Dutch Intelligence & Dutch Politics

534 hits
"Verzin een list, jonge vriend!", de bekende oproep van Heer Bommel aan Tom Poes, als beiden weer in een moeilijk parket geraakt zijn. Nu is het aantal Tom Poes en Ollie B. Bommel liefhebbers/sters onder de abonnees van het Kleintje onbekend. Maar erg groot zal het niet zijn, daarom een korte schets: de post-feodale wereld van Ollie B....

De rode kip

551 hits
Iedere woensdagavond van 18 tot 19 uur te beluisteren op radio Banzaï: de rode kip, een wekelijks informatieprogramma met nieuws, achtergronden, kultuur en muziek. Vanaf 12 juli begint de rode kip een uurtje later, dus om 19 uur, te kakelen, en om 20 uur gaat zij weer op stok. Radio Banzaï is te ontvangen op 94.8 FM (niet op de kabe...

Kleintje on-line!

542 hits
Bezittersters van komputers opgelet! Er is een bulletinboard-systeem opgezet voor denBosch en omgeving. Hierin staat ook de inhoud van Kleintje Muurkrant, jaja... Nadeel is dat je een nogal snelle pc nodig hebt, met het programma Windows. Je belt dan met nummer 04192.20028 (voorlopig draait het systeem maar met één telefoonlijn op proe...

Lucky Luyk nasleep

495 hits
Het is alweer lang geleden dat Amsterdam maandelijks een strijdtoneel was waarin kraakpanden verdedigd moesten worden tegen de overheid, die meende de wet en orde met geweld te moeten handhaven. Wanneer je niet zelf op de barricaden stond, dan hing je vaak met je oor in de radio omdat je je betrokken voelde bij de strijd die we met z'n...

Den Bosch, ontmoetingsstad

532 hits
Hoe ver kan je gaan als gemeenteraad om je stad te promoten en ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan? Heel ver, zo blijkt. Na het verbieden van het skateboarden op het Plein van Twee Miljoen is het nu tijd om de bedelaars weg te pesten. Er is namelijk een voorstel aangenomen, om het bedelen op de Parade en bij het station te verbied...

MigrantenForum

527 hits
Zojuist is er in Amsterdam de Steungroep Nederland van het MigrantenForum van de Europese Unie opgericht, een netwerk van landelijke, regionale enm lokale migranten- en vluchtelingenorganisaties in de verschillende lidstaten van de Europese Unie. Op 10 juni was de oprichtingsbijeenkomst waarop een grote verscheidenheid aan organisaties...

Volkspartij voor Vreemdelingenhaat en Discriminatie

530 hits
In de politiek voelde hij zich thuis. Na jarenlang topman te hebben gespeeld bij een grote olieboer had hij het klappen van de zweep leren kennen. Hij wist hoe er met het grote geld omgesprongen diende te worden. Hij kende de gevaren die het rijke leven bedreigden. Een weldenkend mens hield zich niet bezig met het opkomen voor de socia...

Persweeën

486 hits
Het komplot van Yevgenia Albats Was Gorbatsjov's perestrojkapolitiek een initiatief van de KGB? En in hoeverre heeft de KGB in het huidige Rusland de touwtjes in handen? Op die vragen probeert Yevgenia Albats in haar zojuist verschenen boek 'The State Within A State' antwoord te geven. Albats is journaliste bij het blad Moskovskije ...

De Grote Broek

556 hits
Het laatste kraakpand in Nijmegen wordt op korte termijn mogelijk bedreigd in haar voortbestaan. De Grote broek is een woonwerkpand waar wekelijks enkele honderden mensen over de vloer komen. Het pand werd in 1984 gekraakt en is sindsdien uitgebouwd tot een aktiviteitencentrum dat wordt onderhouden in zelfbeheer en gedraaid wordt door...

.puntje.

461 hits
Waarom het voornemen van Shell om de Brent Spar in zee te dumpen me zeer ernstig verontrustte terwijl het gif in de buik van dat wangedrocht toxologisch gezien in het niet valt vergeleken met de jaarlijkse dosis zwaar kankerverwekkende stoffen die Shell dankzij vergunningen via de Nieuwe Waterweg in de Noordzee loost? Om te beginnen he...

De Bolk

482 hits
De afgelopen week, vlak voor dat de tweede kamer op vakantie is gegaan, een hoop commotie rondom Bolkestein's communistenangst & haat in de Nieuwe Revu van 28 juni 1995. Maar er stonden nog een paar opmerkelijke regels in dat interview die geen ophef veroorzaakt hebben, lees maar eens wat de Bolk te zeggen heeft over de democratie. Hij...

Annexatie van Rosmalen?

510 hits
Nog steeds is het onduidelijk of Rosmalen bij DenBosch gevoegd wordt. Spannende weken voor beroepspolitici en ambtenaren. Houden zij hun baan? Er is een hoop te doen in Nederland over stadsprovincies, samenvoegingen, annexaties endergelijke. In Amsterdam en Rotterdam maakten burgers met behulp van referenda duidelijk dat zij een komp...

Uitkeringsfraude

535 hits
De sociale dienst denbosch heeft weer wat! Jaren geleden kregen uitkeringsgerechtigden hun uitkering per week uitbetaald. Dat werd op een gegeven moment in een maanduitkering veranderd en dat had tot gevolg dat je ineens aan het EINDE van de maand je geld kreeg, achteraf dus. Groot probleem, want bijvoorbeeld je huur moet je aan het be...

Nieuws wat het nieuws niet haalt

586 hits
Hierbij willen we jullie een nieuw initiatief presenteren: Small World, een niet-commercieel nieuws-agentschap. Small World is een stichting die video's maakt met de duidelijk doel: bijdragen aan maatschappijverandering. Small World is tien jaar geleden opgericht in Engeland en produceerde dokumentaires en films voor organisaties als W...

Privacy-bedreigingen

575 hits
De meest gangbare omschrijving van het begrip 'privacy' is bedacht door professor Alan F. Westin. Hij schreef deze op in het boek 'Privacy and Freedom' dat uitkwam in 1967: "De aanspraak van individuen, groepen of instellingen voor zichzelf te bepalen wanneer, hoe en in welke mate gegevens omtrent hen worden meegedeeld aan derden". Oft...

Nogmaals de SP

485 hits
De afgelopen maanden hebben we in Kleintje Muurkrant regelmatig artikelen geplaatst over de platte politieke denkbeelden van de Socialistische Partij. Inhoudelijk is hier door de SP nauwelijks op gereageerd. Zelfs toen er een groot artikel in het Parool terecht kwam zweeg de SP, althans ze gingen niet inhoudelijk op de kritiek in. In d...

School zonder racisme

459 hits
Den Bosch is weer trots. Het MBO-College is uitgeroepen tot 'school zonder racisme'. 74% van de leerlingen tekenden een soort verklaring waarmee het MBO-College ruimschoots aan de voorwaarden zou voldoen zich 'school zonder racisme' te noemen. Nou ja!? Als maar 74% van de leerlingen tekende, is er toch 26% die niet tekende? Da's een ...

Soms helpt klagen

534 hits
Overgenomen uit Spuit 11, vakblad voor druggebruikers: Op 29 juni 1993, omstreeks 15.30 uur liep klager in de St.Antoniesbreestraat . Een agent stuurde hem weg. Toen klager weigerde te vertrekken, maakte de agent hem uit voor "kanker junk" en zei "oprotten, aidslijder, anders schop ik je in mekaar". Klager protesteerde, werd meegevoerd...

ID... slecht idee

460 hits
Op 1 juni jongstleden is de Wet op de Beperkte Identificatieplicht in werking getreden. Een belachelijke wet natuurlijk, maar daar zal ik verder niet over uitweiden. Wel is het handig om meer te weten over wat de gevolgen kunnen zijn van diverse manieren van dwarsliggen, weigeren of anderszins protesteren. Bijvoorbeeld: je kunt het ext...

Woonlastendag

525 hits
Zaterdag 17 juni organiseerde het Woonlastenkomitee Den Bosch voor de eerste keer een dag van de woonlasten. Zo'n 65 mensen waren op komen dagen om te luisteren naar sprekers van het Steunpunt Kansarmen/minima, Vrouwen en de Bijstand, de Woonbond en FNV Uitkeringsgerechtigden. Verder bestond er de mogelijkheid tot discussiëren, waar gr...

Een loopplank tussen wal en schip...

412 hits
De stichting Inloopschip 's-hertogenbosch is een ideële particuliere stichting die de opvang voor dak- en thuislozen verzorgt. Zij wordt financieel gesteund door kerkgenootschappen, de Vincentiusvereniging, bedrijven, de gemeente en particulieren. Op de looproute tussen station en binnenstad ligt aan de Havensingel een boot in de Do...

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch