Skip to main content
  • Archivaris
  • 270

Concertzaal

PvdA-kultuurwethouder Dona sprak op 7 februari tijdens een informele bijeenkomst van buurtbewonersters in de Azijnfabriek (Bethaniestraat). Hij vertelde daar dat ie samen met de buurt wilde komen tot een 'plan van eisen' waaraan de nieuwe concertzaal, gepland op de plek waar nu nog de geheel bewoonde RijksHBS staat, zou moeten voldoen. Let wel, hij wilde graag dat de mensen mee zouden gaan praten; over inspraak en medezeggenschap heeft hij het niet gehad. Er waren nogal wat buurtbewoners die graag in een 'stuurgroep' wilden gaan zitten; kritiek op de bouw van de concertzaal was van buurtbewoners niet te beluisteren. Nu staan er vrijwel alleen dure koopwoningen in de buurt van de Bethaniestraat en de bewonersters van zowel de RijksHBS als de Papenhulst waren niet uitgenodigd voor het praatje van Dona. Zoals hij zelf zei over de RijksHBS: "Die mensen moeten toch weg, dus daar valt weinig mee te overleggen". Gelukkig waren er nog mensen, ongenodigd weliswaar, op komen dagen, die wat minder te lijden hadden van die ozo katholieke volgzaamheid, waardoor er toch enkele kritische vragen en opmerkingen werden gemaakt. Dona onthulde het volgende scenario voor de bouw van de concertzaal: Vanaf nu is men begonnen met het inventariseren van de voorwaarden waaraan de concertzaal zal moeten voldoen. Tot aan de zomer van 1994 zal deze initiatieffase & ide├źenuitwerking gaan duren. Deze periode zal gecordineerd gaan worden door de Brinkgroep uit Eindhoven. De eerste plannen en schetsen komen in mei aanstaande op tafel te liggen. Nog voor de zomer komen de concertzaalplannen in de (nieuwe) gemeenteraad en indien zij instemt met Dona's wanplan dan gaat de architect aan de gang. Het ontwerpen van de concertzaal moet af zijn in februari 1995. Dan is er tot december 1995 tijd om bouwvoorbereidingen te treffen & het bestek te maken en begin 1996 begint dan de daadwerkelijke bouwput. Dit zal duren tot eind 1997 & dan is Den Bosch weer een geldverslindend prestige-projekt rijker. Hoe het moet gaan met de huidige bewonersters van de RijksHBS, die vrijwel zeker plat zal gaan, daar liet Dona zich niet over uit. Ook de voormalige manege, op de hoek Nachtegaalslaantje en Hekellaan zal vrijwel zeker gesloopt gaan worden om plaats te maken voor een gigantische doos van 30 meter breed, 50 meter lang en 20 meter hoog (in vaktermnen heet dit een 'groot symfonische zaal'). Die hoge doos zal worden verbonden via een onderaardse gang met een nieuw te bouwen parkeerkelder onder het huidige Vonk & Vlamterrein. Dona wilde ook nog wel even studeren over het plan om onder de gehoorzaal een parkeergarage te bouwen maar dat zou wellicht te duur worden. De al gereserveerde 48 miljoen gulden zal ongetwijfeld te weinig zijn voor deze wanstaltige poging op te concurreren tegen de concertzalen in Tilburg, Eindhoven, Nijmegen en Utrecht. Dona & Co maken opnieuw duidelijk geen enkele realistische visie te hebben op de dagelijkse gang van zaken in Den Bosch en verre omgeving. De kloof tussen rijk en arm neemt zeer grote vormen aan en er is geen enkel teken dat erop wijst dat dit doorbroken zal worden. Integendeel, de woonlasten stijgen alleen maar en de inkomens van diegenen die aangewezen zijn op betaalbare huisvesting dalen drastisch. Investeren in deugdelijke voorzieningen om te voorkomen dat de tegenstellingen iedereen over het hoofd groeien wordt onmogelijk door dit soort hoogmoed. Dona's poging Den Bosch uit te verkopen aan projektontwikkelaars, bouwconcers en verzekeringsmaatschappijen die de stad volplempen met kantoorkolossen en dure woningbouw zal er vrijwel zeker voor zorgen dat de werkloosheid enorm zal groeien en de hier en daar nog aanwezige sociaal-kulturele voorzieningen zullen worden afgebroken. Ieder voor zich en Dona voor ons allen... Het is te verwachten dat de plaatselijke PvdA groot verlies zal leiden bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het is niet te verwachten dat dit enige verandering teweeg zal brengen in het elite-denken van de huidige regenten. Ze hebben de afgelopen vier jaar laten zien dat zelfs wanneer slechts 47% van de kiesgerechtigden komt opdraven om hun stem uit te brengen dit geen enkele invloed uitoefent op het arrogante besturen van deze stad. Daar zal dus meer voor moeten gebeuren. Wij roepen iedereen op om alle frustratie en ergernis over het gemeentebestuur en de toenemende armoede onder grote delen van de bevolking NIET te vertalen in een stem op de racistische, fascistische en ego├»stische Centrumdemocraten. Dat is het allerslechtste dat kan gebeuren. Wanneer je werkelijk niet weet wat te stemmen ga dan ik vredesnaam niet stemmen of maak je stembiljet ongeldig. Dat is ook een signaal aan 'de politiek'. Stemmen is toestemmen. Wanneer je je stem niet verloren wilt laten gaan hou 'm dan alsjeblief bij je!

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 270, 17 februari 1994