Tsjakka

1142 hits
Emile Ratelband heeft zijn zaakjes goed geregeld. Jaren geleden nam hij het in de Kamer van Koophandel van Den Bosch ingeschreven beeveetje DONAX BV (nummer H 32651) over. Eén van de handelsnamen van dit bedrijf is RRI, Ratelband Research Instituut Nederland dat gevestigd is een modern kantoor naast de fraaie villa van Emile in Oosterb...

Persverklaring

1094 hits
In de nacht van 24 op 25 december zijn te Hilversum filialen van het ABN/AMRO bankkonsern het doelwit geweest van zgn. prik-akties. Deze prikakties maken deel uit van het verzet tegen de recente en deels nog op handen zijnde ontruimingen van een aantal gekraakte panden aan en nabij de Nieuwezijds Kolk in Amsterdam. Deze akties waarbij ...

Jungle

1004 hits
In de verkiezingsstrijd behoort tot de traditionele plichtplegingen van (potentiële) politici in den Bosch om herhaaldelijk op bezorgde of zelfs emotionele toon uiting te geven van zijn/haar ongenoegen over de binnen de politiek onwenselijke geachte kloof tussen bestuurders-politici enerzijds en de rest van de bevolking anderzijds. Als...

BVD Eén

1061 hits
Enkele weken geleden stond bij de 23-jarige student Eric Werkhoven een ongeveer 35-jarige man op de stoep, die hem zei onderzoeksprojekten voor de overheid te doen. Soms werkte hij ook voor het bedrijfsleven. Hij zou graag eens met Eric spreken over de rol die hij in die projekten zou kunnen vervullen. Eric begreep dat de man een enque...

Havens

985 hits
Al jaren geleden kwamen er gesprekken op gang tussen snelle managers van de (toen nog staatsbedrijven) PTT en NS met de nederlandse overheid met als doel die diensten te privatiseren. Hedentendage voltrekt zich deze ramp. Toen de PTT nog een overheidsinstelling was werden alle postkantoren al flink verbouwd ("aangepast aan de nieuwe ti...

TAIWAN

1031 hits
De Bedrijfsregio Den Bosch (een samenwerkingsverband van de 16 gemeenten in deze regio) heeft aan al haar Zuid-Oost-Aziatische zaken'vrienden' een blitse brochure gegeven en onze correspondente, ergens in Oost Azië, was zo vriendelijk om die brochure weer naar ons door te sturen. Een goed initiatief, niet alleen omdat zo maar weer eens...

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch