06-lijn

439 hits
In de gemeente Den Bosch wordt aan het eind van dit jaar een volledig nieuw woningtoewijzingssysteem ingevoerd. Dit systeem, bekend als het Delftse model, houdt in dat alle huurwoningen die beschikbaar zijn in advertenties komen te staan. Die advertenties kan de woningzoekende vinden in de reklame-blaadjes die huis aan huis verspreid w...

"Het vreemdelingenbeleid kent zijn grenzen"

425 hits
Het Ministerie van Justitie voert een uiterst restrictief toelatingsbeleid. Vluchtelingen en 'vreemdelingen' mogen in principe het land niet in. Samen met de Europese collega's is een fort gebouwd. Grote dikke computermuren om het rijke deel van de wereld. Iedereen die zich er nog een weg doorheen weet te banen vindt Schengen-afspraken...

Agenda/298

453 hits
zondag 9 junimulticultikleurengebeuren op het asielzoekerscentrum Vught. Van 13.00 tot 18.00 uur muziekbands, exposities, kindertheater, performances, koorzang...dinsdag 11 tot en met vrijdag 28 juniVan 13.00 tot 16.00 uur tentoonstelling 'Onderdrukking en Bevrijding' over dienstweigeraars en deserteurs in het 'Derde Rijk'. In de kerk ...

handel in geluk

749 hits
"In het Landmark Forum komt u direct in contact met de bron. De bron van vreugde, zelfexpressie en vervulling. Hierdoor wordt het mogelijk om zelf te bepalen hoe u wilt handelen, hoe u zich wilt gedragen en wat u wilt bereiken. Alsof u het stuur overneemt. U bepaalt voortaan zelf op welke gebieden u actief wilt zijn. Waar en hoe u uw c...

Antroposofie-discussie

445 hits
Alhoewel we veel positieve reacties krijgen op onze laatste nummers van 't Kleintje met betrekking tot de antroposofie-discussie, zijn er ook mensen die zich afvragen waarom wij ons bezighouden met zoiets als de antroposofie. Hier in Nederland is nooit zo bar veel aandacht geschonken aan de bedenkelijke kanten van de (spirituele) mili...

Histerisch Den Bosch

422 hits
Den Bosch is een historische stad, zij mag zich verzekerd weten van een gezellige ambiance in een historische context.Maar de bij dit aspect betrokken politici, verenigingen, instanties en VVV gaan met de belangrijkste kwaliteithisterisch om.De rijkdom die het 811-jarige Den Bosch aan gebouwen en kleinschalige elementen heeft voortgebr...

Astrologische haat en racisme

430 hits
Het blad Skepter ("de kritische kijk op paranormale verschijnselen en pseudo-wetenschap") van september 1993 vestigde al eens de aandacht op de Blut-und-Boden-theorie

Kort nieuws/298

437 hits
Eureka! Hoera! Eindelijk hebben we een methode in handen om kontakt te krijgen met de Sociale Dienst in Den Bosch. Na maandenlang vergeefse pogingen te hebben ondernomen om iemand te pakken te krijgen, hebben we nu een mogelijkheid om maar liefst binnen een week respons te krijgen op onze post! Het Ei van Columbus werd ons aangereikt d...

Spoken in Breda

1308 hits
Zo langzamerhand krijgen de schimmen op de muren van ons simpele bestaan scherpere randen, nu de bezittende klasse en hun opsporingsapparaten in tal van beheersingsperikelen verwikkeld zijn geraakt. In hun jacht naar meer macht en geld is hier en daar de controle verloren en raken verschillende feiten en informatie openbaar. Nu er conc...

Massa-vermaak

455 hits
Televisie is een machtig medium. Het is voor bijna iedereen een vast onderdeel van het leven geworden. Het lijkt vaak een kijkraam naar buiten, waar door de nieuwsgierige mens soms de realiteit denkt te zien.Er wordt handig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om mensen bepaalde opvattingen op te leggen. Er wordt gespeeld met emoties en...

De zin van het bestaan (deel 1)

496 hits
Kort na de ineenstorting van de Sovjet Unie zagen westerse in-lichtingen- en veiligheidsdiensten zich geconfronteerd met een vraagstuk dat tot dan toe geheel nieuw voor hen was en naar alle waarschijnlijkheid in hun stoutste planningen niet was voorgekomen; de vraag naar de zin van het (hun) bestaan. Het communisme werd immers vanaf de...

Nederland in Europa

435 hits
Na vijf jaar in Canada te hebben gewoond was ik voor een periode van bijna zes maanden voornamelijk in Nederland, maar ook in een paar andere landen waaronder Tsjechiƫ en Bulgarije. In december 1995 was ik even in Londen waar in de kranten de eerste artikelen verschenen over de 'gekke koeien ziekte' en verder natuurlijk ook over het ge...

BVD-jaarverslag

429 hits
Onder het kopje 'politiek gewelddadig activisme' viel in het vorige maand verschenen BVD-jaarverslag (1995) het volgende te lezen: "De radicaal-linkse beweging is er ook in 1995 niet in geslaagd haar krachten te bundelen. Een van de bindende factoren, het blad Konfrontatie, is zelfs opgehouden te bestaan. De pogingen om een fusie te be...

De gemeente en "de markt"

439 hits
Reeds eerder heeft Kleintje Muurkrant geconstateerd dat "de politiek" haar grip op de werkelijkheid geheel lijkt te verliezen. Ze lijkt af te glijden in een wereld die alleen bemensd wordt door schimmen en marionetten. Haar virtuele wereld wordt in elk geval niet bewoond door gewone levende mensen en door gewone alledaagse problemen va...

Hebben & Zijn

428 hits
Af en toe iets jatten uit een ander blad omdat er soms iets geschreven wordt dat direkt in het Kleintje kan. Zo kwam een Kleintje-abonnee in het Haags huis-aan-huisblad 'De Posthoorn' het volgende stukje tegen onder de kop "Hebben en Zijn":"Aan de voorzitter van het College van Toezicht op de Sociale Verzekeringen (CTSV), mevrouw D. va...

Tour de l'Argent 2

443 hits
De huidige Bossche Tour-manie symboliseert helder de grootheidswaanzin van dat deel van de Bossche stadselite dat koketteert met La France. Tijdelijk burgermeester Joke van der Beek blijft volhouden dat dit festijn de Bossche gemeenschap 'slechts' 500.000 gulden kost (inclusief BTW), oftewel 425.531,91 zonder BTW. Ze telt hier echter e...

Met Jeltsin terug naar de Sovjetmacht

454 hits
De dood van de Tsjetsjeense leider Doedajev sluit naadloos aan op de Russische strategie tot herstel van de Sovjet-Unie, of minstens de opbouw van een nieuw Russisch Imperium. Al sinds de ineenstorting van de voormalige USSR is het Russische streven erop gericht in het 'nabije buitenland' -zoals de nu onafhankelijke staten van de Sovje...

De verborgen agenda van een antroposofische bank

806 hits
Racisten in de ontwikkelingshulp"De uitroeiing van de Indianen is een kosmische noodzaak", zei top-antroposoof Wiegert naar aanleiding van een kritisch boekje over de antroposofie. Uit de daarop volgende verhitte discussies bleek dat veel antroposofen Rudolf Steiners rassenleer nog steeds herkauwen. Bepaald niet ongevaarlijk, zeker nu ...

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch