Het Bentley-gevoel

794 hits
Beyond de relikwieën uit het verleden is het goed toeven. Beyond CAO's, huursubsidie, zorg zonder eigen bijdrages, tolerantie, solidariteitsbeginselen en de strijd tegen tweedelingen is the sky the limit. Gewoon lekker zelf betalen, met eigen geld, dat geeft een goed gevoel. Niet in de rij, niet via de staat, gewoon lekker zelf. De b...

geheime dienst

668 hits
Besluit van 10 juli 2002 tot de aanwijzing van onderwerpen als bedoeld in artikel 6, tweede lid, onder d, van de Wet op de inlichtingen-en veiligheidsdiensten 2002 10 juli 2002/ Nr. 02G434823 De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, handelend in overeenstemming met de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties e...

Nieuwe dynamiek Moskou en Washington

659 hits
NA 11 september 'Geef ze één vinger en ze pakken de hele hand'. Dit oud-Hollandse gezegde maakt de Amerikaanse positie in de wereld na 11 september 2001 meer dan duidelijk. door Bas van der Plas Want natuurlijk was het nooit de bedoeling om de op 11 september 2001 verklaarde 'oorlog tegen terrorisme' te laten eindigen met de val ...

Guerrilla Expo

715 hits
De Vrije Ruimte en het Autonoom Centrum organiseren in september een groots opgezet spektakel onder de naam guerrilla expo. De Guerrilla Expo wil een letterlijke inbreuk in de stedelijke structuur zijn, maar zal door een uitnodigende vormgeving ook versmelten met haar omgeving. Het continue proces van de gedeelde en bevochten stad komt...

Justitie en de 'moordzuchtige buitenlander'

750 hits
In het laatste nummer van het door Justitie uitgegeven tijdschrift voor samenleving en criminaliteitspreventie (SEC) zet Hans Willemse, topambtenaar bij het Ministerie van Justitie, de cijfers van moord en doodslag door 50.600 asielzoekers af tegen die van moord en doodslag door 14 miljoen Nederlanders (respectievelijk 11 en 219 daders...

Kort nieuws

999 hits
Penoze in de stad Op zondag 21 juli is er in Den Bosch weer eens een kraakactie geweest. Schilderstraat 5, 7 en 9 zijn weer bewoond. Tot ongeveer anderhalf jaar geleden werden deze panden gebruikt voor raamprostitutie. De toenmalige eigenaar Johannes Hendrikus (Hans) van Meesen - die op dit moment in België woont en onderandere Fees...

Pleidooi voor antisemitisme-discussie

678 hits
Op Peter Edels artikel 'De eeuwige antisemiet' in het laatste Kleintje valt opnieuw behoorlijk wat aan te merken wat betreft de onderbouwing van zijn analyses. Bovendien voegt het artikel weinig toe aan wat hij al eerder heeft geschreven. Hij blijft zijn inmiddels overbekende standpunt over het zionisme op de lezers van het Kleintje in...

Anders en beter?

611 hits
Na de monsterzege van het CDA en de vorming van de rechtse coalitie rond de politieke thema's leefbaarheid en veiligheid komt de algehele identificatieplicht weer om de hoek kijken. De kaarten worden evenwel niet duidelijk op tafel gelegd, ook dat hoort bij het spel. Daarbij zit het venijn soms in een zinnetje dat wel of niet wordt uit...

Media mishandelen taartactivisten

770 hits
Een zeldzaam voorbeeld van mediamishandeling hebben we afgelopen maanden gezien in de berichtgeving rondom de mensen die op 14 maart een paar taarten naar de politicus Pim Fortuyn wierpen. Ze deden dit terwijl hij alle camera's op zich gericht zag bij de presentatie van zijn nieuwste boek in Nieuwspoort in Den Haag. door Kees Stad (...

Hoe fout is Urenco?

811 hits
Dat de kernproeven in Pakistan hun oorsprong hebben in de spionage activiteiten van Abdul Quadeer Khan in de Almelose vestiging van de Uranium Enrichment Company (Urenco) is bekend. En dat Nederlandse verrijking draait op de methode van Professor Kistemaker is ook geen nieuws. Maar dat de Brits-Duits-Nederlandse Urenco concerns en haar...

Inspecteur helpt milieucriminelen

500 hits
De regionaal inspecteur van VROM voor Brabant en Limburg, drs. J.C. van Scherpenzeel, misbruikt zijn positie om een houtimpregneerbedrijf in Sint-Oedenrode behulpzaam te zijn bij 't plegen van de zwaarste milieumisdrijven die binnen de Europese Unie mogelijk zijn. Mijn verzoek om handhaving van 13 juli 2002 om daartegen op te treden, d...

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch