Skip to main content
  • Archivaris
  • 269

TAIWAN

De Bedrijfsregio Den Bosch (een samenwerkingsverband van de 16 gemeenten in deze regio) heeft aan al haar Zuid-Oost-Aziatische zaken'vrienden' een blitse brochure gegeven en onze correspondente, ergens in Oost Azië, was zo vriendelijk om die brochure weer naar ons door te sturen. Een goed initiatief, niet alleen omdat zo maar weer eens duidelijk wordt hoe er met gemeenschapsgeld wordt omgesprongen door de medewerkenden en bestuurders van de bedrijfsregio, maar ook om te zien hoe zij, ongecontroleerd dachten ze, informatie geven over den Bosch. Zo lees je nog eens bij voorbeeld dat "representatives of the city regularly visit Hong Kong, Taiwan, China, Singapore and Japan". In deze (overigens: uitdrukkelijk voor buitenlands gebruik bedoelde) brochure wordt helder aangetoond hoe bestuur en medewerkers van de bedrijfsregio Den Bosch stad en streek naar buiten toe mooier voor doen komen dan ze zijn. Met de fraaie ondertitel 'FEI LONG' presenteert de stad Den Bosch zich aan haar Chinese zakenrelaties. Fei Long betekent 'vliegende draak' en dat is niet de naam van een bekend chinees restaurant, maar een nogal vergezochte verwijzing naar het monument van Ridder van Drakesteyn voor het station, maar goed. De brochure lijkt overigens qua engels taalgebruik geschreven te zijn op een australische vertaalcomputer uit de jaren 60. Het boekwerkje is toegezonden aan zakenrelaties in Hong Kong, Taiwan, China, Singapore en Japan. Dit zijn dus de landen waar de afgelopen paar jaren regelmatig een aantal bossche ambtenaren en politici naar toe zijn gereisd - geld zat, immers - om te proberen "wat werkgelegenheid" naar de Bossche regio te lokken. Aangezien de economieën in Zuid-Oost Azië in een sneltreinvaart groeien, (wat daar overigens gelijk op gaat met de uitbuiting van de loonslaven en het grotendeels ontbreken van elke vorm van sociale zekerheid), zijn aldaar misschien wel investeerders te vinden die het investeringsklimaat in den Bosch aanlokkelijk genoeg vinden om hier geld te willen steken in nieuw op te richten ondernemingen. Tja, en die potentiële investeerders laten zich dan blijkbaar niet leiden door analyses van het investeringsklimaat in West Europa of zo. Nee, die laten zich overhalen door een bezoek van de vertegenwoordigers van de bedrijfsregio en het lezen van zo'n brochure van 25 blz. op A4 formaat. Kan iemand zich dat voorstellen? Ook wat dit soort buitenlandse relaties betreft kent de politieke arrogantie van het Bossche Gemeentebestuur echt geen grenzen; hebben ze de Stienstra-affaire onder het tapijt kunnen vegen, hebben ze ineens ook verstand van zaken doen.
In de brochure voor de Aziatische kapitalisten presenteren zich de regio en stad Den Bosch als volgt: "There is a wide variety of housing available", "simple cottages and princely villas, both rental and purchase in all conceivable price ranges". Jaja, genoeg huizen zeggen ze. De zakenmensen hebben het voor het uitkiezen volgens de bedrijfsregio. Uiteraard der zaak geen woord over de zesduizend ingeschreven woningzoekenden alleen al in de stad Den Bosch. Geen woord over het feit dat er totaal geen sociale woningbouw meer plaatsgevonden heeft. (Dit laatste zal in de campagnes voor de komende raadsverkiezingen ook wel weer onder de tafel gemoffeld worden.) Nee, alleen positief gerichte informatie (zouden ze ook een cursus bij die Ratelslang hebben gevolgd - zie elders in dit Kleintje).
De brochure heeft overigens wel gelijk waar ze vermeldt dat er een uitstekende samenwerking bestaat tussen de lokale overheid en het bedrijfsleven; maar zoals gewoonlijk voor Bossche bestuurders wil het niet erg lukken om alleen met feitelijke gegevens te komen. Dra gaat men over tot de in den Bosch gebruikelijke omgangsvormen tussen bestuurders/politici en gewone burgers (nee, niet die Burgers); liegen en bedriegen, mocht dat niet lukken dan behandelt men de stadsbewoner/ster gewoon als een rund. Men noemt dit overigens Bossche bestuurscultuur, dat klinkt wat verheffender en de incrowd weet toch wel wat er bedoeld wordt.
Als de duurbetaalde krachten van de NV Bedrijfsregio den Bosch bij voorbeeld informatie verschaffen aan buitenlandse investeerders over de bereikbaarheid van de stad den Bosch, schrijven ze zonder veel blikken of blozen: "Just like Rotterdam, Den Bosch is accessible via the River Maas. This makes the region, through which the Rivers Aa and Dommel also flow, easily accessible from all points of the compass". Dat de Maas niet naar Rotterdam stroomt (denken ze dat er geen atlassen bestaan in China?), tja zo goed is de staf van bedrijfsregio nou weer niet op de hoogte, dat de rivieren de Aa en de Dommel nauwelijks met een kano te bevaren zijn wordt voor het gemak maar niet vermeld. Laat staan dat een containerschip aan de Maasoever bij de Maaspoort afmeert om gelost te worden; zover is zelfs Dona in zijn megalomane dromen nog niet gekomen.
Maar megalomanie kent geen grenzen en het gaat nog verder, immers den Bosch is een stad van europees niveau (pardon: allure), op bijgaand amateuristisch kaartje wordt de eerste de beste geld-teveel-hebbende Taiwanese lezer/ster duidelijk gemaakt dat je vanuit Den Bosch zo in Moskou of in Milaan zit. Wat een onzin!
Het ligt geheel in de lijn van de heersende arrogantie dat in de brochure door de bossche zakkenvullers met geen woord gerept wordt over de groeiende werkloosheid in deze regio, over de grote problemen die er zijn met het grote aantal ongeschoolden onder de betaalde baanlozen.
De brochure benadrukt dan heel slim ineens niet het regionale of het Bossche aspect maar het nationale: "The education and skills of the Dutch workforce are among the best in Europe. Dutch employees are naturally familiair with the international marketplace; in general they are fluent in two, three of even four languages. Many of them have a strong technical and sales background".
En dan schrijft de brochure weer even de waarheid: "Dutch productivity is among the highest in Europe, a result partially due to good labor relations. The Netherlands has one of the lowest percentages of days lost by strikes in the European Community". In NRC van 13 oktober 1993 stond een verhelderend berichtje: In de periode 1983 - 1993 steeg het minimuloon met 6 procent. In diezelfde periode steeg het modale loon met 24 procent en DAALDE! de koopkracht van het minimumloon met 15 procent en die van de minimumjeugdlonen zelfs met 30 procent.

Tot slot nog één voorbeeld van deze met gemeenschapsgelden gefinancierde desinformatie in de Bedrijfsregio-brochure, - waarvan overigens niet te hopen is dat de beoogde investeerders zich zouden kunnen laten leiden door de informatie over de loonkosten, want dan kan de Bossche burger opnieuw opdraaien voor de kosten van te voeren rechtszaken - . Want, volgens de naamloze schrijver van de brochure zijn de arbeidslonen in Nederland als volgt: een administratieve kracht verdient 1350 gulden, net zoals een fabrieksarbeider. Een telefonist(e) 1900 gulden en een laag geschoolde technische kracht krijgt 1600 gulden per maand.
Hier klopt dus opnieuw geen moer van, de lonen worden veel aantrekkelijker voor het bedrijfsleven ingeschaald als dat ze daadwerkelijk zijn, werkgeverslasten blijven buiten beschouwing, tenzij dit alles misschien een voorproefje van het afschaffen van het minimumloon in de regio Den Bosch is?
Kortom, 'The region Den Bosch, a perfect place for business' maakt opnieuw het blaaskakige air duidelijk waarmeer locale en regionale politici, als zakenlui vermomde semi-ambtenaren, met uiteraard de daarbijhorende kring van hielenlikkende bewonderaars binnen en buiten de gemeenteraad, bezig zijn met hun eigen zaakjes (het regelen van buitenlandse snoepreisjes) te behartigen zonder werkelijk oog te hebben voor de groeiende problemen die er juist hier in de regio bestaan wat werkloosheid, woningnood, sociale verloedering, uitbuiting en milieuaantasting betreft.
Dit werkje geeft al met al een aardig beeld van de voorlichting die onder regie van de overheid door semi-ambtenaren verstrekt wordt aan "potentiële investeerders" en het is bepaald niet verbazingwekkend dat zo'n zootje van de ene affaire in de andere dondert, van de ene rechtszaak naar de andere sprint. Het verbazingwekkende is dat die kongsie altijd politiek gedekt wordt, dat de rekening voor dit soort politiek bedrijven uiteraard altijd terecht komt waar die volgens hen hoort: bij de inwoners van stad en streek, die zullen er altijd voor opdraaien, hogere lasten en minder voorzieningen in wijken en buurten.
Je houdt je hart vast voor de gevolgen van de plannen die gemaakt zijn voor sport- en speelparadijs, La Gare en de te bouwen concertzaal.
Overigens is het niet te verwachten dat er in de gemeenteraad van Rommeldam vragen aan het college van bënwee gesteld zullen worden.

Wanneer je echter zelfstandig ondernemer wilt worden en een (rechts-)zaakje in de regio wilt opzetten, of gewoon zo'n prachtige brochure wilt ontvangen bel dan de Bedrijfsregio maar op, 073 - 491500. Spreek je beste steenkolenengels en doe ze maar de groeten van het Kleintje...

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 269, 13 januari 1994