Skip to main content
  • Archivaris
  • 270

Centrumdemocraten, CP'86 & de Gemeenteraadsverkiezingen.

's-HERTOGENBOSCH

Vanaf het moment dat er in Vrij Nederland een artikel gepubliceerd werd over het uitsluiten van CD-leden door de FNV (18 december 1993) waren we in Den Bosch op de hoogte van het feit dat de Centrumdemocraten van racist Hans Janmaat mee zouden doen met de gemeenteraadsverkiezingen in Den Bosch. In het VN-artikel stond een gesprekje met de lijsttrekker van de Centrumdemocraten in Den Bosch John van der Steen (geboren 24 januari 1932). Hij woont in Vlissingen en om te voldoen aan de kieswet heeft ie in Den Bosch op papier een kamertje gehuurd bij nummer 3 van de CD-denbosch-kandidatenlijst, M.M. Sakbal (geboren 9 juli 1949) op de Westenburgerweg. Op nummer 2 van die lijst staat de echtgenote van John van der Steen M.J.A. Riemens (geboren 30 oktober 1949), zij woont in Vlissingen. Plaats 4 is voor ene E. Thomassen (geboren 12 september 1970, Hertog Godfriedstraat) en op 5 staat J.C. Thomassen (geboren 7 augustus 1946, Derde Haren). Voor de volledigheid geven we ook nog even de namen van diegenen die hun handtekening gezet hebben ter ondersteuning van de CD-denbosch-kandidatenlijst. Dit jaar is het, in tegenstelling tot voorgaande verkiezingen uitgesloten dat mensen misleid zijn: zij moesten op het Stadskantoor hun handtekening komen zetten in aanwezigheid van een gemeenteambtenaar van de Burgelijke Stand: A.M. Marechal (Westenburgerweg); M.J.F. Theunissen van Zon en P.C.B. van Zon (Bokkelaren); C. van Zon (Borneostraat); L.N.N. Jansen (J. v.d. Veldestraat); J.Th. Thomassen (Derde Haren); G.B.A. Bekkers (Eindstraat); J.H. Bertrums en Bertrums vd Weerdenburg (St.Landolinuslaan).
De samenstelling van de CD-lijst in denbosch geeft wel een beetje aan hoe amateuristisch het met dat Bossche CD-klupje gesteld is. Ze hebben absoluut geen kader, geen politieke ervaring en zijn aangewezen op een man uit Vlissingen om in DenBosch kandidaat te staan. John van der Steen mocht van Janmaat kiezen tussen Eindhoven en DenBosch en koos voor de laatste. Hij heeft absoluut geen idee wat er allemaal in Den Bosch aan de hand is. Bij een interview voor de BLOS-televisie gaf hij te kennen nog nooit van de RNH-gelden gehoord te hebben; jullie weten wel, het energiebedrijf van de gemeente Den Bosch dat voor zeer veel miljoenen aan de PNEM is verkocht, waarmee de gemeente elke invloed op de energietarieven heeft verloren. "Wablief, nooit van gehoord", murmelde hij. "Zet de kamera even stil" vervolgde hij nerveus.

De CD probeert de vruchten te plukken van een periode van jarenlange aanwezigheid van Janmaat in de landelijke politiek. Zijn racistische praatjes hebben er onderandere voor gezorgd dat allerlei politici, van links tot rechts, zich hebben laten verleiden tot verregaande uitspraken over uitkeringsgerechtigden, asielzoekers en buitenlanders. De groeiende onzekerheid over werkgelegenheid, milieuvervuiling en afbraak van de sociale zekerheid heeft een samenleving gecreëerd die "open staat" voor het beschimpen van minderheidsgroepen en 'sociaal-zwakkeren'. De maatschappelijke tweedeling neemt zeer vaste vormen aan. Janmaat heeft gelijk wanneer hij zegt dat zijn grootste sukses bestaat uit het feit dat politici om hem heen zijn uitspraken overnemen vanwege hun altijdaanwezige angst voor stemmenverlies. Toen bleek dat de simpelheid van Janmaat aansloeg bij een verontrustend gedeelte van de bevolking, dat gedeelte dat in toenemende mate slachtoffer geworden is van de economische herstrukturering in heel Europa, haastten politici zich om "de taal van het volk te gaan spreken". VVD'er Bolkestein heeft zijn best gedaan Janmaat de wind uit de zeilen te nemen door zelf het 'vreemdelingendebat' te beginnen. Kosto hielp een handje mee en door middel van onderandere die rotsmoes kwamen er meer cellen, meer politie, minder asielzoekers, lagere uitkeringen, een pasjeswet (eh, identificatieplicht) enzovoorts.

Vanaf het moment dat Janmaat in zijn tweedekamerbankje ging zitten werd er door politici, broodschrijvers en columnisten gediscussieerd over wat nu de beste strategie zou zijn om hem en de bijbehorende bruine ideeën te bestrijden. Eigenlijk kwam er niets uit deze schijndiskussie en het resultaat was dat Janmaat & Co nu al jarenlang zijn racistische praatjes kan houden zonder dat er enig tegenwicht wordt geboden. Maar toen waagde Janmaat het in zijn domme eigendunk en in een vlaag van overwinningsroes om een aantal rot-opmerkingen te maken over de zojuist overleden minister van Binnenlandse Zaken. En op het moment dat hij daarna nog een stukje dichterbij de politieke elite kwam door de minister van Justitie te beledigen was de maat vol. Ineens bewezen journalisten en kamerleden dat ze wel degelijk een mening hadden over Janmaat. Het was een racist, een antisemiet, een schoft en een schurk. Hij roept op tot discriminatie, pogroms en we moeten wat doen om te voorkomen dat zijn enge partijtje groter wordt. Volop verontwaardiging dus over Janmaat's uitspraken. En terecht! Maar waarom kon hij wel jarenlang hele grote groepen uit onze samenleving (zoals buitenlanders, asielzoekers, krakers, vrouwen) beledigen en kleineren zonder dat er een dergelijke anti-CD-kampagne op gang kwam? Maken de afgelopen paar weken niet haarscherp duidelijk dat racisme en vreemdelingenhaat overal aanwezig zijn? Nu ploseling duikt iedereen op de Centrumdemocraten en krijgen we tientallen pagina's nieuws over ons heen gestort. De wijzer slaat volkomen de andere kant uit, elke dag haalt Janmaat & Co de voorpagina! Dag- en Weekbladen concurreren met elkaar om de hoogst mogelijke oplagecijfers. Welk een hypocrisie! In DenBosch kwamen de Burgemeester, wethouders en fraktievoorzitters op 20 januari jongstleden bij elkaar om zich door "externe experts" voor te laten lichten en zich te beraden over de komende deelname van de Centrumdemocraten aan de bossche raadsverkiezingen. Alsof bij voorgaande verkiezingen al niet was gebleken dat er een gevaarlijk potentieel was aan CD-stemmers in Den Bosch. Maar nu worden de Bossche politici rechtstreeks zelf gekonfronteerd met die engerds en dan blijkt er ineens wel van alles te kunnen gebeuren. Vele burgers in deze stad worden al jarenlang lastiggevallen door racisten en extreem-rechtsen, maar dat is blijkbaar nooit tot de politici doorgedrongen.
AFA-denbosch begon eind vorig jaar plannen te maken om een eigen pagina in de landelijke AFA-krant te verzorgen die komende dagen op zeer grote schaal (500.000), ook in DenBosch (30.000), verspreid zal gaan worden, zie elders in dit Kleintje de oproep om mee te helpen verspreiden! Daar is geld voor nodig en dus schreef AFA-denbosch een veertigtal organisaties in DenBosch aan met het verzoek om een financiële bijdrage. Het resultaat was nogal magertjes maar met veel moeite is AFA-denbosch er in geslaagd de benodigde drieduizend gulden bijeen te brengen. Ook aan de gemeente DenBosch werd een officieel subsidieverzoek gedaan. Op 26 januari 1994 kreeg AFA-denbosch als reactie dat de gemeente DenBosch géén geld gaf, want, en wij citeren uit de gemeentebrief: "Hoewel ook wij grote bezwaren hebben tegen organisaties of groeperingen die extreem rechtse denkbeelden of opvattingen uitdragen, kan naar onze opvatting een gemeentelijke overheid geen medewerking verlenen aan publikaties die ondermeer tot doel hebben bijvoorbeeld de CD-partij te 'bestrijden'. Het betreft nu eenmaal een democratisch toegelaten politieke partij." Geen steun dus van de gemeente voor een anti-racistische krant. Nu is dit niet helemaal verbazingwekkend want vorig jaar nog werd het anti-discriminatieburo Variant wegbezuinigd door diezelfde Bossche politici. Ze vonden de activiteiten van Variant niet meer noodzakelijk en stopten de subsidie. De gemeente zou zelf anti-discriminatie-activiteiten gaan opzetten. Maar daar zitten we nu nog op te wachten! En wanneer je ze dan om een paar centen vraagt om deur aan deur informatie te gaan verspreiden over de deelname van racistische partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen dan geven ze niet thuis.
Nogal wrang dat diezelfde gemeente wel veertigduizend gulden beschikbaar bestelde voor een eigen huis-aan-huis krantje waarin de zegen over de prestaties van de huidige coalitie in Den Bosch werd afgegeven. Propaganda-prietpraat met de bedoeling de mensen wijs te maken dat B&W van Den Bosch het geweldig gedaan zou hebben. PvdA, CDA en D'66 hebben het best gezellig zo onder elkaar in het bestuurscollege en willen best wel doorgaan met regeren en ach, Groen Links mag over een paar jaartjes ook wel mee komen doen.

De anti-fascistische groepen Anti-Fascistische Aktie (AFA), het onderzoekskollektief KAFKA en het Fascisme Onderzoek Kollektief (FOK) hebben met medewerking van een groot aantal regionale contacten onderstaande lijst geproduceerd. Hieruit blijkt dat op de kandidatenlijsten van de CD en de CP'86 een groot aantal notoire nazi's en geweldplegers staat. Opvallend is dat op de kandidatenlijsten van de CD veel leden van de CP'86 te vinden zijn. Dit is ondermeer het geval in Rotterdam (v.d. Berg), Den Haag (Hoornweg), Utrecht (Bosman) en Den Bosch (van der Steen). Dit ondanks het nadrukkelijke verbod in de statuten van de CD om lid te zijn bij welke andere partij dan ook. Met deze dubbel-lidmaatschappen is duidelijk dat de beweerde verschillen tussen CD en CP'86 niet meer zijn dan uiterlijke schijn. Wij citeren Janmaat waar hij zegt: "U moet kijken (...) wie staan er op de lijsten. Dat maakt uit wat een partij is en doet" (Groene Amsterdammer 260286). Hiermee heeft hij in alle onschuld de spijker op z'n kop geslagen. Op onderstaande lijst staat ook nog de partij 'ECO 2000', een zogenaamde milieupartij die onderandere in Amsterdam meedoet. Op de lijsten van deze partij staan drie mensen die eerder aktief waren binnen de CD en de Centrumpartij.
Opmerkingen bij het lezen van de lijst: Je kunt erin zoeken op plaatsnaam, op alfabet. Achter de namen staan tussen haakjes de geboortedata en indien de kandidaat niet in de stad woont waar ie op de lijst staat dan staat de woonplaats daar achter.
ALKMAAR: Ton Steemers (1964) Lutjewinkel. Kandidaat CP'86 Alkmaar. Ex-lid CD, ex-sekretaris Nederlands Blok, kontaktpersoon fascistische Zuidafrikaans 'Delta Nuusdienst', kontaktpersoon Voorpost, voorzitter 'Herstel der Boerenrepublieken Komitee', de klup die huurlingen ronselt voor blank Zuid-Afrika. Jan Wiepjes (1969) Indiener kandidaten-lijst CP'86 Alkmaar. België uitgegooid wegens dragen 'Hitler-t-shirt' bij vergadering nazi-internationale 'Euro-Ring' in augustus 1989. Regelmatig bezoeker Europese Kameraadschapsavond van Voorpost tijdens de IJzerbedevaart in België. Ex-lid Jongeren Front Nederland. In 1989 betrokken bij het Aktiefront Nationale Socialisten. Tegenwoordig sekretaris kring Alkmaar CP'86.
AMSTELVEEN: Derk Boonstra (1948) Lijsttrekker CD Amstelveen. Pro-apartheid-aktivist. Hield in 1989 hongerstaking wegens vermeende bevoorrechting van vrouwen. Begin jaren-80 aktief bij de Moon-sekte (Zie Konfrontatie nummer 26). Franky Kattenburg (1962) Ondersteunende handtekening CD Amstelveen. Moordenaar van Michael Poyé. Aanwezig bij moord op Kerwin Duinmeijer. Mede-uitgever nazi-blaadje 'Hou-Contact'. Fervent nationaal-socialist, brengt om de haverklap Hitler-groet. Aanwezig in oktober 1992 bij gezamenlijke aktie CP'86 en ANS.
AMSTERDAM - CD: Yge Graman (1949) Kandidaat CD Amsterdam en in Leeuwarden. Ex-aktivist en afdelings-bestuurslid Nederlandse Volks Unie. Ex-lijfwacht Joop Glimmerveen. 29 februari 1980 betrokken bij aanval op slapende Marokkaanse hongerstakers in de Mozes en Aaron-kerk in Amsterdam. Momenteel sekretaris kring Amsterdam CD. Wim van Sitteren (1936) Kandidaat CD Amsterdam en Velsen. Voorzitter kring Amsterdam CD. Lid van de CD-schietsportvereniging 'Lisse'. Richard van der Plas (1961), zie bij Purmerend. Jan Meijer (1923) Kandidaat CD Amsterdam. Heroprichter/penningmeester fascistische partij 'Nationaal Front' in 1987. Bernardien Sluijter (1916) Kandidaat CD Amsterdam. Heroprichter/sekretaris fascistische partij 'Nationaal Front' in 1987.
AMSTERDAM - CP'86: Wim Beaux (1930) Lijsttrekker CP'86 in Amsterdam. Regelmatig bezoeker van de IJzerbedevaart in Diksmuide en graag geziene gast op de Kameraadschapsavond van de Belgische fascistische knokploeg Voorpost. Begin 1986 gearresteerd wegens wapenbezit en geweldpleging. 14 september 1991 werd hij aan de Duits-Nederlandse grens aangehouden in het bezit van 189 boekjes waarin de holocaust wordt ontkend, alsmede 77.000 pamfletten voor de CP'86, welke gedrukt werden bij de drukkerij van de Duitse neo-nazistische NPD. Uiteindelijk werd hij hiervoor gestraft met 3 weken voorwaardelijk en 2000 gulden boete. 15 september 1993 werd bij hem huiszoeking verricht, evenals bij enkele andere hoofdbestuursleden van de CP'86, dit alles in het kader van een gerechtelijk vooronderzoek tegen de CP'86. Lid van het Vlaams Blok. Aktivist Voorpost. Wim Bruyn (1917) Kandidaat CP'86 Amsterdam. In 1990 gekozen in gemeenteraad Amsterdam voor de CD, in 1991 geroyeerd door de CD en vanaf toen als 'onafhankelijk' raadslid. Diverse boeken geschreven, o.a. 'Immigratiebeleid als landverraad', 'Recht op Apartheid'; een geweldspropagerende nota 'Nederland voor de Nederlanders', mede-schrijver van het boekje van Wim Vreeswijk 'Criminaliteit onder vreemdelingen'. Diverse bestuursfunkties in CP, Nederlandse Volks Unie, Stichting Immigratie Vraagstukken, Oud Strijders Legioen afd. Amsterdam. R. Emmelkamp (1975) Kandidaat CP'86 Amsterdam. Tegen hem werd op 27 januari 1994 zes maanden cel geëist wegens openlijke geweldpleging en verboden wapenbezit (zie Marc de Boer uit Rijswijk).
AMSTERDAM - ECO 2000: Freya Hodenpijl (1934) Kandidaat ECO 2000 in Amsterdam en in Amsterdam Oud West. In 1984 aanwezig op CP-kongres in Boekel en in 1985 bestuurslid CD-kring Amsterdam. C.V. van Kampen, ondersteunende handtekening ECO 2000 Amsterdam Oud West. Aanwezig CP-kongres in Boekel in 1984, ondersteunende handtekeningen CP in 1981 en in 1986, lid van interne onderzoekskommissie naar Wetenschappelijk Bureau van de CP. M.S. de Boy, ondersteunende handtekening ECO 2000 Amsterdam Oud West. Ondersteunende handtekeningen voor de CP in 1981, 1982 en in 1986.
ARNHEM: Constant Kusters (1970) Lijsttrekker CP'86 Arnhem, kandidaat CP'86 Utrecht, kandidaat CP'86 Rotterdam-Delfshaven. Lid Vlaams Blok, lid National-Demokratische Partei Deutschlands, contact met Aktiefront Nationale Socialisten, nauw bevriend met de 'Zwarte Weduwe' Rost van Tonningen. Moet 17 februari 1994 voor rechter komen wegens mishandeling. Op 10 december 1993 vond de politie bij hem thuis twee vuurwapens en munitie. Op 27 januari 1994 moest hij voorkomen en voor de zoveelste keer presteerde justitie het om een dagvaarding te laat uit te brengen waardoor het proces verdaagd is. Uit zijn huis gezet wegens intimidaties, bedreigingen, overlast en uithangen van nazi-vlaggen. Sekretaris kring Arnhem CP'86. Regelmatig bezoeker IJzerbedevaart. Lodewijk Faber (1972) Kandidaat CP'86 Arnhem en in Utrecht. Moet 17 februari 1994 voor de rechter komen wegens mishandeling. Werd op 27 januari 1994 veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf wegens verboden wapenbezit. Penningmeester kring Arnhem CP'86. Christiaan Beumer (1968) Kandidaat CP'86 Arnhem en in Utrecht. Regelmatig betrokken bij gewelddadigheden. Noemt zichzelf nationaal-socialistische skinhead. Wim Danen (1923) Woonplaats: Heumen (onder Nijmegen). Kandidaat CP'86 Arnhem. Ex-lid Nationaal-Socialistische Nederlandse Arbeiders Partij. Ex-lid SS. Patrick Hindriks (1974) Woonplaats: Groningen. Kandidaat CP'86 Arnhem. Aktivist Aktiefront Nationale Socialisten. Regelmatig opgepakt wegens openlijke geweldpleging in ANS-verband, onderandere op 23 april 1993 en 4 juli 1993 in Leeuwarden. Aanwezig bij de Rudolf Hess-herdenking in Fulda augustus 1993.
ASSEN: Douwe van der Bos, Kandidaat CP'86 in Assen, zie bij Leeuwarden. Henk Ruitenberg, Kandidaat CP'86 in Assen, zie bij Zwolle.
BREDA: E.H.A.C. Braspenning. Ondersteunende handtekening CD in Breda. Aktivist CP'86. In 1990 betrokken bij het Aktiefront Nationale Socialisten.
BRUNSSUM: John Zillen (1945) Lijsttrekker CD in Brunssum. Bestuurslid kring Limburg CD. Ondersteunde de Nederlands-Kroatische Werkgemeenschap die zich bezig hield met het ronselen van huurlingen voor de fascistische HOS-militie in Kroatië.
DELFT: G.J.A. van der Spek (1948) Lijsttrekker CD Delft. In 1991 bedreigde hij het Rotterdamse anti-racisme platform 'TREF'.
DENHAAG - CD: Wil Schuurman (1943) Kandidaat CD in Den Haag en in Amsterdam. In 1986 veroordeeld tot rectificatie wegens fraude met handtekeningen bij verkiezingen. In 1988 deelnemer aan demonstratie van het Franse Front National van Le Pen. In 1988 ontvanger van prijs van het aan de Duitse neo-nazistische Deutsche Volksunion verbonden blad Deutscher Anzeiger. In 1992 aanwezig op begrafenis van ex-SSer en CD-lid Piet Zeller waar ook de weduwe Rost van Tonningen en Joop Glimmerveen aanwezig waren. Lid van schietvereniging Lisse. Zei tijdens een uitzending van de CD in het kader van de zendtijd voor politieke partijen dat Bosnische moslim-vrouwen beter niet naar Nederland kunnen komen omdat ze grote kans lopen hier in de oude wijken te worden verkracht of te worden vermoord in de metro. Eddy Derkink (1962) Kandidaat CD Den Haag. Regelmatig bezoeker IJzerbedevaart en andere nazi-feesten in België. Opgepakt op 18 april 1992 bij Hitler-herdenking in Antwerpen wegens het dragen van een hakenkruis en het urineren op de openbare weg. Albertus Bartelsman (1933) Kandidaat CD Den Haag. Aktivist voor de fascistische 'Partij voor Vrije Burgers' in 1962. Mede-oprichter Vereniging Centrum Demokraten. Roelof Sangster (1925) Kandidaat CD Den Haag. Heroprichter en voorzitter fascistische 'Nationaal Front'. Wim Kock (1934) Kandidaat CD Den Haag. Fanatiek homo-hater, fanatiek vrouwen-hater. Leider van tientallen fascistische groepjes zoals het 'Anti-Homo-Korps', 'Burger Belang Nederland', 'Staatkundige Federatie', 'Volks Inspraak Partij'. Ex-kampagneleider van Joop Glimmerveen. Was tot eind 1991 fraktie-assistent van CP'86 in de gemeenteraad van Den Haag (Zie Kleintje nummer 167).
DENHAAG - CP'86: Stewart Mordaunt (1963) Lijsttrekker CP'86 in Den Haag. Ex-leider kriminele organisatie 'Jongeren Front Nederland'. Kontaktpersoon nazi-internationale 'Euro-Ring'. Tientallen malen gearresteerd wegens verspreiden racistische pamfletten, hiervoor regelmatig veroordeeld. Ook veroordeeld voor het brengen van de Hitler-groet. Op 14 september 1993 hield de politie bij hem thuis een huiszoeking in verband met onderzoek naar CP'86. Al 10 jaar trouw bezoeker IJzerbedevaart in België. Uitstekende kontakten met nazi-groepen over de hele wereld. Betrokken bij het Aktiefront Nationale Socialisten. Goed bevriend met de 'Zwarte Weduwe' Rost van Tonningen. Bezocht in 1988 nazi-kongres in de Verenigde Staten, gefinancierd door Florrie Rost van Tonningen. Hoofdbestuurslid CP'86.
DORDRECHT: Michiel Koning (1918) Lijsttrekker CD Dordrecht. Twee keer veroordeeld wegens diskriminatie. Berucht huisjesmelker. Oprichter/voorzitter van de inmiddels ontbonden 'Vereniging tot Behoud van het Nederlandse Volk'.
ENSCHEDE: W.A. van Straalen (1950) Lijsttrekker CD in Enschede. Eind vorig jaar uit zijn huis gezet wegens langdurig veroorzaken van burenoverlast.
GOES: Ben Oreel (1969) Kandidaat CP'86 Goes. Gebruikt CP'86-briefpapier om deels verboden naziskin-muziek aan partijgenoten te verkopen. Kring-voorzitter Zeeland CP'86.
GRONINGEN - CD: B. Boomsma (1937, overleden na indiening van de lijst, 1994). Ex-kandidaat CD Groningen. Stond op verzendlijst van het blad 'Manuscripten' van de weduwe Rost van Tonningen. Als gevolg van overlijden geschrapt als lijsttrekker.
GRONINGEN - CP'86: Haijo Siemons (1963) Woonplaats: Meeden. Lijsttrekker CP'86 in Groningen. Ondersteuner Nederlands-Kroatische Werkgemeenschap die huurlingen ronselde voor de fascistische HOS-militie in Kroatië. Ralph van Oort (1962) Kandidaat CP'86 Groningen. Aktivist Aktiefront Nationale Socialisten. Staat bekend onder de bijnaam 'Ivan de Verschrikkelijke'. Peter Scholtens. Ondersteunende handtekening CP'86 Groningen. Lid Aktiefront Nationale Socialisten. Lijfwacht van ANS-leider Eite Homan. Staat bekend onder de bijnaam 'Frankenstein'. Guido ten Broeke, kandidaat CP'86 Groningen. Zie bij Leeuwarden.
HAARLEM: Wim Elsthout (1963) Lijsttrekker CD Haarlem. In 1988 leider van een CD-delegatie op een kongres van het 'Front National de la Jeunesse', de jongerenafdeling van het Franse 'Front National' van Le Pen. In 1989 door Richard van der Plas gevraagd lid te worden van het Aktiefront Nationale Socialisten maar gaat hier niet op in omdat het zijn carrière zou kunnen schaden. Beveelt in 1989 Richard van der Plas aan bij Janmaat. Veroordeeld in verband met racistische ingezonden brief in Haarlems Dagblad in juni 1987. In 1992 lid van schietvereniging Lisse. Anton Honing (1925) Kandidaat CD Haarlem. In 1975 betrokken bij fascistische Belgische organisatie 'Were Di'. Willem Wassink (1951) Kandidaat CD Haarlem. Ex-sekretaris CD-schietsportvereniging 'Lisse'. Na ruzie over geld eruit gezet.
HEERHUGOWAARD: Piet Carnas (1959) kandidaat CD Heerhugowaard. Op 22 januari 1994 heeft hij iemand afkomstig uit voormalig Joegoslavië in elkaar geslagen. Is vaker met de politie in aanraking geweest wegens gewelddadigheden.
HILVERSUM: Bart Pellikaan (1968) Lijsttrekker CP'86 in Hilversum. Zanger/gitarist van de racistische muziekgroep Wiking die onderandere speelde op door Hou-Contact georganiseerd koncert in 's Gravezande op 27 juni 1992. Titels van nummers van de groep zijn onderandere 'Butfucking Moslims', 'White is Allright'. Leden van de band vernielden het jongerencentrum Barracuda in Hilversum omdat ze daar niet meer mochten oefenen. De groep Wiking omschrijft zichzelf in een interview in een Frans skin-blad als nationaal-socialistisch. De naam is afgeleid van de Nederlandse SS-divisie Wiking.
LEEUWARDEN: Douwe van der Bos (1958) Woonplaats: Oldelamer. Lijsttrekker CP'86 Leeuwarden en kandidaat CP'86 in Assen. Regelmatig deelnemer aan demonstraties van het Franse Front National en bezoeker van de IJzerbedevaart in België. Provinciaal vertegenwoordiger in Friesland van de Belgische fascistische knokploeg Voorpost. Hij organiseerde de extreem-rechtse betogingen bij de herdenkingen van de 'Slach by Warns'. Initiatiefnemer en voorzitter van de Nederlands-Kroatische Werkgemeenschap die huurlingen ronselde voor de fascistische HOS-militie in Kroatië. Sinds zomer 1993 ronselt hij ook huurlingen voor de 'blanke bloedbroeders' in Zuid-Afrika. In dit kader heeft hij ook contact met de nazistische Afrikaner Weerstands Beweging en met de Boerestaat Party. Ex-lijsttrekker CD in Friesland voor de provinciale statenverkiezingen in 1991. Ex-woordvoerder Nederlands Blok. In zijn boek 'Kroatië, de schaduwkant' roept hij op om een bejaarde, met name genoemde, Serviër te vermoorden. Sinds december 1993 is hij bezig met het opzetten van de 'Nationalistische Veiligheidsdienst', een CP'86-knokploeg (zie Kleintje 269). Guido ten Broeke (1965) Kandidaat CP'86 in Leeuwarden en in Groningen. Diende volgens eigen zeggen bij Zuidafrikaanse politie. Probeerde vier keer bij het Vreemdelingenlegioen te komen. Hij werd onder meer afgekeurd wegens druggebruik. Verbindingsofficier van Nederlands Kroatische Werkgemeenschap die huurlingen ronselde voor de fascistische HOS-militie in Kroatië. Ontslagen uit Nederlands leger in verband met vechtpartij. Diverse malen veroordeeld wegens openlijke geweldpleging en verboden wapenbezit. Werd maart 1990 gearresteerd nadat hij onder invloed van grote hoeveelheid alcohol zijn woning had vernield, een rookbom naar de politie had gegooid en had staan zwaaien met een handgranaat. Mishandelde in mei 1990 twee mensen met een zware ketting waarbij een van de slachtoffers blijvend letsel aan zijn oog overhield. Daarvoor werd hij veroordeeld tot twee jaar cel. Mede-oprichter van het Henry Slegtkamp Vrijwilligers Korps in 1993, de klub die huurlingen ronselt voor de 'blanke bloedbroeders' in Zuid-Afrika. Heeft in verband hiermee contact met de Boerestaat Party. Moest in 1991 enkele duizenden guldens terugbetalen aan sociale dienst in verband met uitkeringsfraude. In hetzelfde jaar betrokken bij een schietpartij waarbij hij zelf slachtoffer werd.
LEIDEN: Rob Snijders, nummer vier CD Leiden. Zoon van Ruud Snijders, de voorzitter van CD-kring Den Haag en CD-lijsttrekker in Zoetermeer. Lid schietvereniging Diana in Den Haag.
PURMEREND: Richard van der Plas (1961) Lijsttrekker CD Purmerend en kandidaat in Amsterdam. Ex-aktivist Nederlandse Volksunie, ex-aktivist Jongerenfront Nederland en in 1988 afdelingsleider van Aktiefront Nationale Socialisten (ANS). Bij huiszoeking in november 1989 werden vuurwapen gevonden en grote hoeveelheid nazistisch propagandamateriaal van het ANS. Was juli 1990 aanwezig in huis van Gerrit Wolsink, contactpersoon van de internationale neo-nazi-beweging. In oktober 1990 deelnemer aan nazi-demonstratie in het Duitse Dresden. Wordt in 1991 geroyeerd als penningmeester van schietvereniging Lisse vanwege fraude met registratiekaarten van de vereniging. In 1991 verspreidt hij racistische pamfletten in Landsmeer. In september 1993 wordt er huiszoeking verricht in verband met verzekeringsfraude en vindt de politie weer wapens. Daarop trekt hij zich terug als bestuurslid van de CD. Werkte in 1993 samen met de gewelddadige nazi-skinhead Martin van der Grind, uitgever van het blad voor nazistische skinheads Hou-Contact, bij opzetten van CD-afdeling in Zaandam. Wordt door W. Vreeswijk beschuldigd van illegaal wapenbezit en heroïnehandel. Onlangs werd hij genoemd in verband met het bedreigen en het doden van een aantal huisdieren van een partijgenoot en in verband met de mishandeling van de schrijver Adriaan Venema.
ROTTERDAM: Martijn Freling (1964) Lijsttrekker CP'86 in Rotterdam en lijsttrekker Rotterdam-Delfshaven. Ex-voorzitter Nationaal Jeugd Front (jeugdbende van de Nederlandse Volks Unie). Oprichter en ex-voorzitter Aktiefront Nationale Socialisten. In mei 1983 werd er bij hem een huiszoeking verricht wegens de bomaanslag op het PSP-kantoor in Tilburg. In juli 1983 opgepakt na een gewelddadige overval op een jazz-kafé in Rotterdam en daarvoor in 1984 veroordeeld tot 3 maanden cel. Tot zomer 1992 was hij aktief in de nazi-scene in Duitsland, onderandere voor de 'Nationale Alternative', een dekmantel van het Duitse ANS. Heroprichter van het 'Onafhankelijk Verbond van Nationaal-Socialisten' en kring-voorzitter van de CP'86 in Rotterdam. Johnny van Ham (1966) Kandidaat CP'86 Rotterdam en lijsttrekker in Rotterdam-Kralingen/Crooswijk en in Rotterdam-Noord. Activiteiten: bezocht nazi-trainingskamp in de Ardennen begin jaren-80. Ex-vice-voorzitter Jongeren Front Nederland. Ex-lid Onafhankelijk Verbond van Nationaal-Socialisten begin jaren-80. Pleegde onder de naam 'Schiedams Jongeren Front' op 10 augustus 1986 bomaanslag op Turks theehuis in Schiedam. Veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraf. In 1986 maakte hij zich ook schuldig aan illegale wapenhandel. H.G. 't Hart (1963) Woonplaats: Rijswijk. Kandidaat CP'86 in Rotterdam en in Rijswijk. Activiteiten: ex-aktivist Nederlandse Volks Unie. Veroordeeld wegens het brengen van de Hitler-groet bij de vredesdemonstratie op 29 oktober 1983. Remi Hageraats (1966) Kandidaat CP'86 in Rotterdam en kandidaat Rotterdam-Delfshaven. Ex-aktivist Nederlandse Volks Unie en Jongeren Front Nederland. Veroordeeld tot 3,5 maanden cel wegens bomaanslag op Turks theehuis in Schiedam. René van Tubbergen (1967)
Kandidaat CP'86 Rotterdam en lijsttrekker en Rotterdam-Prins-Alexander. Organisator van de verboden demonstratie van het Aktiefront Nationale Socialisten in Den Haag op 11 december 1993. Michel Voossen (1962). Woonplaats: Rotterdam Hoogvliet. Kandidaat CP'86 Rotterdam en lijsttrekker in Rotterdam Hoogvliet. Betrokken bij de verboden demonstratie van het Aktiefront Nationale Socialisten in Den Haag op 11 december 1993. Jan Schermer Ondersteunende handtekening CP'86 in Rotterdam. Oprichter Aktiefront Nationale Socialisten. Ex-aktivist Jongeren Front Nederland. Constant Kusters, kandidaat CP'86 Rotterdam-Delfshaven, zie bij Arnhem
RIJSWIJK: Marc de Boer (1966) Lijsttrekker CP'86 Rijswijk. Tegen hem werd op 27 januari 1994 zes maanden cel geëist wegens openlijke geweldpleging en verboden wapenbezit (zie R. Emmelkamp uit Amsterdam). H.G. 't Hart, zie CP'86 Rotterdam.
UTRECHT - CD: John Morren (1955) Lijsttrekker CD in Utrecht. Begin jaren-80 distriktsleider van fascistische Viking Jeugd Nederland, werkzaam voor en nauw bevriend met de weduwe Rost van Tonningen en aktief in Nederlandse Volksunie, Jongeren Front Nederland en het Nationaal Jeugd Front. Regelmatig bezoeker van de IJzerbedevaart, waar hij ook de Hitler-groet bracht. Martin de Regt (1962) Woonplaats: Zeist. Kandidaat CD in Utrecht. Regelmatig bezoeker IJzerbedevaart in Diksmuide en Voorpost-kafé 'De Leeuw van Vlaanderen'. Wordt door W. Vreeswijk beschuldigd van brandstichting. Eind 1990 door Janmaat in de CP'86 gezet als spion in een poging de CP'86 buiten de gemeenteraadsverkiezingen van 1991 te houden.
UTRECHT - CP'86: Derk Meppelink (1968) Woonplaats: Bilthoven. Lijsttrekker CP'86 Utrecht. Betrokken bij het 'Bilts Front'. Ex-penningmeester van het naziskin- blad 'Hou Contact'. Bezoeker IJzerbedevaart in Diksmuide. In interview met naziskin-blad 'Extermination Totale' liet hij zich lovend uit over Hitler, Mussert en de Waffen-SS. Konstant Kusters, kandidaat CP'86 Utrecht, zie bij Arnhem. Lodewijk Faber, kandidaat CP'86 Utrecht, zie bij Arnhem. Christiaan Beumer, kandidaat CP'86 Utrecht, zie bij Arnhem.
UTRECHT - Nederlands Blok: Wim Vreeswijk (1950) Lijsttrekker voor Nederlands Blok in Utrecht. Nam deel aan demonstratie van het Front National van Le Pen, bezoekt regelmatig bijeenkomsten van het Vlaams Blok en de kameraadschapsavond van Voorpost, een gewelddadige fascistische Belgische organisatie, tijdens de IJzerbedevaart. Was aktief in pro-apartheidsbeweging. Goed bevriend met huurlingenronselaar (Kroatië en Zuid-Afrika) Douwe van der Bos. Werd in maart 1993 door CD geroyeerd. Wordt door Martin de Regt beschuldigd van het brengen van de Hitlergroet in het Voorpost-kafé 'De Leeuw van Vlaanderen' in Antwerpen.
VELSEN: Bert Bronk (1959). Woonplaats: Amsterdam. Kandidaat CD Velsen. Ex-aktivist Viking Jeugd Nederland, ex-lid Nederlandse Volksunie, ex-lid Nationaal Jongeren Front, ex-leider Volksnationaal Front. Wim van Sitteren, kandidaat CD Velsen, zie bij Amsterdam
ZWOLLE: Henk Ruitenberg (1947) Lijstrekker CP'86 Zwolle. Initiatiefnemer 'Nationalistische Veiligheids Dienst' in december 1993. Dit is de knokploeg van de CP'86. Lid van het hoofdbestuur van de CP'86.
Heb je meer informatie over bovenstaande extreem-rechtse mensen neem dan contact op met Kleintje Muurkrant, Postbus 703, 5201 AS, Den Bosch. Wij zorgen er dan wel voor dat dit op de juiste plekken terechtkomt. Je kunt ook bellen: (073)136927.

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 270, 17 februari 1994