grensgevangenen

441 hits
Het Autonoom Centrum (AC) heeft pas geleden het boek "Grensgevangenen, een kritiek op de detentie van vluchtelingen en illegalen in een gesloten samenleving" uitgebracht. Het boek telt 160 pagina's en bestaat uit hoofdstukken over de geschiedenis, de praktijk en het regime, alsmede de juridische basis van vreemdelingendetentie, het ver...

Kort nieuws

412 hits
Naar een ander Europa Pas geleden verscheen het eerste nummer van het Ander Europa Magazine. De club die het (kwartaal)blad uitbrengt wil de discussie stimuleren over alternatieven voor Europese samenwerking: "een bijdrage aan de totstandkoming van een groen, sociaal, gastvrij en vreedzaam Europa, waar gelijke rechten gelden voor ma...

Een Arena vol Teringtubbies...

443 hits
Kinderen vinden in hun schoen een kleffe massa paardenstront, dat bij nadere beschouwing aaneengeklitte pepernoten blijkt te zijn. De bisschopswijn van Appie Heyn heeft plotseling een hoog watergehalte. Wat is er nou weer aan de hand in Den Bosch? door Bas van der Plas Wie wil gaan winkelen in het onlangs geopende koopcentrum Stoa/Ar...

Kort nieuws

431 hits
Onderstaand stukje kregen we bij het Kleintje anoniem toegespeeld. We plaatsen het vanwege de politieke relevantie van dit soort interne processen op de Bossche openbare politiek. Met hierbij een oproep om meer... Lente '97 staat op klappen Lente '97, de lokale Bossche partij, opgericht na het aftreden van Paul Kagie (als PvdA-...

Beursfraude (007)

459 hits
Een uitgebreide selectie van professionele snuffelaars onder leiding van Officier van Justitie Henk de Graaff is nog steeds bezig met het blootleggen van een netwerk van lepe spaarders die zich zeker zo'n 25 jaar lang via de Zwitserse weg illegaal hebben verrijkt (zie ook "de tweeduizend van Mertens" in Kleintje Muurkrant 319). door ...

Privatisering van arbeidsbemiddeling en sociale zekerheid

275 hits
Na het poldermodel komt het Wisconsinmodel In Amsterdam Zuid-Oost start binnenkort een experiment met een private onderneming, die winst maakt bij het aan het werk helpen van langdurig werklozen. Het initiatief is een samenwerkingsverband van NV Werk, Maatwerk, Sociale Dienst en Arbeidsvoorziening. Er worden momenteel meer particuli...

boze boeren en boerinnen op weg naar de machtscentra

469 hits
In mei en juni 1999 komt de "Trans National Caravan" naar Europa om contacten te leggen met activisten, boeren en boerinnen en iedereen die met hen wil praten. Daarnaast komen ze om acties te voeren tegen multinationals, overheden en bijvoorbeeld de WTO, de Eurotop en G8-bijeenkomst in Keulen in juni aanstaande. De werktitel van het pr...

Al ben ik nog zo zwart als roet, ik meen het toch wel goed...

251 hits
Oorspronkelijk is Sint Nicolaas een bisschop uit Turkije, geboren in de 6e eeuw. Hij werd op verschillende manieren geëerd na zijn dood; onder andere door het ons bekende sinterklaasfeest. Het feest is sinds zijn oorsprong constant veranderd, afhankelijk van de tijd waarin men leefde en de ideeën die men had. De uiteindelijke verering ...

Groeten uit Zweden

428 hits
Göteborg, de stad waar ik woon, staat te boek als de vriendelijkste stad in Zweden en één der vriendelijkste steden ter wereld. Criminaliteit is er erg laag, dakloosheid beperkt zich tot enkele dronkaards (alhoewel het officiële aantal in de afgelopen paar jaar gestegen is van 5 naar 100, is dat nog erg weinig vergeleken bij andere gro...

Spion voor Moskou in de dertiger jaren

291 hits
Onderzoek naar de geschiedenis en ontwikkeling van inlichtingen (en veiligheids-)diensten, naar opzet, verloop en effect van inlichtingenoperaties, naar de effecten op internationale verhoudingen tussen staten, kunnen interessante publicaties opleveren. In een groot aantal gevallen biedt het een kijkje achter de schermen van de voortdu...

Verzet tegen genetische manipulatie

424 hits
Genetische manipulatie stelt mensen voor nieuwe morele en ethische vragen, vragen die zo belangrijk zijn dat een brede maatschappelijke discussie van groot belang is. Deze discussie zal er, als het aan multinationale ondernemingen ligt, niet komen; zo gretig als ze zijn hun genetische gemanipuleerde produkten aan de mensen op te dringe...

Nieuwe bestuurders bij de SSW in DenBosch

242 hits
De vier bewonersbelangenverenigingen (BBV) die vallen onder de Stichting Samenwerking Woningbouw (SSW) in den Bosch, mogen ieder voor dit jaar een persoon uit hun midden aanwijzen die naar het hoofdbestuur van de SSW mag. De voorzitter van 'Broederhulp Ons Belang', Peter Goossens, is hoofdbestuurslid van de SSW geworden. Een kritiek va...

Polderverval

430 hits
Radio Nederland Wereldomroep lijkt alleen bedoeld voor belastingontduikers en/of lui die in de oorlog fout waren. Ze vult elk etmaal twaalf uur met beursberichten en schlagers. Het kortste maar meest informatieve programma-onderdeel is een overzicht van de weekbladen. Zo hoor ik dat de Groene Amsterdammer (van 12 november) schrijft ove...

Hoe hoger de woningnood, hoe meer gebak

258 hits
Met de inschrijving van de 10.000ste woningzoekende bij de woonservice (de samenwerkende woningbouwcorporaties) in Den Bosch is de taart over tafel gegaan. Wat een prestatie! "bij alle corporaties waren zo'n 11.000 woningzoekenden ingeschreven. Woonservice haalde binnen anderhalf jaar 10.000 inschrijvingen", aldus een zegsman van woons...

Poldermodel cliëntenraad

425 hits
Ik heb zo mijn vooringenomen bedenkingen met betrekking tot de al weer een hele tijd functionerende 'Cliëntenraad' van de Gemeentelijke Sociale Dienst DenBosch. Het is allemaal echter nog veel erger dan wat ik tussen mijn oren had. Zomaar een bijeenkomst van die Cliëntenraad op 10 november jongstleden in een zaaltje van het Casino aan ...

Het Ha'avara Abkommen en de anti-nazi boycot

355 hits
Kanttekeningen deel 2 In het vorige nummer van het Kleintje beschreef Peter Edel hoe de extreme vleugel van het zionisme in de vooroorlogse periode, qua rassen ideologie, een relatie aanging met het nationaal socialisme. In dit artikel zet hij uiteen hoe de samenwerking tussen zionisten en nazi's vorm kreeg, in het kader van een joo...

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch