agenda, 312

398 hits
Zaterdag 6 septemberBenefietfeest Radio Banzaï met oa optredens van Bhuda Building en Gotterdammerung. Aanvang 22.00 uur, Parallelweg 64, DenBoschZondag 7 septemberLezing over "Sacco & Vanzetti" door Dick Gevers, georganiseerd door De Vrije Socialist (020.6120518) en het vindt plaats aan de Eerste Sweelinckstraat 10 te Amsterdam.Wo...

Moslim in de polder

262 hits
Frits is een echte/polderjongen. Hij weet alles/van gemalen, van bekisting en van/wind/Frits' medemensen/zijn zonder uitzondering/noeste werkers bij rijkswaterstaat of/vissers/met zijn voornaam is niets/mis. Maar 'stein' heeft niet even iets/teveel van steen, en dat is maar 'n derivaat van/klei/Neen, Frits was graag vernoemd geweest na...

Appelscha's Alcoholverdriet

418 hits
Het lijkt me wel verhelderend om in te gaan op de opmerking van Sies van Raaij in het vorige Kleintje (11 juli). Hij vindt dat mensen die onder invloed van teveel alcohol verkeren niet thuis horen op een anarchistisch kamp en wil dat met een knokploeg in de toekomst verhinderen.Volgens mijn eigen opvatting over het anarchisme hoort daa...

Grenzeloos informatief bij de NS

259 hits
een zak linzen & een baal rijst (kop)Bisschop Muskens spreekt de Waarheid: in Nederland wonen vele armen; een onrecht dat bestreden moet worden. Proletarisch winkelen mag daarom, daarover zijn bisschop en kleintje-lezers het eens. Zou de bisschop een kruistocht uitschrijven, dan zouden veel kleintje-lezers zich als soldaat aanmelde...

Anarchisme is klef doen. So what!

418 hits
Hierbij reageer ik op het artikel van Gerben Hoekstra over de PinksterLanddagen (PL) in Appelscha (Zie Kleintje Muurkrant 310). Even voorstellen: ik heet Michel Post en ben het afgelopen jaar zeer intensief betrokken geweest bij de voorbereiding van de PL. Het avondeten verzorgd door Rampenplan begon om 6 uur, precies zoals in het prog...

kort nieuws 312

257 hits
Een van de fraaiste bewegingen die voorkomen in het Belgische parlementaire onderzoek naar de eventueel kwalijke effecten van (religieuze) sekten en stromingen is COREAN: het Centrum voor de Opsporing, Registratie en Analyse van Elfennesten. En wat te denken van de constatering dat het LETS-systeem (een alternatief economisch stelsel g...

snaveltjes en krulstaartjes knippen

419 hits
Wanneer er gesproken wordt over 'armoede', betekent dat doorgaans uitsluitend 'materiële armoede'. De wereld dreigt echter aan immateriële armoede ten onder te gaanDe laatste keer dat ik een (gemeentelijk) debat over armoede bijwoonde had ik tevoren een schriftelijk verzoek ingediend om vijf minuutjes spreektijd. Helaas echter paste da...

Grenzeloos informatief bij de NS

294 hits
Op 18 juli j.l. vertrok een vriend voor een vakantie per trein naar Litouwen. Volgens zijn biljet reisde hij van vertrekstation 's-Hertogenbosch via Deventer, Berlijn en Warschau naar Vilnius. Volgens informatie van NS Internationaal zou hij op zaterdagavond 19 juli te Vilnius aankomen. Hij had beloofd bij aankomst te zullen bellen. Di...

Een brede blik

451 hits
"Veel veganisten zien zichzelf trouwens niet in de eerste plaats als veganist en zijn voornamelijk actief in allerlei andere sociale bewegingen. Misschien is dat wel de beste rem op een afglijden naar rechts.' Zo eindigt het artikel van Eric Krebbers in het vorige nummer van Kleintje Muurkrant. Hoewel ik zijn stuk grotendeels prima vin...

Weg Parallelweg

285 hits
En ja hoor, de zomer is weer als vanouds. Er zijn natuurlijk al weer cirkels in wat graanvelden opgedoken en gelukkig, dit jaar ook enkele menselijke wezens die ze met de hand gemaakt hebben. De trukendoos met betrekking tot de komkommertijd werkt ook nu weer feilloos. De gemeente DenBosch heeft nog net voor de zomerstilte wat bouw &am...

De kakkers van 'De Pettelaar'

404 hits
Tennisclub 'De Pettelaar' is een bekakte club, er spelen vooraanstaande Bosschenaren en de plaatselijke middenstand. De eersten zijn bekakt, de laatsten gedragen zich bekakt. Ze stralen van de juwelen en gouden kettingen, maar niet zo dik als die van de aso's.De boys van de Pettelaar zijn bekakt, ze stappen 's morgens in net pak de deu...

Persweeën / 312

269 hits
UFO's Wellicht omdat het einde van dit decennium nadert; maar samenzweringstheorieën doen het goed, zie het wereldwijde succes van "X-files" op de tv. Politieke splintergroepen die zich aan de rechterzijde van het sociaal politieke firmament bevinden hebben hun eigen favorieten op dit gebied, naast "De protocollen van de wijzen van Zi...

Bossche buurtbewoners aanhangers extreem-rechts

429 hits
Op vrijdag 15 augustus jongstleden verjaagden enkele tientallen (!) Bossche buurtbewoners een jong echtpaar met drie-jarig kind uit Somalië uit een hen toegewezen woning aan de Hugo Verriesthof (gelegen in de Gestelsebuurt naast het Provinciehuis). Er werden spandoeken met racistische leuzen als 'vol is vol' en ³wij willen geen Soma...

Hete zomers, stoere praat

284 hits
Een racistische uitspatting aan het Hugo Verriesthof. Ferme taal van bestuurders en verantwoordelijken. Een hete nazomer in Den Bosch, waar vooroordelen, maar vooral ook slap bestuurlijk handelen aan ten grondslag liggen en waar problemen en racisme met een deken van lieve woorden worden bedekt. Is het tijd voor spreiding van buitenlan...

extreem rechtse science-fiction

407 hits
Ufo's zijn de laatste tijd nogal eens in het nieuws. de vliegende schotels zouden Marshall H. Applewhite en zijn volgelingen van Heaven's Gate naar The Next Level brengen. Vandaar dat ze eind maart collectief een einde aan hun leven maakten. Onlangs schreef Elsevier (5 juli) een stukje over een boek van Milton William ("Bill") Cooper, ...

open brief aan de mensen in de Hugo Verriesthof in Den Bosch

268 hits
Jullie voeren actie tegen de komst van een Somalisch gezin in jullie straat, want er wonen al vier buitenlandse gezinnen en dat vinden jullie wel genoeg. Je wilt het gevoel houden in Nederland te wonen, je wilt dat je kinderen met Nederlandse kinderen spelen, dat je witte Nederlanders ziet als je door de straat loopt, want met buitenla...

De Getemde Bossche Draak

655 hits
de occulte geschiedenis van DenBoschVolgens het Centraal Planbureau verschuift het geloof zich in toenemende mate in de richting van middeleeuws bijgeloof. Een mooi voorbeeld hiervan is het boek "De Stad als Spiegel van de Kosmos" (1), geschreven door de 70-jarige Bossche architect Jan van der Eerden. Hij heeft reeds vaker over dit ond...

Overname-manipulatie

269 hits
De in DenBosch gevestigde computer-in-elkaar-schroevende firma Tulip (ongeveer 700 werknemers) heeft een dreigend bankroet nog even kunnen uitstellen. In 1996 maakte 'De Tulip' bijna tien miljoen verlies en over de eerste zes maanden van dit jaar "slechts" 6,8 miljoen gulden. Toch werd er in datzelfde jaar een enorm grote nieuwe assemb...

Verdragen spiritualiteit en links elkaar?

401 hits
Kleintje goes to heavenDe trouwe lezer van het Kleintje Muurkrant zal misschien de indruk hebben gekregen dat er nogal wat dubieuze zaken spelen in en rondom NewAge-filosofieën gezien het grote aantal kritische artikelen hierover in dit blad. Die indruk is niet geheel onjuist, alhoewel daar bij aangetekend moet worden dat er talloze gr...

Gevangen in Tilburg, je vrijheid voorbij...

249 hits
De Nederlandse regering zegt dat het asielbeleid van Nederland streng maar rechtvaardig is. Maar iedereen die in de Tilburgse Willem II-gevangenis is geweest, kan vragen stellen bij dat asielbeleid. In de Willem II-gevangenis zitten 400 mannen zonder verblijfsvergunning. In deze gevangenis zitten geen mensen voor een straf. Zij zijn op...

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch