Over Haagse bedriegers

555 hits
en de strijd om de waarheid van een journalistVoorlichter anno 1996"Jouw gedonder in Den Haag is eenvoudig te verklaren", aldusHans van Benthem, functionaris van de Rijksvoorlichtingsdienst in oktober1996 tijdens het staatsbezoek van koningin Beatrix aan Zuid-Afrika. "Jijhebt veertig jaar geleden minister Luns genaaid over Indonesie, S...

besmet verleden van de omroepbijdrage

428 hits
Vanwege de verregaande commercialisering van bedrijven en instellingen is het moment aangebroken om de vraag te stellen waarom er in Nederland nog zoiets bestaat als een Dienst Omroepbijdragen? Een "dienst" die notabene haar directe oorsprong vindt in de NAZI-verordening van 1 januari 1941, waarbij het zogenoemde "luistergeld" door Sey...

Aap Noot Mies

402 hits
Ik ben ingeburgerd!Nadat ik in België door de vliegende brigade uit de trein werd gehaald ben ik in een busje Nederland binnengebracht. Ze brachten me naar een AC. Daar vulde de VD de A- en F-formulieren in en kreeg ik een IND-nummer en een VWS-nummer. Met een ambtenaar van de IND voerde ik een gesprek. Daarna sprak ik met iemand van h...

Puntje/303

231 hits
"Hoi Sjef, ouwe collega, ik heb binnenkort effe een vrachtwagen nodig, kan ik die van jou dan gebruiken?" "Mijn vrachtwagen, Jantje? Ha, ha. Waar kan zo'n armoelijder als jij nou toch een vrachtwagen voor nodig hebben? Je moet zeker je kiet uit wegens die huurachterstand?" "Nee Sjef, dat kan ik nu juist voorkomen als jij me met een kar...

strijdperk Kleintje nummer 303

384 hits
donderdag 28 november: 'Milieu'lezing door Petran Kockelkoren met als titel "cultuur of natuur". In hoeverre zijn cultuur en natuur elkaars tegenpolen? Aanvang precies 20.15 uur in zaal AZ-10 op de KUB, Warandelaan 2, Tilburg. Meer informatie via Brabantse Milieufederatie 013.5356225zaterdag 30 november: internationale niet-winkeldag, ...

is het RIOD wel aan een nieuwe oorlog toe?

254 hits
Dat geschiedschrijving iets heel anders is dan de geschiedenis, blijkt wel weer eens naar aanleiding van de opdracht die de regering aan het Rijks Instituut voor Oorlogs Dokumentatie heeft gegeven om de val van Srebrenica te onderzoeken. Eigenlijk is het volstrekt onmogelijk wat de regering van het RIOD verlangt. Want hoe kan men in De...

Groen Gerommel

400 hits
verkiezingskoortsHet rommelt bij Groen Links DenBosch. Op zich niks nieuws, dat doet 't wel vaker, zul je denken, maar er lijkt nu weer een ouderwets aandoende richtingenstrijd in voorbereiding.Wat is de inzet van het gerommel? Verkiezingen. Uiteraard. Binnen Groen Links DenBosch breekt telkens voor de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen ...

Sai Baba: is hij Visjnoe, Christus, of Hans Kazan?

290 hits
Godsdienstige beweging beschuldigd van bedrog, geweld en vrouwendiskriminatieIn het op universiteiten gratis verspreide blad 'Studieweek' nummer 44 van 1996 staat een advertentie van de Shri Sai Baba Tempel te Lelystad. Ze kondigen een dag aan, "in het bijzonder voor studenten en docenten", op donderdag 12 december aanstaande, in de ee...

Over Haagse bedriegers / vervolg van artikel

520 hits
Kok ontpopte zich als een variant op Luns. Desalniettemin kwamen Beatrix,Kok en Van Mierlo van een koude Indonesische kermis thuis. Volgens VanMierlo was de Koningin in Jakarta in een mijnenveld terecht gekomen. nrcHandelsblad schreef dat de Vorstin door Suharto 'verpletterend was vernederd'.De geschiedenis herhaalde zich. Opnieuw kree...

Pas op voor de "Humanistische Beweging"

265 hits
Jaren geleden alweer schreven we er in Kleintje Muurkrant (nummer 155) een waarschuwend artikel over: de Humanistische Beweging. Niet te verwarren met Humanistisch Verbond of andere humanistische groeperingen! Kort gezegd komt het er op neer dat de "Humanistische Beweging" een zeer autoritair geleide politiek-spirituele club mensen is ...

Twee dagen actie tegen kernwapens

374 hits
Midden jaren 80 niets bijzonders, maar anno 1996 is twee dagen actievoeren tegen kernwapens opvallend. Ongewoon is ook dat de actievoerders een gerechtelijke uitspraak volgen terwijl de autoriteiten die juist aan hun laars lappen. Deze situatie ontstond door een uitspraak van het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties, juli...

'Divine Wisdom', één

304 hits
Het afgelopen jaar woedde er in Kleintje Muurkrant, maar ook in eenaantal andere media, weer eens een stevige discussie over het antroposofischgedachtengoed, zoals dat met name door Rudolf Steiner is vormgegeven. De kritiekgaat echter zelden in op de maatschappelijke en politieke betekenis van deantroposofie. Dit geldt in het algemeen ...

geen poortwachter maar uitsmijter

393 hits
Een ieder die vergeten was aanwezig te zijn bij de aanbieding van het "Klachtenboek werkwijze Sociale Dienst 's-Hertogenbosch" heeft een geweldig inspirerende avond gemist. Op woensdag 13 november jongstleden stroomde de kleine zaal van kafé de Boulevard al snel vol. Tot mijn grote verrassing waren alle "hoge dames en heren" aan wie he...

'Divine Wisdom', twee

241 hits
ariërs Eén van de begrippen die Blavatsky hanteerde, en die ookbij Steiner's antroposofie de grootste weerstand oproept, is het 'Ariërbegrip'.Op zich is het feit dat Blavatsky en Steiner daarmee in de weer waren nietuniek. Het komt overeen met rassentheoriën, die midden vorige eeuw gangbaarwaren in bepaalde kringen. De Duitse professor...

kort/303

404 hits
Ja hoor, Rottier's wethouderstoel heeft van zijn koninklijke billen nog nauwelijks warmte kunnen absorberen, of hij heeft z'n vorige werkplek al weer verhuurd. Was hij een paar maanden geleden nog in dienst van het COS, nu moet het COS uit de Hinthamerstraat oprotten omdat hij er het inloopschip in wil zetten. Een opvang voor dak- en t...

'Divine Wisdom', drie

226 hits
India en IndonesiëDe anarchist Anton Constandse schreef in 1929 een brochure over detheosofie ('Hedendaags bijgeloof: spiritisme en Theosofie'): "Menkan zien dat deze nonsens zeer reactionair is ..... ik hoef niet aan te tonendat deze fantasieën slechts tot doel hebben om de rijke kapitalisten gerustte stellen en zijn rijkdommen en ver...

toenemend kwakdenken is een gevaar voor de volksgezondheid

425 hits
Middeleeuws bijgeloof lijkt wel toe te nemen. Het enorme gebrek aan (politiek) perspektief en de voortschrijdende verindividualisering lijkt er toe bij te dragen dat veel mensen vervallen in een sterk versimpeld wereldbeeld en (dus) geloof waarbinnen begrippen als 'spiritualiteit', 'intuïtie' en 'positief denken' een belangrijke rol sp...

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch