Tegen Centrumdemocraten in Den Bosch

1027 hits
Er is een extra editie verschenen van de KAFKA-Nieuwsbrief met daarin een zo kompleet mogelijk overzicht van racistische en fascistische incidenten in 1993. Hieruit blijkt dat er een gigantische stijging van dit soort intimidaties, bedreigingen, brandstichtingen en racistische en anti-semitische propaganda aan de gang is. Ter vergelijk...

Centrumdemocraten, CP'86 & de Gemeenteraadsverkiezingen.

1952 hits
's-HERTOGENBOSCH Vanaf het moment dat er in Vrij Nederland een artikel gepubliceerd werd over het uitsluiten van CD-leden door de FNV (18 december 1993) waren we in Den Bosch op de hoogte van het feit dat de Centrumdemocraten van racist Hans Janmaat mee zouden doen met de gemeenteraadsverkiezingen in Den Bosch. In het VN-artikel stond...

AGENDA

1073 hits
Vrijdag 18 februari & Zaterdag 19 februari Weekend van de vluchteling in Mechelen (Belgiƫ). Georganiseerd door Werkgroep Integratie Vluchtelingen i.s.m. Kultureel Centrum, Edukatief Centrum en VFIK-Mechelen. Meer informatie: 00-015218077. Zaterdag 19 februari Openbare vergadering van het Anti-Interventie Komitee op het adres K...

sterfgevallen in nederlandse politiecellen

976 hits
Open brief van de Coornhert-Liga aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie over sterfgevallen in politiecellen. (overgetiept uit BWO-nieuws, een uitgave van de Bond van Wetsovertreders met de bedoeling dat de politie Den Bosch dit ook zal lezen in verband met haar nieuwe cellencomplex) "Het is de Coornhert-Liga gebleken dat...

Korpschefs

1076 hits
Begin december 1993 ontsloeg de inmiddels overleden minister Ien Dales van Binnenlandse Zaken CDA-burgemeester Drs. W.P.J. Vossen van Gulpen (Limburg) nadat de Maastrichtse rechtbank hem tot een voorwaardelijke gevangenisstraf, zesduizend gulden boete en vijf jaar ambt-uitzetting veroordeeld had wegens aannemen van smeergeld, valsheid ...

Concertzaal

1031 hits
PvdA-kultuurwethouder Dona sprak op 7 februari tijdens een informele bijeenkomst van buurtbewonersters in de Azijnfabriek (Bethaniestraat). Hij vertelde daar dat ie samen met de buurt wilde komen tot een 'plan van eisen' waaraan de nieuwe concertzaal, gepland op de plek waar nu nog de geheel bewoonde RijksHBS staat, zou moeten voldoen....

MEXICO

991 hits
Twee & zestig jaar na het einde van de Mexicaanse Revolutie zijn de levensomstandigheden van het Mexicaanse volk nauwelijks verbeterd. Bijna negentig procent van de plattelandsbevolking leeft in extreme armoede. Miljoenen boeren zijn van hun land verdreven. De opstand van de Zapatistas in Chiapas geeft aan dat het Mexicaanse volk niet ...

PAPENHULST WEIGERT HUURVERHOGINGEN

1095 hits
Sinds 1 juli 1993 weigeren de bewonersters van het pand Papenhulst 26 in Den Bosch de jaarlijkse huurverhoging van vijfeneenhalf procent. Aan deze weigering ging de nodige discussie vooraf en werd een stuk geschreven dat deze weigering motiveerde. Hieronder worden eerst de argumenten gegeven waarvoor het tijd werd dat er een protest kw...

VERDRAG VAN SCHENGEN

1029 hits
Met enkele kleine berichten in de dagbladen kreeg de lezer/ster onder ogen dat de invoering van het verdrag van Schengen opnieuw, en dit keer voor onbepaalde tijd uitgesteld is. De betrokken ambtenaren gaven als reden van dit nieuwe uitstel dat er problemen waren met het koppelen van de computer in Straatsburg met de nationale bestande...

Spaarlamp

1006 hits
Spaarlampen, winst of verlies? (overgetiept uit Allicht, nummer 4, winter 1993). Volgens de reclame is een spaarlamp zuiniger dan een gloeilamp. Een gloeilamp (van 25 watt) levert dezelfde lichtopbrengst als een PL5-spaarlamp (van 5 watt. Maar in werkelijkheid verbruikt een PL5-spaarlamp 11,6 watt, ruim twee maal meer dan de reclame...

Eco en logisch

752 hits
Eco en logisch Naar aanleiding van eerdere artikelen in het Kleintje, onderandere over de VIBA (de Vereniging Integrale Bio-Ecologische Architectuur gevestigd in Den Bosch, zie Kleintjes 264 en 265) en 'aardstralen en wichelroedelopers' even een stukje tekst overgetiept uit het december 1993-nummer van het blad 'Skepter' ("de kritis...

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch