Skip to main content

Voordat we verder gaan met het vooraf beschouwen van de top Trump-Kim morgen, is het goed te beseffen dat nooit eerder dan 'lunatic' Trump een Amerikaanse president zich verwaardigde een Noord-Koreaanse leider te ontmoeten. Niet Kims overgrootvader; niet zijn grootvader; niet zijn vader. De vergelijking in de MSM media die elkaar papagaaien van de aanstaande top met 'Nixon-Mao' en 'Reagan-Gorbatschov' is compleet ridicuul: toen ging het om landen die nog een geduchte tegenstander van de VS genoemd zouden kunnen worden. In het geval van Noord-Korea (een der zwakste economieën ter wereld) zegt dit meer over MSM die elkaar napraten dan over Noord-Korea.
Noord-Korea heeft sinds de ineenstorting van het 'reëel bestaande socialisme' in 1990 gefungeerd als 'kop van jut' om de westerse bevolking bang mee te maken ('atoomraketten!'). Op elk moment kon de spanning worden opgevoerd. Iedereen die dit spelletje meespeelt staat op de payroll van DC. Net als toen 'op speciaal verzoek van Deep State' Shoah-ontkenner Ahmedinadjad in Iran president werd in plaats van de gedoodverfde Ajatollah Rafsanjani, de kandidaat van de Bazar met alle contacten van dien. Zelfs in Iran kon Deep State (als geen ander ingevoerd in Iran sinds de Shah) de gang van zaken bepalen. Dat een 'radicaal' op de hoogste post kwam ontketende een campagne tegen Iran die de opmaat vormde tot de huidige toestand met atoomtechnologie (ook via vazal Israël). Ondanks de verkiezing inmiddels van de gematigde Rohani (eveneens 'van de Bazar') werd gedaan alsof de havikken aan de macht zijn gebleven in Iran in plaats van dat het land op ontspanning hoopt.
Ook goed is het te beseffen dat de BRD (verdragsmatig gebonden aan nucleaire ontwapening) natuurlijk binnen een week een kernwapen kan ontwikkelen. In geval van werkelijke internationale conflicten zeggen verdragen helemaal niets meer, zo heeft de geschiedenis bewezen.
Kim heeft er tenmiste nooit enige twijfel over laten bestaan dat hij over kernwapens beschikt. In het geval van Israël weten we het dankzij een Israëlische held: Mordechai Vanuunu, de man die door de 'Joodse Staat' werd veroordeeld tot een levenslang niet-leven, net als de Palestijnen. Hij is (na meer dan tien jaar eenzame opsluiting) inmiddels vrijgelaten, maar krijgt geen pasoort en wordt aan de lijband gehouden.
Trump kwam uit Canada waar hij de G7 als rokende puinhoop achterliet. Een opmerkelijke ontwikkeling, gezien ook zijn uitlating dat Rusland erbij hoort. Europa is aardig op zijn nummer gezet en Canada met z'n "Jesse Klaver" ook. Een akkoord met de Korea's zou zonder precedent zijn. Een nieuwe fase in de Amerikaanse politiek sinds de Truman-doctrine die er sindsdien heerstte. (WK)

  • Datum: .

De vragen van journalisten, na Trump's verklaring in Singapore waarin hij 'stopping wargames' aankondigde, de denucleariseringsovereenkomst met Noord-Korea, waren zeer agressief. De BBC en NYT eisten 'garanties' en uitten hun verbazing dat 'de moordenaar' nu plotseling 'getalenteerd' was geworden. Ze bleven ijzig.
Kernwapens zijn natuurlijk nooit de heikele kwestie geweest in Noord-Oost-Azië. Die zijn er (net als in het geval van Iran) door Deep State aan de haren bijgesleept om een onoplosbaar ('alleen met oorlog oplosbaar') probleem te creëeren dat de Korea's in de houtklem zou houden sinds de bestandsovereenkomst van 1954. De Korea-kwestie draait maar om één ding: Zuid-Korea is ondanks deze rem een van de economische tijgers van Azië geworden; Noord-Korea beschikt over rijke grondstoffen en goedkope arbeidskrachten: deze combinatie is dodelijk en vormt zo een geduchte rivaal voor zowel Japan als de VS. Met of zonder raketprogramma. Het is dus zaaks dat zo lang mogelijk te voorkomen. Vergelijkbaar met het MO, waar een oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict en een herstel van de eeuwenoude handelsroute tussen Azië en Afrika ook een ramp voor de Westerse suprematie zou zijn. Daarom bestaan die conflicten; niet omdat Noord-Korea of wie dan ook een 'nucleaire bedreiging' zouden vormen. De enige nucleaire bedreiging vormen de VS zelf die (onder Truman) de bommen op Hiroshima en Nagasaki afwierpen en nooit het eenzijdig gebruik van kernwapens hebben afgezworen. De rest is flauwekul voor MSM.
Terug naar Trump en Kim. 'Symbolische waarde' wordt de ontmoeting in MSM toegedicht. Ze zouden het graag symbolisch houden, dat is zeker, en Deep State en al haar 'organen' zullen er alles aan doen om dat zo te houden. Dat de deal mislukt. 'Trump heeft vooral een verwerpelijk regime gelegitimeerd' was de voorspelbare reactie van een 'links' ochtendblad. Nee, enthousiasme vinden we niet bij onze 'verlichte' denkers en commentatoren. 'Deze knieval voor een afschuwelijke dictatuur' van Trump heeft juist nog weer eens duidelijk gemaakt waarom ze allemaal van hem afwillen. Zij hopen op Pence: een ouderwetse christelijke houwdegen, zoals Clinton en Obama, voor wie vrede (in de Korea's of waar dan ook) geen woord was dat ze (buiten hun verkiezingscampagne) in de mond nemen. Trump is in zoverre al uniek als Amerikaanse president dat hij het niet alleen in verkiezingstijd over vrede (en goede relaties met Rusland; een afgeleide) heeft gehad, maar in het tweede jaar van zijn presidentschap een stap naar vrede zet die zonder precedent is in de Amerikaanse geschiedenis. Nog nooit boden de VS welke staat dan ook een vredesverdrag aan. Ze beoorlogden tot overgave op hun voorwaarden; 'that's the the American way!'  
Bij het aantreden van Trump hadden MSM en onze vertrouwde politici al voor ons besloten: Trump is 'no good' en moet weg. Trump was daarvoor ook ideaal. De weerzin tegen zijn gouden kranen en 'grab them by the pussy' hoefde alleen nog te worden gegarneerd met 'plassex in Moskou' en 'sex met pornosterren' om voor een voortdurende ruis te zorgen, terwijl Openbaar Aanklager Mueller Trump op de achtergrond van zijn beoogde medewerkers ontdeed. Hiermee was gegarandeerd dat de beoogde ontspanning met Rusland (de kwestie waar het om draait in de VS-politiek sinds 1945) niet door zou gaan.
De operatie tegen Trump is een van de meest geslaagde van Deep State sinds de moord op Kennedy en het afzetten van Nixon. Niemand van alle 'politiek correcten' durfde het voor 'the Donald' op te nemen en nog steeds niet, ook niet na Singapore. Ze kunnen hun walging over de overeenkomst niet verbergen. Dan ben je grote klasse. Immers de afkeer van Trump is wat miljarden verbindt; op verjaardagsfeestjes was iedereen het sinds november 2016 'eindelijk roerend eens'; van GL tot VVD. Trump kon de mensen echt tot elkaar brengen.
Trump is in groot gevaar. Stel dat deze deal lukt. Stel dat het Amerikaanse publiek hem dankt voor vrede. Stel dat ze er dan nog meer van willen. Waar blijf je dan met Deep State. Hoe moet zo een oorlog tegen Iran verkocht worden. Trump moet nu echt weg voor het uit de hand loopt.
Het opzeggen van het Klimaatverdrag en de nucleaire deal met Iran geven natuurlijk alle redenen om aan Trump te twijfelen. Maar er is een verschil: het Klimaatverdrag en de Iran-deal waren van Obama. De Korea deal is van Trump, die zich presenteerde als de 'Anti-Obama' en op de teleurstelling over diens 'Hoop' (ze kregen Clinton) zijn overwinning baseerde. De kans dat Trump z'n eigen deal om zeep helpt is een stuk kleiner.

Waar de media het wel over eens zijn is dat de Singapore-deal een grote nederlaag is voor John Bolton, de veiligheidsadviseur die voorstelde Noord-Korea een 'Libië-behandeling' te geven. Natuurlijk is het mogelijk dat Kim als hij in alles tegemoet is gekomen net als Khadaffi wordt opgeruimd met een militaire actie. Maar de kans dat Trump dan zelf voordien al is opgeruimd lijkt me groter. (WK)

  • Datum: .

Hoe kwam Noord-Korea eigenlijk aan die kernbom? Niemand in MSM heeft zich op de ontelbare pagina's die aan de 'nucleaire top' van Trump-Kim werden gewijd deze eenvoudige vraag gesteld. Nu zijn er twee mogelijkheden: of ze kregen de kennis van buiten of ze hebben hem zelf ontwikkeld. Ze kregen de kennis van buitenaf, wil ik al wel verklappen. Wie o wie zou dit 'verderfelijke regime' van kernwapens hebben willen voorzien? Een prijsvraag zou op zijn plaats zijn. Nee, het was niet 'usual suspect' Rusland (of de Sovjet-Unie) en ook niet China. 
We zullen de vraag beantwoorden: de VS zelf en Nederland deed er ook aan mee.
Al voor en tijdens WO2 (de tijd van de wedloop naar de atoombom) speelde Nederland een niet onbelangrijke rol in het 'fundamenteel onderzoek' naar de verborgen materie. Naast 'zwaar water' (Noorwegen) speelde de verrijking van uranium (nodig om tot kernsplitsing over te kunnen gaan) een essentiële rol. Omdat aan Duitsland na WO1 (Verdrag van Versailles) allerlei beperkingen waren opgelegd had zij de gewoonte aangenomen verboden activiteiten in een buitenland te ontwikkelen. Toen na de opnieuw verloren WO2 eensluidende beperkingen werden opgelegd, heeft Duitsland die gewoonte voortgezet. Ziedaar Urenco te Amelo, niet ver van de Duitse grens, waar de ultracentrifuges werden opgesteld die over de grens (Kalkar) niet mochten.
Bij Urenco in Almelo werkte de Pakistaanse kernfysicus, Abdel Qadir Khan, ook wel 'de vader van de Pakistaanse atoombom' genoemd. Khan had in Berlijn en Gent gestudeerd voordat hij in Delft cum laude afstudeerde en aan de Ultracentrifuge in Almelo ging werken. In 1975 keerde hij niet terug van vakantie in Pakistan. In 1983 werd hij bij verstek veroordeeld te Amsterdam wegens 'spionnage'. In 1985 werd dit vonnis in hoger beroep vernietigd vanwege 'vormfouten'. In 1992 kreeg hij 'op humanitaire gronden' alweer een visum voor ons land.
Inmiddels had het buitenland ook belangstelling gekregen voor Khan, toen duidelijk was geworden dat de VS in hun ijver Pakistan van kernwapens te voorzien (India, "Sovjet-bondgenoot", had hem immers ook) er ook voor hadden gezorgd dat... Iran en Noord-Korea kernmogendheden konden worden! In 2004 plaatste de Pakistaanse regering Khan onder huisarrest om hem onbereikbaar voor de pers te houden; in 2009 opgeheven nadat Khan op tv zijn 'spijt' had betuigd.
In 2005 vertelde ex-premier Ruud lubbers het onderzoeksprogramma Argos dat 'de veiligheidsdiensten' (CIA & BVD) 'weet hadden' van Khan's activiteiten. Wikipedia: 'Op verzoek van de CIA is Khan niet vervolgd, mogelijk om zijn activiteiten beter na te kunnen gaan'.
In MSM geen woord over hoe de VS via-via aan Iran en Noord-Korea kernwapens verschaften om ze vervolgens weer als 'casus belli' tegen deze landen te kunnen gebruiken. Ook in Nederland, waar ze zich zo graag op de borst slaan over onze 'wereldrol' hierover geen woord. (WK)

(*) zie ook: De Ultracentrifuge 1937-1970, Hitlers bom voor Strauss? / Wim Klinkenberg -1971: Uitgeverij Van Gennep / In den Toren en ook onze serie Khanebraaiers

  • Datum: .