Het Vrouwbeeld bij Extreemrechts

908 hits
Op Donderdag 21 april aanstaande is er een bijeenkomst in De Bunker (zie agenda) met als thema "Het Vrouwbeeld bij Extreemrechts". We nemen in dit kleintje een artikel op van Vrouwenonderzoekskollektief Loeder die je zou kunnen lezen als een inleiding op deze diskussieavond. CD en CP'86 proberen stemmen te trekken door zich voor te d...

1 MEI: Iedereen de straat op

885 hits
Het parlement wordt in Nederland steeds meer een poppenkast, en de invloed van je stem is marginaal. Op allerlei zaken heeft het parlement weinig invloed, zoals de Europese eenwording en de inrichting en het verloop van de ekonomie. Over andere zaken kan het wel beslissen, maar wordt er 'in het belang van onze ekonomie' voorbijgegaan a...

Breed Platform tegen racisme, sexisme en fascisme

881 hits
Steeds vaker moeten we, ook in de directe omgeving constateren dat er een opleving van oude vooroordelen gaande is. De idealen van de afgelopen decennia op het sociale, culturele en emotionele vlak lijken meer en meer naar de achtergrond te schuiven. Gedreven door de honger naar macht heeft ook de gevestigde politieke niet nagelaten de...

De Vierde van Mahler...

937 hits
De korte gedrongen gestalte bewoog zich schichtig over de Markt en was blij de trap van het stadhuis te beklimmen om zich achter de hoge houten deur aan het oog van de publieke opinie te kunnen onttrekken. De groet van de stadhuisbode beantwoordde hij met een nauwelijks opvallende knik en schoof de lift in. Bovengekomen kwam hij tot zi...

MEXICAANS VERZET

972 hits
Onlangs bezochten de Mexicanen Pedro Hernandez van een Indianenorganisatie en Fernando Anaya van een onafhankelijke demokratische mensenrechtenorganisatie Leiden om een informatieavond te houden over de strijd die sinds 1 januari van dit jaar door de opstand in Chiapas wereldnieuws is. De Nederlandse solidariteitsorganisatie Resistenci...

PERSOONSREGISTRATIE BIJ DE SOCIALE DIENST

936 hits
Uit de Omslag (onafhankelijk Maandblad voor Haarlem, IJmond en Regio) schrijven we het volgende stuk over. Dit gaat namelijk ook op voor DenBosch: Persoonsregistratie, we komen het meer en meer overal tegen. Tal van instanties leggen dossiers aan die weer onderling gekoppeld worden. Sinds enige tijd bestaat de Wet Persoons-Registrat...

Edelmark BV

1000 hits
In Kleintje 269 en 270 beschreven we de ontwikkelingen rondom het pand Stationsplein 2 te DenBosch. Dit pand werd op 26 december vorig jaar gekraakt en op 20 januari dit jaar ontruimd. Op 13 januari hadden de bewoners een brief in de bus gekregen van de advokaat (Mr. R.J.G. Mengelberg van het kantoor Boekel de Nerée uit Amsterdam; een ...

Besprekingen achter de rug

933 hits
De arrogantie van de bossche machthebbers is bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen hard afgestraft. Daarover hebben we in het vorige Kleintje reeds enkele woorden opgeschreven. Inmiddels zijn er allerlei (af en toe geheime) besprekingen achter de rug en hebben zij besloten om, met één wethouder meer, precies hetzelfde beleid van de a...

Gemeenteambtenaar van Koesveld.

916 hits
Gemeenteambtenaar Dirk van Koesveld is vaker onderwerp van gesprek geweest in Kleintje Muurkrant. Hij was namelijk persoonlijk betrokken bij de ontruiming via de rechter van Aawal 4 in DenBosch, lees hiervoor de achterpagina van Kleintje 267 nog maar eens. Vlak na de kraak van dit pandje arriveerde hij met een groot breekijzer en dreig...

VRAGEN STAAT VRIJ?

927 hits
Van tijd tot tijd hebben diverse linkse tijdschriften met censuur te maken. Vanzelfsprekend wordt er heftig gereageerd tegen elke - meestal nauwelijks vermomde - poging om ons monddood te maken. Maar even vanzelfsprekend wordt er in de linkse pers gediskussieerd over aktiemethodes tegen pornografie of seksistische reklame bijvoorbeel...

Acties in Korea

832 hits
Vietnam Veteranen Tegen de Oorlog (A.I.) hebben bijzondere belangstelling voor de manier waarop de oorlogsmachinerie de geschiedenis verklaart. Het eerste slachtoffer van de oorlog is immers altijd de waarheid. Nu, terwijl veel soldaten gereed staan voor acties in Korea, lijkt het ons een geschikt moment om de echte, verborgen gehoud...

Kraaknieuws Den Bosch

790 hits
Hier is het dan weer: het kraaknieuws uit Den Bosch. En dit nieuws gaat echt niet over chips of dinosaurussnoepjes. Nee, dit nieuws bevat de recente gebeurtenissen rond het in gebruik nemen van panden die onnodig leegstaan. Natuurlijk zijn die twee woorden onafscheidelijk van elkaar, want voor 'nodig leeg' moet je zoeken in de hoek van...

EENSGEZIND VOOR DE MAAT IS VOL!!!

782 hits
Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2 maart j.l. nog vers in het geheugen zou het niet meer dan rechtvaardig lijken indien er een anders samengesteld bestuur voor deze stad zou worden gevormd. Niets is echter minder waar: de Binnenstad-middenstand krijgt haar zin, de oude regentenkliek komt gewoon terug, alsof er niets gebeurd is, en ...

HUURWEIGERING DE PAAP

870 hits
Anders dan in het woon/werkpand de Paap zijn de sociale strukturen in wijken minder doorzichtig, minder tastbaar, minder overzichtelijk. Om die reden heeft de Paap een belangrijk voordeel: er is, objektief gezien, al sprake van een blok, van een gemeenschappelijk belang. Subjektief kunnen de verschillen in dat blok, en ook in dat gemee...

MULTI-CULTURELE AKTIVITEITEN...

732 hits
Multi-culturele aktiviteiten te over deze maand. Het 'festival cultureel gekleurd' is al weer volop bezig als je dit kleintje op je deurmat vindt. Misschien kun je de staart nog meepikken. Het festival vindt ieder jaar plaats, verspreid over allerlei culturele accomodaties. Dit jaar ligt de nadruk op Arabische cultuur. Op maandag 18 ...

Welkom Paus Johannes Paulus

785 hits
De heer Karol Wojtyla is sinds vijftien jaar onder de naam van Johannes Paulus de Tweede paus van de roomskatholieke kerk. Hij komt naar België toe, van 13 tot 15 mei. Er zijn diverse groeperingen bezig dit bezoek onvergetelijk te laten worden; de kerkelijke leider komt ons allemaal namelijk op ZIJN rechte pad brengen. Om zijn missie a...

Treinpost

752 hits
St.Michielsgestel, maart 1994 - De aktie 'Treinpost' van het Komitee Omslag uit St.Michielsgestel slaat aan! In de eerste maand dat de aktie loopt verspreidde Omslag enkele tienduizenden stickers met het opschrift "Mijn post per trein, ook na 1996". dagelijks gaan er vele honderden brieven op de bus, voorzien van de groene sticker. De ...

spruitjes en hondepoep

770 hits
In de weken voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingen woedde in menig woongroep-huiskamer een discussie over de vraag of we nu moesten gaan stemmen of niet. Toch maar gaan stemmen om daarmee de winst van extreem-rechts wat te verkleinen. Anti-racisme-organisaties riepen op om wel te stemmen, maar niet op een racist. Maar dat was ma...

Den Haag - Jakarta - BLOEDHANDEL!

727 hits
Op donderdag 24 maart hebben wij uit solidariteit met het volk van Oost Timor, zowel binnen als buiten het Tweede Kamergebouw, aktie gevoerd tegen de voortdurende en nog altijd toenemende schendingen van mensenrechten op Oost Timor, door het Indonesische militaire regime. Aanleiding voor onze aktie was de behandeling van de rapporten v...

Geloof niet in onmacht, bundel voor vrouwenkracht!

749 hits
Aanklacht tegen het niet serieus nemen door politie en justitie van sexueel geweld. Onlangs overkwam een vrouw het volgende: na een poging tot verkrachting weigerde de politie gewoon haar aangifte tot verkrachting op te nemen. Hoewel er aanknopingspunten waren om tot opsporing en vervolging van de dader over te gaan, gebeurde dit nie...

Werkverschaffing & Uitbuiting

685 hits
In Kleintje 266 schreven we een stukje over de repressie van het Arbeidsburo ten opzichte van jongeren door middel van de zogenoemde 'Job-club'. Een nummer later waren de premiejagers van BerGen-consult aan de beurt die ook via het Arbeidsburo bezig zijn wat centen aan de wanhoop van een hoop mensen bij te verdienen. En nu willen we ev...

Europa (ingezonden)

720 hits
(ingezonden) Geachte redaktie: De bron van alle ellende die de zwakkeren en de minderheden momenteel in onze samenleving moeten ondergaan zal nooit op het niveau van onze binnenlandse politiek aangepakt kunnen worden. Bezuinigingen die ons sociale bestel uithollen blijken onze vastlopende ekonomie slechts zeer tijdelijk bij te staan...

Een betere wereld

743 hits
"We werkten mee aan een betere wereld, waarvan wij droomden tijdens de Tweede Wereldoorlog". Dat schrijft de 'overloper' Jan 'Poncke' Princen in het voorwoord van het boek 'De Indonesië-weigeraars', dat een paar maanden geleden is verschenen. Uit dat voorwoord blijkt verder dat de aktiviteiten van de Indië-veteranen hem hebben aangegre...

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch