Het kapitalisme volgt haar eigen wetten

455 hits
aktieplan werkgelegenheid, de oude doos, deel 5 Wanneer begin jaren 80 de gevolgen van de zich sinds 1973 ingezette veralgemeende recessie van het kapitalisme, behalve bij de overheden, ook bij nietgouvernementele organisaties duidelijk worden, is dat de aanleiding tot een aantal initiatieven voor behoud van werkgelegenheid. Met als v...

kort nieuws

448 hits
update kraken DenBosch Sinds de vorige keer dat er in het Kleintje over krakend DenBosch is geschreven is er een hoop veranderd. We hebben reeds geschreven over de ontruiming van 't gekraakte kantoorgebouw van Verkade, nabij Koudijs. Dat gebouw staat overigens nog steeds ongebruikt leeg. Het brugwachtershuisje aan de Oliemolensingel i...

Het einde van de vrijheid

567 hits
Op het laatst zullen de paranoïden de oorlog beginnen en alleen de paranoïden zullen overleven. Een oorlog zo anders dan alle andere oorlogen. Aangezien de basis van elke oorlog het overheersen en controleren van een bepaald volk is, zal dat ook niet anders zijn dan in de laatste oorlog. Alleen zal het hier niet gaan om de vernietiging...

Het prinselijk schaduwcommando (deel 3)

696 hits
In de twee voorafgaande afleveringen van dit epos hebben wij uiteengezet hoe de voormalige Joegoslavische veiligheidsagent Slobodan Mitric in de jaren zeventig in aanraking kwam met vertegenwoordigers van een geheime organisatie, die wij gemakshalve het prinselijk schaduwcommando hebben genoemd. Zoals vermeld werd Mitric vanaf midden j...

Diens omroepbijdrage

425 hits
Dienst Omroepbijdragen Postbus 16160 2500 BD Den Haag 25 november 1999 mevrouw, mijnheer, Bij de nota voor de omroepbijdrage heeft u een geel kaartje gestoken waarop u uw visie aangaande betaling van de omroepbijdrage weergeeft. Om kort te gaan, die visie is niet de mijne. Ik vraag mij af waar u mee bezig bent. U weet immers dat er gee...

2000 jaar J.C.

430 hits
2000 jaar judea-christelijke ideologie, dat vieren we nu. Dat Jezus Christus die nooit heeft bestaan van joodse huize was, is niet toevallig. Die hele figuur is 'n knap geconstrueerd verhaal, gebaseerd op weer andere verhalen. door Vincent Men had al heel wat ervaring opgebouwd. Men noemde het naastenliefde en zij die er andere ide...

De huidige situatie in Iran

496 hits
De laatste twee jaar, maar zeker het afgelopen jaar, is er een andere politieke sfeer in Iran. Door een conflict tussen twee stromingen in de regering bestaat er meer vrijheid voor mensen en daardoor komen er ook meer protesten in allerlei vorm naar buiten. Er is een patstelling tussen de fundamentalisten en de meer liberale stromingen...

Kerken en de Opiumwet

497 hits
Nu de Nederlandse politie belangstelling blijkt te hebben voor godsdienstige bijeenkomsten waarbij gebruik wordt gemaakt van stoffen die het bewustzijn beïnvloeden (zie kaderstukje "Santo Daime") zullen sommigen zich afvragen of de volgende inval te verwachten is in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Tenslotte gaat al jaren het geruc...

Een gemeentelijk kerstkindje

437 hits
geschenk voor de 21ste eeuw Is het niet een snoezig tafereeltje, een idyllisch kerststalletje? De foto in het Stadsblad van 6 oktober jongstleden. De burgemeester en de heer van Grunsven, wethouder van financiële zaken (Rosmalens Belang), de Os en de Ezel. door de herder met het hondje maar zonder schaapjes Ze zijn - hoe ontroeren...

Effe doorbijten!

419 hits
"(...) enige tijd terug liet ik bijna het leven toen een wat blubberige in jullie product 'Blonde Linzen' meegeleverde snotklont mij bijna deed stikken". Algemeen directeur P.H.J.M. Allart (onthoud die naam voor het eventueel verhalen van uitvaartkosten!) van C.M. van Sillevoldt B.V. ontving van mij begin juli '99 een brief waarin deze...

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch