële crises", door Theo Ruyter, medewerker van Both Ends. * "Vrijhandelszones, arbeid en vrouwenstrijd", door Liesbeth Barwegen, medewerkster van het Vrouwen Informatie Punt Nicaragua en Gisela Dütting, medewerkster van het Platform Naar een ander Europa. * "Kledingindustrie, arbeid en verzet", door Peter Pennartz, medewerker van International Restructuring Education Network Europe (IRENE). * "Biodiversiteit versus biopiraterij in Noord-Zuidperspectief", door Nina Holland. * "Biotechnologie en bevolkingspolitiek", door Jeroen Breedtveld, medewerker van NoGen. * "IMF-dictaat, liberalisering, bezuinigingen, bevolkingspolitiek en gevolgen voor vrouwen", door Jyotsna Gupta, gastmedewerkster bij de Leidse universiteit. * "Sociale gevolgen van economische globalisering in Europa", door Robert Went (econoom). * "Strijd van zwarte gemeenschappen in Colombia", door Libia Grueso, medewerkster van de Proceso de Comunidades Negras in Colombia en betrokken bij Peoples' Global Action. * "Verzetsperspectieven in Nederland", door een medewerker van "MAI niet gezien!".

Praktische informatie
* Het seminar vindt plaats in actiecentrum EuroDusnie aan de Boerhaavelaan 345 in Leiden (5 minuten lopen vanaf Leiden CS), tel: 071-5173019. Voor meer informatie: "MAI niet gezien!"
Koppenhinksteeg 2, 2312 HX Leiden. 071.5127619 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
& http://www.stelling.nl/mai

reünie

Wat? feest en reünie. Waar? JongerenTref Werkcentrum te Arnhem. Wanneer? 4,5 & 6 september. Waarom? 40 jaar Internationale Jeugd uitwisseling (IJU). Dit jaar bestaat de IJU veertig jaar. Dat gaat gevierd worden met een weekeind-feest in en rondom het JongerenTref & Werkcentrum te Arnhem. Oud-deelnemers, oud-gastgezinnen en oud-medewerkers en -bestuursleden, alsmede belangstellenden zijn van harte welkom. Het programma krijgt langzaam maar zeker gestalte en suggesties zijn welkom! Meer info via IJU: Postbus 501, 6800 AM, Arnhem. 026.4454649 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. & www.antenna.nl/iju

eurotop-nasleep

Zes ex-arrestanten van de Eurotop (Amsterdam: juni 1997) hebben van de Amsterdamse rechtbank een schadevergoeding toegekend gekregen van 2500 gulden. De zes hadden namens 267 ex-arrestanten, die destijds op grond van artikel 140 werden gearresteerd, een proefproces aangespannen. De officier van justitie is onmiddellijk tegen de uitspraak in hoger beroep gegaan. De Raadkamer van de Amsterdamse rechtbank baseerde de hoogte van het bedrag in haar uitspraak van 31 juli op immateriële schade wegens wederrechtelijke vrijheidsberoving en inbreuk op de grondwettelijk gegarandeerde vrijheid van meningsuiting. Naast de onrechtmatigheid van de arrestaties weegt de rechtbank ondermeer mee dat er plastik-strips als handboeien zijn gebruikt, dat slechte sanitaire voorzieningen "gêne en vernedering veroorzaakten" en dat eten en drinken te laat is verstrekt. Bovendien meent de rechtbank dat de "arrestanten hun standpunt ten opzichte van de Eurotop niet op vreedzame wijze duidelijk konden maken". De rechtbank komt mede hierdoor tot een individuele schadevergoeding van 2500 gulden voor het vasthouden van drie dagen (doorgaans krijgt een arrestant die ten onrechte is vastgehouden een schadevergoeding van 200 gulden per dag toegekend). Meer informatie is te verkrijgen via het Autonoom Centrum: Bilderdijkstraat 165-F, 1053 KP, Amsterdam 020.6126172 & Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Weg met het poldermodel!

Terwijl de speculatie-beurzen op instorten staan hoor je om je heen de mensen praten over hoe geweldig goed het toch gaat met de "hollandsche economie". Twee, drie keer per jaar op vakantie en een pentium-twee-super-sport peecee zijn geen uitzonderingen. Dit alles vanwege handjeklap tussen de overheid, de ondernemers en de werknemers. Een nergens opgeschreven 'herenakkoord': de staat zorgt voor een kleinere staatsschuld en saneert de uitgaven (minder uitkeringen, subsidies en belastingen), de werkgevers creëren wat meer werkgelegenheid en, essentieel voor deze 'deal', de vakbonden matigen de looneisen! Resultaat van deze deal is een geleidelijke afbraak van de "sociale zekerheidsstaat". Enorme tekorten bij de volksgezondheid (wachtlijsten in de verpleeg- en verzorgingshuizen en voor veel chirurgische ingrepen), een onbetaalbaar volkshuisvestings-systeem (een groot deel der huurders is volledig afhankelijk van de huursubidie en door de terugtrekking van de overheid op het terrein van de volkshuisvesting dreigen enorme problemen). Gigantisch veel mensen die met torenhoge hypotheken zichzelf huiseigenaar mogen noemen, maar geen idee zullen hebben hoe dat straks moet wanneer de geldluchtballon uiteenspat. De vlak onder de oppervlakte liggende fundamentele belangentegenstellingen tussen de bazen en de knechten komen zo dadelijk weer volop aan de orde. De gigantisch rijke pensioen- en verzekeringsbedrijven hebben hun kapitalen bijeengegraaid dankzij enorme hoeveelheden werknemers-premies en beursspeculaties. Er hoeft maar iets te gebeuren, een financieel crisisje hier en/of daar, een omvallende bank of een exploderende ambassade, en de mensen worden weer bang om hun centen uit te geven. In Nederland lopen momenteel ruim twee miljoen beleggers rond, met een gemiddelde beleggingswaarde van een ton! De investeringen dalen, de omzetten dalen, de rente stijgt, de economie groeit wat minder: paars-twee belooft allemaal mooie dingetjes voor de mensen omdat er weer wat geld (over) is. Wedden dat het zo meteen alleen maar gaat over tegenvallende economische cijfers? En dat er dus helemaal niets maar dan ook helemaal niets gebeurt met al die mooie praatjes de komende drie, die-en-een-half jaar? En dan komen de verkiezingspraatjes weer op gang omdat de dames en heren politici en ondernemers opnieuw jaarsalarissen willen binnenhalen van een ton of meer...

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 324, 28 augustus 1998