atoomalarm aan einde millennium (002)

726 hits
In de Groene Amsterdammer van 21 mei 1998 besprak Max Arian mijn, toen al op de internet-site van Kleintje Muurkrant verschenen artikel, "Atoomalarm aan einde millennium deel 1" waarin ik aanwijzingen naar voren bracht over een samenwerking op nucleair gebied tussen India en Israël. Arian wist het allemaal niet zo zeker. Hij had het ov...

europese strijd tegen het kapitaal

615 hits
discussieaanzet Onderstaande tekst is een discussiestuk ter introductie van de ideeën die de groep FelS (1) heeft voor een Europese conferentie over "Basisinkomen (Existenzgeld) en het (mogelijke) einde van de maatschappij van de loonarbeid" die is gepland voor 18 tot en met 21 maart 1999. Het stuk is bedoeld als fundament voor een ...

Beursfraude (006)

1638 hits
Joop Verroen en de beursbengels Voor deze aflevering over de achtergronden van het beursschandaal keren wij terug naar 16 december 1996. Op de avond van die dag vond in Zeist een merkwaardige inbraak plaats bij het Landelijk Recherche-team. Een uit financieel experts samengestelde unit, die het "follow the money"-adagium koesterde bij...

Gladio _ Geheim inlichtingennetwerk in Europa

765 hits
Gladio _ Die Geheime Terrororganisation der NATO, Jens Mecklenburg (ed.), Elefanten Press Berlin, 1997 Bomben aus zweiter Hand, zwischen Gladio und Stasi: Südtirols missbrauchter Terrorismus, Hans Karl Peterlini, Edition Raetia, Bozen, 1992 Es muss nicht immer GLADIO sein, Attentate Waffenlager Erinnerungslücken, ZOOM nrs 4&5/9...

aan de leden van GroenLinks 's-Hertogenbosch

707 hits
betreft beëindiging bestuurslidmaatschap Beste mensen, Op 12 juni heb ik met onmiddellijke ingang mijn ontslag als secretaris van de afdeling aangeboden aan de voorzitter van het bestuur. Het doet mij pijn op dit moment, na bijna tien jaar (30 januari 1989), mijn bestuursverantwoording te moeten neerleggen en geen verdere bijdrag...

Bijzondere vrienden

760 hits
Antonius Lambertus Maria (Antoon) Hurkmans, dat is de naam van de man die de oerconservatieve Monseigneur J.G. ter Schure opvolgt als (zestiende) bisschop van 's-Hertogenbosch. Eventjes wat achtergronden van deze nieuwe Bossche bisschop op een rijtje. door Ewald Conspira Hurkmans werd in 1944 in het oost-Brabantse Someren geboren ...

Kort nieuws  

1257 hits
Ronald Jan Heijn Sommige Kleintje Muurkrant-lezersters laten ons wel eens weten een beetje moe te worden van onze cynische benadering van een fors aantal NewAge-stromingen. Alle anderen hebben hopelijk met veel plezier het artikel van Koert van der Velden in het dagblad Trouw van 20 juni jongstleden gelezen over de gang van zaken bi...

Makreel

661 hits
Ik ontmoette Joep op de markt. Achternaam Zwaard, die in dit journaal schreef over -en daar ben ik het volledig met hem eens- de perverse, walgelijke, kortom ziekmakende vleesindustrie. Dat wat we notabene "bio-industrie" noemen. "Bio" betekent leven terwijl wij kijken naar een industrie die, ook al leven er velen op, in de grond van d...

mensen vermoord op bestelling

618 hits
In het rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden bevindt zich de buit van de vele Nederlandse koloniale oorlogen en plundertochten. Onlangs werd bekend dat het museum daarnaast ook skeletten bezit van op bestelling vermoorde mensen uit de Derde Wereld. door Eric Krebbers De Australische stichting Onderzoek Aboriginals maakte in maart be...

Concept van Europese Unie uitgedacht door de Nazi's

680 hits
De huidige Europese Unie komt overeen met de plannen en het ontwerp voor een Europese Economische Gemeenschap, zoals die destijds ontwikkeld is door leidende nationaal-socialisten onder voorzitterschap van Dr. Walter Funk, Nazi-minister voor economie en president van de Duitse Reichsbank. door Arthur Poortman In de zomer van 1942, to...

Aanhoudende sociale ellende in Den Bosch

503 hits
Uitkeringsgerechtigden moeten kort gehouden worden, krijgen juridisch geen poot om op te staan, hebben per definitie altijd ongelijk, kunnen op elk moment bedreigd en slachtoffer van repressieve maatregelen worden en dienen zeker niet serieus genomen te worden. Dat lijkt nog steeds het beleid in de gemeente 's-Hertogenbosch. In dit art...

Wapenhandel geïnventariseerd

487 hits
In 1997 nam een aantal mensen uit de vredesbeweging en het antimilitarisme het initiatief tot een krachtenbundeling en richtte het Platform Tegen Wapenhandel op - de naam zegt genoeg over de doelstellingen. Het Platform verzamelt (moeilijk toegankelijke) informatie over wapentransacties en geeft een knipselkrant uit. Met de verschijnin...

Volslagen belachelijk!

439 hits
Goedemiddag, met autobedrijf Rijservice. Goedemiddag, met Luc Kuis, ik bel naar aanleiding van uw advertentie. Welke advertentie? Die in het StadsBlad, de Rijservice-pagina. Ja, zegt u het maar. uhhh..ik heb eigenlijk nog geen keus kunnen maken. Ja! Waarom belt u dan? Wilt u nou een auto of niet? Ja, ik wil graag een occa...

Nuke Pokon

546 hits
Ron, je lult uit je nek. Eén ding: je verontwaardiging over mijn vermeende opvatting dat het doden van een varken ernstiger is dan het ontwortelen van groente: Ja, dat vind ik. Jij vindt dat het eten van groente even ernstig is als het eten van dieren? Welnu, dan mis ik je oproep tot kannibalisme. Jij eet dieren. Jouw keus. Je zal er v...

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch