Hoge Temperatuur reactor

556 hits
Nederland is bezig met een atomair schandaal van wereldformaat: de ontwikkeling van de Hoge Temperatuur Reactor (HTR). De afgelopen zes maanden hebben wij ons hierin verdiept en daarvan een verslag gemaakt. Het is ons niet gelukt om het zwijgen van de Nederlandse pers ondanks het versturen van tientallen persberichten te doorbreken. Ik...

Kort nieuws

466 hits
Atoomstroom in DenBosch Op zaterdag 11 mei aanstaande organiseert WISE in DenBosch een informatiedag over de Atoomstroom Campagne. Deze campagne is gericht tegen de import van elektriciteit die wordt opgewekt met kerncentrales. We richten onze pijlen in deze campagne voornamelijk op Essent. Dit doen we om de volgende redenen: Uit...

CDA versus privacy

499 hits
Al 15 jaar probeert het CDA een algemene identificatieplicht te realiseren. In het verkiezingsprogramma staat niet alleen een algemene identificatieplicht hoog op de agenda maar ook het gebruik van DNA voor strafzaken en camera-toezicht. door Johan van Someren We moeten niet moeilijk doen over privacy zo zegt Jan Peter Balkenende, a...

De discipelen van het vierde rijk

431 hits
In de laatste maanden hebben betrokkenen van het Nederlands Palestina Comité flyers uitgedeeld bij Amsterdamse vestigingen van Albert Heijn, om op te roepen tot een boycot van Israëlische producten. door Peter Edel Over het algemeen gaat het er bij deze acties vreedzaam aan toe. Een enkele keer komt het voor dat iemand het niet met ...

Alles krijgt een chip

416 hits
Van blikken tomaten tot zieke mensen: In het leger wil men er nog niets van weten. Althans niet officieel. Maar de commerciële markt is er helemaal klaar voor: de geïmplanteerde microchip voor de mens. door Dennis Rodie Het Amerikaanse bedrijf Applied Digital Solutions, Inc (ADSX) lanceerde eind vorig jaar zijn 'Verichip', een b...

Een gemiste bijdrage

419 hits
(kader bij 'Een Lichtstraal Uit Het Zuiden') Op 13 april 2002 verscheen het boek 'Wij moesten door...' van het Sneevliet Herdenkingscomité ter gelegenheid van het feit dat het die dag 60 jaar geleden was dat de Nederlandse revolutionair-socialist Henk Sneevliet en een aantal medestanders door de Duitse bezetters werd geëxecuteerd. ...

VS op weg naar 'nucleaire schurkenstaat'?

414 hits
Amerikaanse troepen zijn actief in Afghanistan, de Filippijnen, Georgië en Jemen. En alsof dat al niet genoeg is, wordt nu op Indonesië druk uitgeoefend om ook daar Amerikaanse troepen operatief te laten zijn. En er is, niet te vergeten, het voornemen af te rekenen met het regime in Irak. Bush blijft kortom op het oorlogspad. door Ha...

Raad van State pleegt strafbare feiten

293 hits
De staatsraden mr. R. Cleton, dr. J.C.K.W. Bartel, mr. R.J. Hoekstra en mr. P. van Dijk hebben in hun uitspraken betrekking hebbende op de ruilverkaveling Sint Oedenrode, valsheid in geschrifte gepleegd danwel gebruik gemaakt van een valselijk opgemaakte uitspraak. Dit alles in onderlinge samenspanning om daarmee de politieke criminali...

"Nieuw flinks beleid"

511 hits
een reactie Als ex-gemeenteraardslid wilde ik wel eens lezen wat de heren Dozenvuller en Conspira over de raadsverkiezingen in Den Bosch te schrijven hadden (1). Al lezende vroeg ik mij af of Paul en Ewald wel wisten over wie ze het hadden. Kennen of kenden ze de politici van deze stad wel? Nu ga ik niet over of voor anderen spreken...

half vol of half leeg?

266 hits
In het vorige Kleintje schreef Lucas Vermeijldert een stukje onder de titel "Politieke Fortuynzoekers", waarin hij tot de conclusie komt dat "kletspraatjes over overbevolking en vol=vol van egoïsme getuigen, punt uit". Op dat standpunt kregen we onderstaande reactie binnen die we na enige aarzeling hieronder hebben opgenomen. De reacti...

De puinhopen van Pim Fortuyn

433 hits
Stel je voor dat je een nieuwe chef krijgt. Zo een die voordat hij goed en wel op zijn plaats zit al precies weet wat er allemaal fout gaat op de afdeling en hoe het voortaan wèl moet. Met eerder gemaakte afspraken heeft hij niets te maken, naar argumenten luistert hij niet en wie het niet bevalt, die rot maar op. Niemand heeft meer pl...

Ringeloren

265 hits
Van Baal, Nicolaï, twee sets ellebogen. Twee carrièremakers die voor uitzending van Dutchbat 3 naar Srebrenica een negatief advies over Karremans, 'geestelijk instabiel', van tafel veegden; Twee bureaucraten die de lobbes Van Kemenade in hun zak stopten. Die twee staan niet alleen. Er was al de generaalscoupe maar er is veel meer. Bij ...

het oproer smeult

444 hits
Op zaterdag 13 april jongstleden vond een zeer grote demonstratie in Amsterdam plaats tegen de huidige terreur van het Israëlische leger in de Bezette Gebieden. Volgens de politie en de meeste media liepen er tienduizend mensen mee, maar volgens mij en vele andere aanwezigen waren er minstens twee, misschien wel drie keer zoveel mensen...

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch