Skip to main content
  • Archivaris
  • 270

Tegen Centrumdemocraten in Den Bosch

Er is een extra editie verschenen van de KAFKA-Nieuwsbrief met daarin een zo kompleet mogelijk overzicht van racistische en fascistische incidenten in 1993. Hieruit blijkt dat er een gigantische stijging van dit soort intimidaties, bedreigingen, brandstichtingen en racistische en anti-semitische propaganda aan de gang is. Ter vergelijking: in 1991 waren er 34 gevallen, in 1992 waren dat er al 157 en in 1993 gaat het over 216 incidenten. Wanneer je alles eens rustig na wilt lezen, chronologisch op een rijtje, dan kun je vijf gulden overmaken op giro 71006 ten name van Kafka, Amsterdam onder vermelding van 'extra nieuwsbrief'.

Verspreiding AFA-krant TEGEN de Centrumdemocraten in Den Bosch.
Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in Den Bosch op 2 maart aanstaande zullen ook zogenoemde 'Centrumdemocraten' meedoen. Om te wijzen op het racistische, fascistische en anti-semitische gehalte van deze groepering is er door AFA (Anti-Fascistische Aktie) een informatiekrant gemaakt. Deze zal bestaan uit 8 pagina's in een oplage van 500.000 (!). Voor Den Bosch hebben we gezorgd voor twee aparte pagina's over de lokale situatie en die krant wordt in een oplage van 30.000 verspreid. In deze krant wordt uiteengezet wat fascistische partijen eigenlijk willen en worden mensen gewezen op het gevaar dat deze partijen voor de samenleving zijn. Ook wordt de gevaarlijke rol die de gevestigde politieke partijen spelen met betrekking tot de groei van fascisme en racisme belicht. Zie elders in dit Kleintje... Door deze informatie huis aan huis in Den Bosch te verspreiden hopen we kritische- maar ook proteststemmers de werkelijke stand van zaken te laten zien. Met behulp van deze informatie kan tegenkracht opgebouwd worden tegen de gevaarlijke ontwikkelingen die er aan de gang zijn. WANNEER JE WILT MEEWERKEN DEZE KRANT TE VERSPREIDEN kun je op Dinsdagavond 22 februari aanstaande naar Politiek Kafe de Bunker komen, Papenhulst 26 (aanbellen bij de Gele Poort) vanaf 20.30 uur. Indien je wel wilt meehelpen maar niet naar die bijeenkomst kunt komen kun je bellen met het telefoonummer van Kleintje Muurkrant, 073 - 136927. Bij geen gehoor kun je je naam en telefoonnummer inspreken op het bandje van de telefoonbeantwoorder, we zullen je dan zo snel mogelijk terugbellen om afspraken te maken over de eventuele routes.

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 270, 17 februari 1994