Skip to main content

Trump-Kim (001)

11 juni 2018

Voordat we verder gaan met het vooraf beschouwen van de top Trump-Kim morgen, is het goed te beseffen dat nooit eerder dan 'lunatic' Trump een Amerikaanse president zich verwaardigde een Noord-Koreaanse leider te ontmoeten. Niet Kims overgrootvader; niet zijn grootvader; niet zijn vader. De vergelijking in de MSM media die elkaar papagaaien van de aanstaande top met 'Nixon-Mao' en 'Reagan-Gorbatschov' is compleet ridicuul: toen ging het om landen die nog een geduchte tegenstander van de VS genoemd zouden kunnen worden. In het geval van Noord-Korea (een der zwakste economieën ter wereld) zegt dit meer over MSM die elkaar napraten dan over Noord-Korea.
Noord-Korea heeft sinds de ineenstorting van het 'reëel bestaande socialisme' in 1990 gefungeerd als 'kop van jut' om de westerse bevolking bang mee te maken ('atoomraketten!'). Op elk moment kon de spanning worden opgevoerd. Iedereen die dit spelletje meespeelt staat op de payroll van DC. Net als toen 'op speciaal verzoek van Deep State' Shoah-ontkenner Ahmedinadjad in Iran president werd in plaats van de gedoodverfde Ajatollah Rafsanjani, de kandidaat van de Bazar met alle contacten van dien. Zelfs in Iran kon Deep State (als geen ander ingevoerd in Iran sinds de Shah) de gang van zaken bepalen. Dat een 'radicaal' op de hoogste post kwam ontketende een campagne tegen Iran die de opmaat vormde tot de huidige toestand met atoomtechnologie (ook via vazal Israël). Ondanks de verkiezing inmiddels van de gematigde Rohani (eveneens 'van de Bazar') werd gedaan alsof de havikken aan de macht zijn gebleven in Iran in plaats van dat het land op ontspanning hoopt.
Ook goed is het te beseffen dat de BRD (verdragsmatig gebonden aan nucleaire ontwapening) natuurlijk binnen een week een kernwapen kan ontwikkelen. In geval van werkelijke internationale conflicten zeggen verdragen helemaal niets meer, zo heeft de geschiedenis bewezen.
Kim heeft er tenmiste nooit enige twijfel over laten bestaan dat hij over kernwapens beschikt. In het geval van Israël weten we het dankzij een Israëlische held: Mordechai Vanuunu, de man die door de 'Joodse Staat' werd veroordeeld tot een levenslang niet-leven, net als de Palestijnen. Hij is (na meer dan tien jaar eenzame opsluiting) inmiddels vrijgelaten, maar krijgt geen pasoort en wordt aan de lijband gehouden.
Trump kwam uit Canada waar hij de G7 als rokende puinhoop achterliet. Een opmerkelijke ontwikkeling, gezien ook zijn uitlating dat Rusland erbij hoort. Europa is aardig op zijn nummer gezet en Canada met z'n "Jesse Klaver" ook. Een akkoord met de Korea's zou zonder precedent zijn. Een nieuwe fase in de Amerikaanse politiek sinds de Truman-doctrine die er sindsdien heerstte. (WK)

Jacques
Oud-SS'er natuurkundige dr A.E. Böttcher heeft Jaap Kistemaker, in WOII ingehuurd door Cellastic, de mantelorganisatie van de Abwehr, op het spoor gezet van ultracentrifuge. Toen het Nederlandse ontwerp niet goed was, heeft Böttcher het Duitse ontwerp aan Kistemaker gegeven. Dat spinde als geen ander. Het ontwerp kwam in Pakistaanse handen en werd verkocht aan Iran, Libië en Noord-Korea. Kim was zo boos, omdat de impliciete bedreiging werd geuit dat Kim hetzelfde lot zou zijn beschoren als Moammar Mohammed al-Qadhafi. Sommigen beweren dat het ontwerp door spionage van dr Khan is verkregen. Klokkenluider Veerman heeft dat moeten bezuren. Het strafdossier is na een vormfout uit het archief van de rechtbank, toen aan de Prinsengracht, verdwenen. Böttcher kennen we als SS'er en leider van het SS-mannschafthaus op Rapenburg 4 in Leiden naast het Studentenhuis waar Kistemaker voor korte tijd zijn adres had. Zo kunnen wel doorgaan. TNO zat aan de ruif met opdrachten van de Wehrmacht.
Klik hier om uw reactie toe te voegen
11 juni 2018