strijdperk # 310

624 hits
Zondag 8 juni: Multicultikleurengebeuren 1997. Gratis toegankelijk festival op het AZC Vught (voormalige Isabellakazerne), van 13.00 tot 17.00 uur. Met veel muziek, kunst en aktiviteiten. Bel voor meer informatie met 073.6831731Zondag 8 juni: Koerdische Culturele Dag te Eindhoven: Eerste Sage ten Broekelaan 15, vanaf 14.00 uur. Entree ...

Appelschaos

684 hits
"Meedoen aan de Pinksterlanddagen betekent drie dagen anarchisme in praktijk brengen", zo vermeldt de folder - naast vele andere mooie woorden. Voor diegenen die het geluk hadden er niet bij te zijn, bij deze een inleiding in het anarchisme volgens Appelscha.Anarchisme is: sommige mensen hebben geen eten, anderen twee keer.De "catering...

Basisinkomen binnen de Europese Sociale Unie

649 hits
ESU in plaats van EMUDe Europese leiders hebben de mond vol over het al dan niet halen van de financi

In de aanval tegen de columns

660 hits
Het Kleintje Muurkrant zal niet nalaten het Brabants Dagblad weg te schrijven, omdat zij het 'Bla-Bla-blad' in één woord shit vindt. Maar dat is het muggeziften van David tegen Goliath, ofwel de amateur tegen de professional. Met professionalisme wil het BD zich onderscheiden. Waarvan? In ieder geval niet van de landelijke media waarm...

Jongeren onder de nABW

737 hits
Dat de nieuwe bijstandswet voor nogal wat groepen slecht uitpakt, was al bekend. Minder aandacht in de pers heeft gekregen de groep jongeren van 18 tot en met 20 jaar. Echter, zij krijgen de hardste klappen. Het is voor hen buitengewoon moeilijk een uitkering te bemachtigen, die hen in staat stelt zelfstandig te wonen.Wat is er aan de ...

Kort nieuws / 310

690 hits
5 mei 1997Kan je teer smerenover steen, namen, verleden?Dwaze stumper, zulke namenzijn nooit uit te wissen.Ze staan gegrift in tallozemensenzielen, onaantastbaarvoor jouw verziekte haat.(anoniem geschreven regels op een stuk papier geprikt op een boom vlakbij het vroegere "Konzentrationslager Herzogenbusch" oftewel "kamp Vught" na de b...

Vrouwenmishandeling: er is nog niets veranderd

650 hits
Een paar weken geleden keek ik naar Rondom Tien, een aflevering over vrouwenmishandeling. Dat wil zeggen, toen ik begon te kijken was het programma al een minuut of vijf bezig. Ik kan dus iets gemist hebben, maar tot mijn grote verwondering is Blijf van m'n lijf vanaf het moment dat ik keek, niet één keer genoemd. Ook na afloop volsto...

New Age en de hand in eigen boezem

657 hits
"Inderdaad!", riep ik uit, toen ik het stuk "Grenzen tussen links en vaag" in Kleintje Muurkrant 308 las. Schrijver Allie gaat daar in op de vloeiende grens tussen - simpel gezegd - het progressieve en het New Age-deel van de samenleving. Een onderscheid dat steeds moeilijker valt waar te nemen. Hij betoogt dat linkse critici van de Ne...

links, new age en evangelisch

653 hits
Kruisridder Herman de Tollenaere heeft na de theosofie een nieuw onkruid gevonden dat gewied moet worden: Ankh Hermes. Deze uitgeverij publiceert boeken van goeroes die zich niet alleen bezighouden met het bereiken van verlichting maar ook met het seksueel misbruiken van vrouwelijke volgelingen: Sai Baba, Kriyananda. Grappig hoe de uit...

Nederland een dag zonder auto's, kan dat?

1478 hits
autoloze zondag creëert leefbaarheid, geen verkeersproblemenVelen onder ons kunnen zich de autoloze zondagen in 1973 nog herinneren als bijzondere dagen... Vrijwel lege straten waarop je naar hartelust kon rolschaatsen, waarop jongeren feestjes organiseerden... en dan die stilte, eindelijk eens een wandeling door de natuur maken zonder...

Puntje / 310

504 hits
"Maar je weet toch wel wat de EU in werkelijkheid is? Dat is niets minder dan de smerigste en geniepigste kapitalistische trucendoos die ooit over de ruggen van de arbeiders is leeggestort! Heb ik jou jaren geleden al niet eens verteld dat veel uit het Verdrag van Maastricht rechtstreeks uit de pennen is gevloeid van Europa's grootste ...

De wereld volgens The Summit Lighthouse-sekte

1271 hits
"Kapitalistisch-communistisch complot, duivelse homo's, holocaust van abortussen..." "We moeten ernaar streven om als Christussen de aarde te bewandelen en alle negativiteit in de vlammen te gooien. De naam van God is: Ik ben die ik ben. En dat ben ik dus. Ik, de mens", aldus Josefina Krijnen van de occult-christelijke sekte The Summit...

Woonservice blijkt bedrog

748 hits
Hoezo moet je in DenBosch tien jaar ingeschreven staan voordat je via de nieuwe 'woonservice' voor een woning in aanmerking komt? Oplettende lezers van het artikel 'hoe een gewoon mens onderdak zoekt op de neo-liberale woningmarkt' (voorpagina Kleintje Muurkrant 309) zullen dat gedacht hebben, toen ze onlangs de Stadsblad-advertentie v...

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch