Shame on us!

470 hits
Sinds 11 september 2001 vreet ik nog meer krantenletters dan voorheen. Iedereen die dit doet, krijgt een lawine van meningen over zich heen gestort. Geen wonder dat menigeen daardoor in verwarring raakt. Zelfs vredesbewegingen als het IKV en Pax Christi zijn vergeten wat het verschil is tussen oorlog en vrede en schijnen te menen dat b...

Reis naar Auschwitz

463 hits
In Kleintje Muurkrant 361 kon je lezen wat voorafging aan het besluit een reis naar Auschwitz te maken. Het werd uiteindelijk een tocht die door een groot deel van Polen, langs verschillende nazi-vernietigingskampen voerde. In het vorige Kleintje een verslag van de reis door Duitsland langs Buchenwald naar Auschwitz, in dit Kleintje he...

Nu zijn wij de oorlogsmisdadigers

426 hits
Wij zijn op weg om de oorlogsmisdadigers van Afghanistan te worden. De luchtmacht van de VS bombardeert Mazar-i-Sharif voor de Noordelijke Alliantie en onze heroïsche Afghaanse bondgenoten - die mensen in Kaboel tussen 1992 en 1996 afslachtten - trekken de stad binnen en executeren ongeveer 300 Talibanstrijders. door Robert FiskDe rap...

Onenigheid bij Milieudefensie

452 hits
Tijdens een algemene ledenvergadering van Vereniging Milieudefensie stapte voorzitter Bas Vos ineens op. Een week later vertelde hij op de radio waarom hij dat deed. In dat radioprogramma werd meerdere malen gesteld, dat er gefraudeerd zou zijn met volmachten op de ledenvergadering. Wat is er nu eigenlijk aan de hand bij Milieudefensie...

Zwerfkatten en koekhappen

402 hits
November 1999, een hoorzitting in Rosmalen georganiseerd door de politieke partij Knillis onder leiding van de heer Jacobs. De inwoners van Rosmalen werden op die avond in de gelegenheid gesteld om hun mening te geven over het beleid van de gemeente 's-Hertogenbosch waar Rosmalen sinds enige tijd aan toegevoegd was. Een van de aanwezig...

De morele pikorde der minderheden

526 hits
Sinterklaas had voor el-Moumni een onaardige verrassing in petto. Op 5 december jongstleden maakte justitie bekend dat deze Rotterdamse imam vervolgd zal worden wegens het discrimineren van homoseksuelen. door Peter EdelAanleiding vormde een vijftigtal aangiften, die volgden op een uitzending van het televisie-actualiteitenprogramma N...

Terroristenjacht bedreigt vrijheid

442 hits
Een aantal NAVO-landen voert in Afghanistan oorlog tegen het terrorisme. In Europa zelf woedt tegelijk een soort koude oorlog. In Groot-Brittanni├ź is de noodtoestand afgekondigd en in Duitsland is het systeem van "Rasterfahndung" weer ingeschakeld. In Frankrijk zijn de bevoegdheden van de politie uitgebreid. En de Europese Commissie be...

De affaire Wardenier (deel 2)

1086 hits
de opkomst en ondergang van een brandstofloze motor In het vorige Kleintje stond het eerste deel waarin hoofdpersoon Johannes Wardenier wordt opgevoerd die in de dertiger jaren van de vorige eeuw een omwenteling aankondigde op het terrein van de motorische beweegkracht. Met andere woorden: een benzineloze motor, werkend op lucht. doo...

Kort nieuws

401 hits
DenBosch tegen oorlog Zolang er bommen vallen staan er elke donderdagavond van 19 tot 20.30 uur een stel mensen met fakkels en pamfletten te demonstreren op het Bossche Kerkpleintje. Tegen de oorlog in het algemeen en de deelname van Nederland daaraan in het bijzonder. Dagelijks vallen er dodelijke slachtoffers onder de nu reeds maand...

Dom, dommer, D66

401 hits
Democratie en bestuur moeten dichter bij de burger. Ooit was dat zo acuut dat er een partij voor opgericht werd. Een partij die nu ze op haar sterfbed haar kroonjuwelen eindelijk, deels, verzilverd ziet, ontdekt dat diezelfde kroonjuwelen verworden zijn tot een pil van Drion. Een referendum zou de kwaliteit van beschaving en democrati...

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch