vliegvakanties

518 hits
Om konsumenten te binden aan een bedrijf worden vaak spaarzegels verstrekt. Een nieuwe ontwikkeling op spaarzegelgebied is het sparen voor vliegreizen. Het Britse bedrijf Airmiles heeft zich hierin sinds 1988 gespecialiseerd. Met sukses, want de cijfers liegen er niet om. Vijftien procent van de Britse huishoudens spaart Airmileszegels...

in de hand

330 hits
Totnutoe heeft de 'andere kant' de boel aardig in de hand kunnen houden. Vanaf de strijd rond de kruisraketten tot het verzet tegen verlagingen van de uitkeringen trokken de protesterenden aan het kortste eind. Deels doordat de 'andere kant' de media aan haar kant heeft, maar vooral ook door de verdeeldheid van het verzet. Tijdens de k...

Over boeken en blaadjes

437 hits
Bij een aantal linkse blaadjes lijkt het momenteel 'in' te zijn om linkse boeken af te breken. Boekrecensies hebben binnen linkse bladen, waaronder zeker ook het Kleintje, veelal de bedoeling boeken te pushen die normaal gesproken de 'grote' media niet halen. En dat is goed en logisch, aangezien dit soort boeken anders helemaal aan de ...

ekonomische leugens

304 hits
In Promotor nummer 71 staat een lang artikel met als titel "de ekonomische leugens van de jaren tachtig en negentig". Met behulp van klare taal en heldere statistiekjes wordt uit de doeken gedaan hoe de Nederlandse samenleving in de greep is gekomen van ekonomen en politici die iedere keer opnieuw erin slagen ons met behulp van drogred...

Boeken

527 hits
Non Fiktie Bart Middelburg en Kurt van Es hebben een nuttig boek geschreven onder de titel 'Operatie Delta; hoe de drugsmafia het IRT opblies'. Als een spannend boek slagen de auteurs erin de aktiviteiten van het inmiddels ontbonden Interregionaal rechercheteam Noord-Holland/Utrecht te beschrijven. Welk een rattenbende! Het zal ons ...

opstand

309 hits
Zoals jullie in het vorig Kleintje hebben kunnen lezen viel de Haagse politie bij Stichting Opstand binnen op zoek naar, tsja waar zijn ze nu eigenlijk naar op zoek? Tot op heden schijnt er niets, maar dan ook helemaal niets bekend te zijn over de werkelijke motieven achter deze schurkachtige repressieve daad. Het Kleintje protesteerde...

Big Brother herrijst

489 hits
In de afgelopen Kleintjes zijn een aantal artikelen verschenen over de uitholling van de formele burgerrechten in de VS en vooral in West Europa (Nederland, Duitsland, Italië). Met initiatieven als het voorgenomen verbod op het gebruik van crypto, de invoering van de clipperchip, de inperking van de persvrijheid en meer van dat moois...

alimentatie-terreur

388 hits
Tot een aantal maanden geleden werd de alimentatie geïnd door de financiële afdelingen van de (negentien) Raden voor de Kinderbescherming die dit (in het geval dat de ex-partner een uitkering heeft) doorbetaalde aan de Sociale Dienst. In 1991 pleitte toenmalig staatssecretaris Kosto van Justitie ervoor om die Raden af te schaffen en da...

wegpesten die hap!

483 hits
Onder de prachtige kop "inburgering van extreem-rechts schreeuwt om waakzaamheid" stond in het NRC-handelsblad van 10 november jongstleden een bewerking van het verhaal dat Jaap van Donselaar in Utrecht had gehouden tijdens een bijeenkomst ter herdenking van de Kristallnacht van 9 op 10 november 1938. Zijn stelling is dat het levensgev...

protesterende banenpoolers

326 hits
Op dinsdag 25 oktober hebben honderden Amsterdamse banenpoolers geprotesteerd tegen het kabinetsbesluit om de onregelmatigheidstoeslag voor banenpoolers af te schaffen. Dit is een puur Amsterdamse toeslag aangezien in de rest van het land onregelmatige uren al gekompenseerd worden met extra vrije dagen. De banenpoolers eisten daarnaast...

godeverdegodverdegodver...

439 hits
We schrijven 10 november negentienhonderdvijfennegentig. Vijfennegentig! Ons aller vorstin, Beatrix, heeft ons dorp weer vereerd. Samen met de nieuwe sociaal-democratische minister van sociale zaken, de heer Melkert, richtte ze het 'Europees Anti Armoede Netwerk' op. En waar deden ze dat? In Hotel Central Godverdomme! Da's zo'n beetje ...

.Puntje.

345 hits
Opmerkelijk hoe geruime tijd na het schrijven van een artikel alsnog een soort plankenkoortsgevoel kan ontstaan op het moment dat je je werk gepubliceerd ziet in een periodiek. Zelfs als 'onzichtbare performer' voor een onzichtbaar publiek ontkwam ik niet aan deze ervaring bij het zien van mijn verhaal in kleintjeM. De eerste constater...

aktie tegen groeihormonen

518 hits
Op maandag 24 oktober heeft een samenwerkingsverband van een groot aantal maatschappelijke organisaties aktie gevoerd tegen het genetisch gemanipuleerde groeihormoon BST. Gedurende een uur werd de toegangspoort van het bedrijf Duphar in Olst met een vier meter hoge koe geblokkeerd. Op hetzelfde moment vond een soortgelijke aktie plaats...

uruguay

353 hits
De stichting Nederland Uruguay is een kampagne begonnen voor de vrije zender Radio CX 44 - Panamericana. Deze is definitief uit de lucht gehaald. Op 24 augustus werd door de uruguayaanse politie eem grote menigte mensen die geweldloos protesteerde tegen de uitlevering van drie basken uit Spanje op brute wijze uiteengejaagd (zie Konfron...

Inval in De Doorbraak

518 hits
Om ongeveer 20.30 werd een inval gedaan door 8 politiemensen + 2 douane-ambtenaren + 2 'stillen' in het gekraakte ontmoetingscentrum De Doorbraak. Dit is een plek voor mensen die willen praten/discussiëren over allerlei maatschappelijke kwesties. Vooral jongeren weten de weg te vinden naar De Doorbraak. De politie ook waarschijnlijk wa...

broeierig goede sfeer bij bossche studenten

323 hits
Op de melodie van het in Den Bosch populaire katholieke 'onze vader' (Minister Rit$en die in het kabinet zijt; uw naam worde geschaad; uw tij zal keren; u zult buigen voor de studenten, gelijk wij moeten buigen voor u. U geeft ons heden onze dagelijkse schuld; zoals wij nog nooit schuld hebben gehad; En leidt ons naar de afgrond; Maar ...

geld naar de wijken in plaats van naar de rijken

476 hits
Weten jullie nog, die 40 miljoen gulden die de gemeente DenBosch onder aanvoering van de toenmalige PvdA-wethouder Hans Dona (nu Brabant Persbaas) had uitgetrokken om in DenBosch een concertzaal of -kelder te planten? En dat juist dit voornemen de PvdA in DenBosch tot een klein partijtje heeft teruggebracht. De opvolger van Dona is Pvd...

Dubbele whisky

354 hits
Een ontmoeting op de Markt in Den Bosch. Een vreemd uitgedost type reikt mij de hand. Verbaasd kijk ik hem aan, ik ben nou eenmaal niet gewend aan dit soort plichtplegingen of handtastelijkheden. Hij bespeurt de vragende blik in mijn ogen, lacht breeduit en wijst triomfantelijk op zijn kolbertje. Daar zie ik een glimmende rij medailles...

Kees Koning

472 hits
Vredesaktivist Kees Koning zit sinds oktober weer in de bak, dit keer om de resterende straf uit te zitten voor het omverhalen van twee kommunikatiemasten van de luchtmacht in Erp in augustus 1990. Het grootste deel van zijn opgelegde straf van 18 maanden zat Kees uit in 1991 en 1992 in voorarrest uit in DenBosch. Naar verwachting komt...

totaalweigeraars

333 hits
Verleden jaar behaalde voormalig totaalweigeraar Erik Brinkhof een klein succesje voor het Human Rights Committee van de Verenigde Naties te Genève. Hij had de Nederlandse staat aangeklaagd wegens ongelijke behandeling van dienstweigeraars, door onderscheid te maken naar motivatie en achtergrond. Gedeeltelijk gaf het VN-Committee Brink...

kraken gaat door!

324 hits
Zojuist is de persgroep 'Hoofdstedelijk Kraaknieuws' opgericht in Amsterdam. deze groep wil gaan proberen een doorgeefluik te zijn tussen krakersters en pers. Om de informatieverstrekking van krakersters richting pers te verbeteren, waardoor er mogelijk een verbetering in de berichtgeving over kraken in de regionale en landelijke pers ...

Woonlastenkomité

323 hits
Op 25 oktober werd in buurthuis De Schuur het Woonlastenkomité Den Bosch opgericht. Een aantal buurt- en wijkkomités namen aan die oprichting deel en bespraken plannen voor de toekomst om de strijd tegen de verdere stijging van de woonlasten aan te gaan. Want het is duidelijk dat er iets gedaan moet worden aan de verdere stijging va...

De kapitalistiese apokalyps

336 hits
De krisis van het kapitalisme die sinds het begin van de jaren zeventig strukturele vormen heeft aangenomen, is in het midden van de jaren negentig in een allesomvattende fase gekomen. Niet alleen heeft er een wereldomvattende herstrukturering van het produktieproces plaatsgevonden, maar in het kielzog van de doodstrijd van het kapital...

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch