ADHDeel Twee

674 hits
Karin Spaink heeft een mening en die verkondigt ze graag in de media. Maar haar column uit het Parool van 5 maart (1) jongstleden waarin ze de journalist Bert Lanting persoonlijk aanvalt om zijn artikel over Ritalin in De Volkskrant (3 maart 2001) is mij een raadsel. door Dennis Rodie Op de drukbezochtste Nederlandse internetsite ove...

Het nieuwe lichaam

681 hits
Her driver's license. Her credit cards. Her bank accounts. Her identity. Deleted... Van een poster van de film "The Net", een cyber-thriller uit 1995 over een computer-hacker die op een samenzwering stuit om de overheid van de VS over te nemen. De schurken wissen haar identiteit door haar Sociale-Zekerheid-gegevens, bankgegevens en and...

Dag Frank

645 hits
We dachten dat je een griepje had en nu ben je er plots niet meer. Jaren geleden schreef je je eerste stukken in 't Kleintje. Over de verschrikkelijke geluids- en omgevingsoverlast van vieze auto's en stinkende bedrijven. Over de schrikbarende verdwijning van huismussen, het uitsterven van vlindersoorten en de steeds grotere vervreemdi...

De politieagent van de wereld

727 hits
Globalisatie (deel 3) De Rogue-doctrine is niet alleen een bevestiging van de Amerikaanse militaire hegemonie op wereldschaal, maar zij vormt ook een ernstige bedreiging voor het ontwapeningsproces. Voor de toekomstige ontwikkelingen van ontwapening, conversie en het gebruik van defensiegelden voor vreedzamer doeleinden heeft deze...

Kort nieuws

687 hits
Hexennacht in DenBosch Op zaterdag 19 mei aanstaande organiseren wij (Eucalypta) een hexennacht in DenBosch. Deze nacht is door vrouwen, voor vrouwen. We komen op voor een betere positie van de vrouw. We gaan 's-avonds zingend de straat op met fakkels en delen flyers uit, over het waarom van deze avond. Wanneer je ook zin hebt om mee...

nieuw-rechtse ecoloog in Milieudefensie

670 hits
Milieudefensie plaatste in het februari-nummer van haar maandblad een kritiekloos interview met de nieuw-rechtse ecoloog Edward Goldsmith (1). De anonieme auteur van het artikel zet Goldsmith neer als "de vader van de Engelse milieubeweging". Goldsmith staat echter bekend als een man die verlangt naar een hierarchische "stammensamenlev...

De oorlogsverklaring van Peter Zegers (deel 2),

697 hits
In Kleintje Muurkrant nummer 350 meende Peter Zegers mij de oorlog te moeten verklaren. In het daarop volgende nummer heb ik hem laten weten dat hij wat mij betreft welkom is. Dat het laatste niet aan dovemansoren was gericht, is ondertussen duidelijk geworden. door Peter Edel Gezien de mate waarop Peter Zegers van leer is getrokken...

Bossche Rellen

965 hits
Op 19 april jongstleden was de gemeenteraad dan eindelijk aan zet in de politieke afwikkeling van de "Bossche Rellen" van 16, 17 en 18 december vorig jaar. Die avond verliep geheel volgens de verwachtingen. Het bijna tweehonderdduizend gulden kostende COT rapport "Bossche Avonden" van 2 april jongstleden werd door vrijwel iedereen in d...

Arsenicum gevaar bedreigt iedereen

693 hits
De Pikmeer-arresten I en II hebben het mogelijk gemaakt dat ambtenaren van de centrale overheid en bewindslieden die de wet overtreden strafrechtelijk niet aangepakt (kunnen) worden, ja geheel immuun zijn voor strafvervolging. door Ad van Rooij In een brief van 12 april 2001 heeft de Vice-president van de Raad van State, mr. H.D. Tj...

Artikel 140

658 hits
Kleine sektes noemen we sektes en misdadig. Misdadig, och ze vangen mensen die dwalen om ze vervolgens georganiseerd verder te laten dwalen. Ze beroven mensen van geld en identiteit, maar allez. Grote sektes noemen we kerken en niet misdadig, hoewel ze in de meeste oorlogen een prominente rol spelen. Ze beroven mensen van geld en ident...

Das Fressen ist da, wo bleibt die Moral?

518 hits
Paul Waayers, prominent medewerker aan Haags Straatnieuws (HS), op 17 september 1999: "Als het zo is als jij dat beschrijft, dat mensen opgeroepen worden om illegalen te verlinken, dan constateer jij een NSB-mentaliteit. Een oproep tot een rol van NSB-verraad, zeg maar." En: "Waarom komen er dan buiten jou van geen andere richting reac...

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch