collusie vernietigt onze koeien

501 hits
onze overheid, de grote leugenaar (onderkop) Wat is collusie? Veel mensen weten dat niet. Maar juist in deze tijden slaapt het volk en slaat de collusie haar slag. De dikke van Dale schrijft over collusie het volgende: "collusie is; een heimelijke verstandhouding om het opsporen van strafbare feiten te belemmeren; een samenspanning v...

West Papua tegen het imperialisme

499 hits
Naar aanleiding van een gesprek met een aantal kameraden over Indonesië en het recht van naties op zelfbeschikking, wil ik het graag hebben over de strijd van het volk van West Papua tegen het Indonesische imperialisme. Marx en Engels zeggen dat de arbeidersklasse geen vaderland hebben. In grote lijnen ben ik het met hen eens, maar nog...

Reactie één op Hoogendijk

535 hits
Enige tijd terug reageerde Willem Hoogendijk op mijn kritiek dat hij met zijn Stichting Aarde flirt met nationalisme. Ik moet het toegeven: ergens had ik nog gehoopt, misschien tegen beter weten in, dat Hoogendijk een aantal van zijn nogal boude uitspraken zou intrekken. Ik had gehoopt dat hij de inschatting zou maken dat hij er niet m...

misverstanden rondom samenzweringstheorieën

484 hits
deel 3: X-files in Israël In de laatste twee edities van Kleintje Muurkrant verwierp Peter Edel het uitgangspunt dat samenzweringstheorieën per definitie extreem rechts en antisemitisch zijn. In de komende Kleintjes beschrijft hij een samenzweringstheoreticus die zeker extreem rechts, maar onmogelijk antisemitisch kan worden genoemd...

Reactie twee op Willem Hoogendijk

471 hits
"Beste Willem, De lezers van Kleintje weten al wel hoe het zit, je naamgenoot Wouskadet uit Lullerveen inmiddels ook (hoewel?), nu jij nog. Laat ik het proberen middels een persoonlijke brief. De Mellie Uyldert Stichting van de gelijknamige toverkol was uitgeefster van De Kaarsvlam. Bewust was het blad van de Ekologische Beweging (EB)....

kinderen, hun dealers en handlangers

512 hits
Wie de jeugd drogeert... Tot in de vorige eeuw bestond in Nederland gedwongen winkelnering. Kocht je niet bij de baas, tegen woekerprijzen, dan kon je daardoor stevige problemen krijgen. Een opkomende arbeidersbeweging bood toenemend verzet tegen zulke praktijken, waardoor uiteindelijk het bedrijfsleven gedwongen werd deze te staken....

Sovjet-Tsjetsjenië en de verschrikkingen

464 hits
De tweede Tsjetsjeense oorlog Deel 4 Tijdens de pogingen om Tsjetsjenië in te lijven bij het Russisch Imperium is het Tsjetsjeense volk weinig bespaard gebleven. Massa-executies, deportaties en verkrachtingen moesten het volk op de knieën krijgen. Wie denkt dat daarmee het ergste achter de rug was komt bedrogen uit: tijdens de So...

Het vraagstuk van de lichtgelovigheid

480 hits
De best geslaagde 1-aprilgrap van het jaar 2000 is wel de bekendmaking van het eindrapport van de 'Commissie Antroposofie en het vraagstuk van de rassen'. Blijkbaar heeft niemand begrepen dat alle berichten hierover moeten worden gezien in het licht van de traditie om de lichtgelovigheid van mensen aan de kaak te stellen. In vroeger ti...

Gekraakte frequentie

506 hits
DE OUDE DOOS DEEL 6: RADIO VRIJ DEN BOSCH In 1979 begint Radio Vrij Den Bosch met uitzenden. De zender is ontstaan door een samenloop van omstandigheden. In de zeventiger jaren krijgt de jongerencultuur vorm en zijn kraakgroepen opgericht. Het onderwijs wordt 'gedemocratiseerd' en voor grote groepen jongeren wordt het persoonlijke pol...

Terugkomen van uitzenden

298 hits
Wanneer je een tijdje uit Nederland bent geweest, zoals ik, en je keert dan voor een tijdje terug, zoals ik, dan valt er het één en ander op. Bijvoorbeeld het stadsbeeld waar tientallen uitzendbureaus zich tussen winkels en kantoren hebben gewrongen. Na de uitnodigende kreten op de stoep bekeken te hebben die me onmiddellijk werk aanbo...

Kort nieuws

600 hits
krakend denbosch Het is weer zover. Met betrekking tot de pandjes in de Stoofstraat heeft aannemer Drijvers op 29 maart jongstleden een sloopvergunning aangevraagd en is dus blijkbaar in overeenstemming met de gemeente over de plannen. Plannen die al eerder door de gemeente en schoonheidscommissie waren afgekeurd, namelijk voor het ...

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch