Een nieuw redeloos tijdperk

668 hits
Na de aanslagen van 11 september werd het fundamentalisme van de Islam door Bush en Co uitgeroepen tot vijand nummer één. Ondertussen wint het christelijk fundamentalisme in de Verenigde Staten elke dag aan invloed. De jonge eeuw is begonnen met een tijdperk van redeloosheid, een tijdperk waarin godsdiensten meer en meer in het extreme...

Ons kent ons, ook digitaal

701 hits
In februari 2003 verscheen het rapport "Een kwestie van uitvoering. Vernieuwingsagenda voor de presterende overheid". Geschreven door een denktank met de onwaarschijnlijke naam "De Belgen doen het beter". door eric zwitser Het rapport is een lofzang op de ICT als middel tegen alle kwalen, waarin de opstellers trachten aan te tonen d...

Burgers tegen de oorlog

684 hits
Op 30 september 2002 hebben wij onder de naam 'bezorgde burgers' een brief aan de toenmalige kamerleden van de regeringspartijen geschreven, waarin wij erop wezen dat de Amerikaanse oorlogsvoorbereidingen niet bedoeld waren om een oorlog te vermijden maar om die te ontketenen. Wij zullen een afschrift van deze brief meesturen. Wij hebb...

Joint Strike Fighter problemen

635 hits
De Nederlandse investeringen (800 miljard) in de ontwikkeling van de JSF zijn nog lang niet terugverdiend. Problemen met het gewicht van het vliegtuigontwerp en uitblijvende opdrachten voor Nederlandse bedrijven vormen een gevaar voor het JSF-project als geheel en voor de belastingcenten die Nederland erin pompt. Door Wilbert van der...

Kort nieuws

662 hits
martelen en mishandelen Volgens de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch moeten er onderzoekingen plaatsvinden naar berichten dat Amerika de ook door hen geratificeerde "Conventie tegen Martelen" schendt. Over de hele wereld verspreid zitten ongeveer 3000 mensen vast op verdenking van "betrokkenheid bij terrorisme en Al Qaeda"...

propagandamachine op volle toeren

676 hits
misbruik van de media De televisie is in deze tijden het middel bij uitstek om informatie te krijgen over gebeurtenissen over de hele wereld, maar ook via de televisie is de informatie die wij ontvangen gecensureerd en volgepropt met leugens. Door Simon Bolivar Het kapitalisme, onder leiding van de VS-multinationals, heeft onze b...

Van Pax Brittannica naar Pax Americana

630 hits
In de tweede helft van de negentiende en begin twintigste eeuw braken Westeuropese koloniale machten elk lokaal verzet tegen hun gebiedsaanspraken, hun handels- en geostrategische belangen. Zij confronteerden delen van de wereld in Afrika, Azië en Oceanië met een opgelegde modernisering. door Jan van den Baard De westerse noties van...

Identificatieplicht

696 hits
Er komt een algemene identificatieplicht. Het voorstel van minister Donner houdt in dat iedereen vanaf 14 jaar ten alle tijden een identiteitsbewijs bij zich moet dragen en op verzoek moet tonen aan politie of opsporend ambtenaar (in het oorspronkelijke voorstel was dit 12 jaar). door Johan van Someren Bij het niet voldoen aan dit v...

Nieuwsbrief uit de Sinjorenstad

661 hits
introductie Mijn in oktober 2002 verschenen boek "De schaduw van de ster" heeft mijn leven veranderd. Mede door de politieke ontwikkelingen in Nederland rond het tijdstip van verschijnen, kwam ik in een tang van politiek en media terecht. door Peter Edel Natuurlijk viel te voorspellen dat een kritische analyse van het zionisme, v...

Ongelooflijke waarheid

632 hits
Wie had dat ooit kunnen denken; de Staat der Nederlanden is al vanaf 1986 voorzitter van een wereldwijd vertakte milieucriminele organisatie. door Ad van Rooij Onder de verantwoordelijkheid van de voormalige VVD-minister van VROM P. Winsemius is in 1984 de intentieverklaring ondertekend voor de oprichting van de onderneming AVR-Chemi...

Verban Maxim en Camille

522 hits
Godsdienstvrijheid. Hoe fout kan politiek correct zijn? Met term godsdienstvrijheid wordt doorgaans het omgekeerde bedoeld: door de staat gefinancierde indoctrinatie in institutionele opvattingen over god, allah en nog een paar dwarsstraten. Godsdienstvrijheid, okee; een ieder heeft recht op hobby's, opvattingen en afwijkingen. Tot e...

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch