Kort nieuws

524 hits
stille werkers Op zaterdag 25 november doet het gemeentebestuur van DenBosch wat terug voor alle vrijwilligersters van de stad. Een feestmiddag "voor de stille werkers, die zich belangeloos inzetten voor stad en bewoners". Volgens het organisatiebureau dat de opdracht heeft gekregen om dit feest "vrijwilligers in het zonnetje" vorm te...

'vredesproces' in Israël

445 hits
Met het recente geweld in Israël is het vredesproces tussen de joodse staat en de PLO stil komen te staan. In dit artikel analyseert Peter Edel de ontstaansgeschiedenis van het vredesproces en vraagt hij zich af in hoeverre de Palestijnse bevolking beter is geworden van de akkoorden die in dit verband zijn gesloten. Tenslotte gaat Edel...

De Bank één

411 hits
De Indonesische wetenschapper Aditjando publiceerde zijn onderzoek naar de illegale geldstromen van de familie van ex-president Suharto. Een voorproefje daarvan kwam een week of wat geleden naar buiten. Drie Nederlandse banken zouden volgens de onderzoeker betrokken zijn geweest bij een reusachtige illegale operatie. Via de ABN/AMRO, M...

Het labyrint van Peter Edel

473 hits
Sinds 1995 is Peter Edel bezig om een nieuwe kijk op de geschiedenis van de 20e eeuw ingang te doen vinden. Naar zijn mening verzwijgt de 'officiële geschiedenis' namelijk om politieke redenen een aantal zaken uit angst om de goede naam van de joodse gemeenschap en Israël aan te tasten. Vele bladzijden lang kreeg Peter Edel van Kleintj...

bedroevende positie banenpoolers

466 hits
Onderstaand verhaal is geschreven door 'Melkert'werker Frans Borremans. Hij werkt binnen een banenpool-regeling op een school in Bergen op Zoom en heeft dit een maand of wat geleden voor zijn collega's opgeschreven en rondgedeeld. Kleintje Muurkrant bericht regelmatig over dit soort misstanden dus het leek ons wel wat om zijn brief hie...

Ecologisch conservatisme

535 hits
'Vrijbuiter', 'Tekos' en 'Gwenved' zijn Vlaamse nieuw-rechtse tijdschriften waarin gepoogd wordt racistische ideeën aan ecologie te koppelen. De vermenging van extreem-rechts met ecologisch gedachtengoed roept onvermijdelijk vragen op. In welke mate zijn de twee verenigbaar? Hoe is zoiets mogelijk? En zijn er veel gelijkenissen tussen ...

Overal camera's om je heen

441 hits
Pas geleden vond in Zeist het congres 'Technologie en Criminaliteitspreventie' plaats. Doel van dit congres was 'u stimuleren na te denken over technologische ontwikkelingen die kunnen bijdragen aan een veiliger samenleving'. Het ochtendprograma stond in het teken van cameratoezicht. Een verslag. door Erik Timmerman (Buro Jansen &am...

Kernenergie: Frankrijk is om, nu Nederland nog

411 hits
Onlangs heeft Frankrijk besloten, en dat is zelfs in wetgeving vastgelegd, geen hoog radio-actief afval meer ondergronds op te slaan. Knap in een land zonder milieubeweging. In Nederland-gidsland is de strijd tegen kernenergie uiteraard al lang gestreden, verleden tijd en gewonnen. Immers, de centrales gaan dicht. De milieubeweging is ...

slaapwandelende Tweede Kamer

424 hits
Collusie is een heimelijke verstandhouding, een vorm van corrupte samenspanning, ontstaan uit gemeenschappelijke belangen om het gedeelde eigenbelang te doen prevaleren boven al het andere. Bij collusie misbruiken politici en hoge ambtenaren hun bevoegdheden. Het Pikmeerarrest van de Hoge Raad zette enige jaren geleden hiervoor de deur...

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch