Kort nieuws

404 hits
tweeduizend Nummer één van Kleintje Muurkrant kwam uit in februari 1977. In die tijd betaalde een abonnee op het Kleintje 8,50 gulden per half jaar. Nu is dat dertig gulden per jaar. Maar dat is eigenlijk te weinig. Het Kleintje draait op de trouwe steun van abonnees en donateurs. Toch willen we het abonnementsgeld ook in 2000 niet ve...

verarmd uranium gevaar

433 hits
Sinds de ultieme test in de Golfoorlog van 1991 behoren wapensystemen met verarmd uranium (depleted uranium, DU) tot het standaard-arsenaal van de NAVO. Op het slagveld gelden antitankgranaten met kernen van verarmd uranium als 'conventioneel', maar wie het waagt een restant van het projectiel te importeren naar een NAVO-land kan reken...

Cliëntenraad? Nee bedankt!

478 hits
"Uw vertegenwoordiging in de afgelopen periode heeft niet de vereiste kwaliteit en vaardigheid getoond. Tevens is meerdere malen gebleken dat uw vertegenwoordiger niet in staat is aan te geven wat het standpunt is van de achterban." Met die woorden legde Lucas Soumete een bom onder de Cliëntenraad van de Bossche sociale dienst, waar hi...

De smeulende situatie in Pakistan

481 hits
Voor de zoveelste keer werd op maandag 12 oktober 1999 een burgerregering in Pakistan door militairen naar huis gestuurd. Deze keer omdat de stafchef van het leger door de eerste minister werd ontslagen. De stafchef volgde dit niet op, arresteerde de minister-president en benoemde zichzelf tot baas van het land. Een bekend verhaal, maa...

Coming out huppelkutje

411 hits
Nog maar vijf jaar weg en toch spreek en schrijf ik al 'eiland'-Nederlands. Dat is niet het dialect van Texel maar de versie van onze taal 'in den vreemde'. Wat opvalt in 'eiland'-Nederlands is de archaïsche woordenschat. Iets mag mij nog graag 'beklijven', ik doe iets na 'ampele' overweging, skiën doe ik daarentegen 'amper'. door Jo...

Het prinselijk schaduwcommando (deel twee)

619 hits
In het vorige Kleintje schilderden wij hoe in het midden van de jaren zeventig de in de gevangenis verblijvende Slobodan Mitric in de greep raakte van een "Gladio"achtig Nederlands netwerk dat onder leiding stond van Hans Teengs Gerritsen, vriend en intimus van prins Bernhard sedert 1930. Zoals wij schreven kreeg de in detentie verblij...

het is geen zuivere koffie

508 hits
"Zuivere" koffie afkomstig uit "vuile" produktie Wat aanvankelijk een goede manier leek om de ongelijke welvaartsverdeling tussen de geïndustrialiseerde en de "ontwikkelingslanden" te compenseren, lijkt bij tijd en wijle een dubieus tintje te krijgen. De zogenaamde "zuivere" koffie wordt al langere tijd via normale supermarkten verspr...

een emeeltje

392 hits
Het is voor het eerst dat ik Kleintje Muurkrant heb ontdekt. Heel goed, discussies via Internet. In de Muurkrant blijkt dat Links zoekende is naar zijn identiteit voor de toekomst. Ik wil een bijdrage geven in dit proces. We zien dat Links en Rechts steeds meer naar elkaar toe groeien. Ik denk dat Links en Rechts begrippen zijn die sto...

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch