Skip to main content

zaterdag 16 april-2005
Wij kregen een paar alleraardigste e-mails over een rechtzaak tegen Fecundo-leider a.i. ingenieur Bas Koole. Het eerste mailtje luidde:

“Informeer bij de rechtbank in Almelo naar de rechtzaak die tegen Bassie loopt inzake - hebt u even? - bedrieglijke bankbreuk, oplichting, valsheid in geschrifte, belastingontduiking en fraude. Betreft faillissement Barten Vriezenveen in september 1999. Schuldenlast periode januari – augustus 1999: 1.800.000 euro”.

Voor we naar het vlugzout konden grijpen arriveerde de volgende mail:

“ De rechterlijke macht en Bas Koole. Deel 1. Uitspraak rechtbank te Zwolle dd. 18/01/2001, rolnummer 26823 HAZA 99-756.
Door Bassie te betalen een bedrag van 225.827,21 euro wegens het tekortschieten van Bassie en zijn gefailleerde club Barten BV te Vriezenveen met Aalberts in de nakoming van de bouwmanagementovereenkomst in ’t Harde. Inmiddels opgelopen tot een bedrag van 320.340,18.
Uitspraak rechtbank van Almelo, kenmerk 08-002011, 20 januari 2004: 240 uur dienstverlening en 3000 euro boete wegens overtreding van artikel 68 en 69 A.W.R. inzake belastingfraude. Wordt vervolgd
”.

En dan kan je wel roepen dat je de oplichters binnen Fecundo bij de ballen gaat grijpen, maar dat wordt moeilijk als je eigen ballen ook worden belaagd.

 • Datum: .

dinsdag 19 april-2005
Dat de a.i. praeses van Fecundo onze site dagelijks in de kieren houdt voor een potje damage control als dat nodig is staat vast. Ten bewijze daarvan schreef hij gisteren vanuit het verre Costa Rica een mail via de firma Tierra Nuevas in antwoord op het eerste deel van deze serie:

“Leuk bericht,
Echter is er geen veroordeling wegens bankbreuk want er was geen bankkrediet. Valsheid in geschrifte evenmin. Daarnaast was ik maar deels aandeelhouder van Barten Vriezenveen en was de schuldenlast van voor mijn aandeelhouderschap t.w. guldens f. 480.000.
Wat betreft Aalders: ik denk dat hier nog wel een vervolg op zal komen. En wat betreft de belasting, ja daarin heeft u gelijk. Ik heb daarin een fout gemaakt maar niet opzettelijk. Echter als bestuurder van een onderneming ben je verantwoordelijk voor het totaal dus ook voor de administratie. Derhalve vergeet men te vermelden dat ik uit privé 172.000 gulden plus 250.000 gulden in waarde betaald heb aan de ontvanger ter vereffening. Aan de andere kant in verband met de juistheid van de informatievoorziening moet u wel rekening houden met het feit dat we hier praten over een periode waarin er geen sprake was van de euro dus deelt u even de bedragen door 2.20371 dan heeft u de juiste getallen. Het is maar even voor de juistheid van de informatie. Vervolgens, is er een lezer die met zijn hand op zijn hart durft te zweren nooit de belasting te hebben misleid of gebruik heeft gemaakt van de gaten in onze belastingwetgeving? Ik denk het niet.
Vervolgens, wat heeft het in vredesnaam te maken met mijn vermogen om een bestuurder te zijn van een vereniging? Heb ik deze vereniging dan belazerd of zo? Ik vind het prima als men mijn verleden uitpluist maar relativeer wel even wat het heeft te maken met mijn functioneren. Als men mij niet als bestuurder wil handhaven zet je mij toch gewoon af in een ledenvergadering. Dan kan ik door met mijn werkzaamheden die wel geld opleveren en heb ik niet te maken met alle mogelijke gekken die op een of andere manier een graantje mee willen pikken.
Het is mij om het even, maar niet roomser zijn als de paus. Elke investeerder moet nu bij zichzelf te reden gaan of ze de investering die ze gedaan hebben wel op alle aangiftebiljetten terecht is gekomen. Het is maar een hint.
Als het is gekomen tot een uitspraak is dit in beginsel een vereffening aan de maatschappij en heeft er niemand op deze aardkloot het recht mij nogmaals op te hangen aan een fout die ik gemaakt heb.
Maar ik blijf Bas en met opgeheven hoofd kan ik elke investeerder van deze club aankijken.
De groeten, Bas
”.

Weinig wol dus volgens ingenieur Koole. De bedragen waarover we het hadden moet je delen door 2.20371 en dan valt het allemaal best mee. Bovendien heeft ie uit eigen zak de ontvanger bevredigd. En hé, proberen we niet allemaal net als de voorzitter diezelfde ontvanger bij gelegenheid te naaien? En hallo, hoeveel leden van Bas zijn club hebben niet verzuimd om hun investering te vermelden op hun aangiftebiljet? Nou dan. Wie zonder zonde is werpe de eerste steen.
Terug op aarde nog even een nieuwtje van het kleine koude front: afgelopen vrijdag was een aantal serieuze luitjes dat plannen koestert om in de nabije toekomst (mede) de Fecundokar te gaan trekken bijeen in Vught. Daar meldde zich als een deus ex machina grootinvesteerder Geurt Roos in gezelschap van enige vermoedelijk al enige tijd geleden gevallen engelen.
Edoch, deus Roos was niet geïnviteerd en werd door een paar koddebeiers vriendelijk verzocht de locatie te verlaten. Aldus geschiedde.
U ziet het, de berichtenstroom houdt aan. Uit Costa Rica, uit Vught, you name it. Dat we dit nog allemaal mee mogen maken. Stay tuned.

 • Datum: .

maandag 20 februari-2006
Het lijkt al weer lichtjaren geleden toen wij vrijwel dagelijks de nodige shit uitlaadde over Fecundo en aanpalende uitvindingen, die zich net als Flor y Fauna en Terra ook al nijver bezighielden met futuristisch boomwerk in Costa Rica. Tot grote consternatie bij groenzoeters die hun hele hebben en houden of een deel ervan in dat milieuvriendelijk initiatief hadden gestort, bleken avontuurlijke lieden als Jaap de Bode en Geurt Roos een flink gat in de geldzak te hebben geknipt.
Toen verscheen een man aan het front met spierballentaal, die het hele hok wel even zou uitruimen. Ir. Bas Koole. Ging moeizaam, als het al ging. Bovendien kwamen bij ons luitjes aanzetten met niet zulke fleur en fijne berichten uit het verleden van ir. Bas. Want termen als bedrieglijke bankbreuk, oplichting, valsheid in geschrifte, fraude en belastingontduiking vormen bij elkaar nu eenmaal geen frisse ruiker.
Bas kreeg van ons de ruime ruimte om zich te verweren, want wij houden zeer van hoor en wederhoor als we daar het nut van zien. Volgens hem viel het allemaal wel mee. Een paar schoonheidsfoutjes. Maar wat had dat te maken met zijn functioneren bij Fecundo? (1)
Tsja, eigenlijk niks. En adagio als “eens een dief, altijd een dief” of “de vos verliest wel zijn haren maar niet zijn streken” zijn in strijd met ons ravijndiepe verlangen naar resocialisering na de straf. Kregen we toch een onheilspellend mailtje, dat repte over het lozen van ir. Bas bij Fecundo. Leest u even mee:

“Het schijnt (uit betrouwbare bron vernomen) dat onze ing. of ir. B.J. Koole uit Fecundo is verwijderd en wel om de navolgende redenen: Ing. Koole is momenteel bezig zijn schuld aan de Nederlandse staat te voldoen d.m.v. dienstverlening in een sociale werkplaats te Klinge, Zeeland. Tevens hebben wij vernomen dat er beslag is gelegd op zijn “riante inboedel” en aanverwante zaken, aanwezig op zijn geheime adres in België.
Dit geheime adres, met de nadruk op “geheim”, is ergens in Kalmthout, waar onze Oost-Europa specialist sinds vorig jaar resideert. Mocht u denken dat dit niets met zijn voorzitterschap van o.a. Stichting Fecundo, Mars, Finacor, Landoq en diverse andere stichtingen heeft te maken, stay tuned, verdere informatie volgt.
”

Nou weten we niet of ir. of ing. Koole naast zijn sociale beslommeringen in het Zeeuwse land nog tijd heeft om onze rubriek bij te houden. Zo ja: Bas, kerel, pak je digitale piano en ram er een repliekje uit. Wij zijn er klaar voor. En... stay tuned.

1. Zie voor de eerste schermutselingen in deze serie de berichten van 16 en 19 april 2005.

 • Datum: .

woensdag 22 februari-2006
Open deur: van het een komt het ander. Wij meldden in onze vorige aflevering dat ir. Koole vrij recentelijk moest opzouten als voorzitter van een stel zakelijke vehikels die elkaar een sinaasappeltje toegooien in Costa Rica. Daar hoorden bekende namen bij, maar ook tot nu toe onbekende. Zoals Finacor en Landoq.
Effe checken. Finacor is de voortzetting van de stichting Furia die net als Mars ooit voorwaarts ging onder leiding van ene Jan Hinloopen, die na de komst van generalissimo Koole een stapje terugdeed.
Landoq blijkt een makelaarskantoor te zijn dat investeerders over de streep probeert te trekken om in Costa Rica stukkies grond al dan niet bezet met boompies te kopen. Het ouwe verhaal dus. Levert op termijn een vette winst op van 12 tot 14 procent. Als je Landoq tenminste geloven mag. En dat is nou juist het probleem. Er wordt je goud aangeboden, maar als het uiteindelijk brons wordt mag je blij wezen. Als het al geen blik is.
Bovendien kan je nergens uit de reclame van die club op het internet opmaken wie achter het stuur van het vehikel zit. Volgens eerdere correspondentie zou ir. Koole inmiddels vanwege zijn drukke werkzaamheden op de sociale werkplaats in het Zeeuwse Clinge vervangen zijn door een andere grootheid. Maar door wie? Kunnen we hem persoonlijk vragen, maar om nou de sociale werkplaats te vragen of we onze oude vriend even aan de lijn kunnen krijgen is misschien wat genant voor hem. Dus maar even kijken of we dat geheime adres in Kalmthout kunnen achterhalen. Zullen we gokken? Op het oude adres van Ben Ansems (1). De aartsvader van het hele vruchtgebeuren in Costa Rica, die vorig jaar uit zijn huis werd gepleurd nadat hij een conflict met de heren De Bode en Maurits over een tweede hypotheek had verloren (2). En het is natuurlijk zonde als zo’n stulp leeg staat. Stay tuned.

1. Via de zoekmachine op onze hoofdsite vindt u de naam van Ansems terug in heel wat zorgelijke stukkies over Fecundo.
2. Tussen de heren De Bode en Maurits is het ook niet altijd feestelijk geweest. Zie daarvoor bijvoorbeeld aflevering 154 van de serie "Octopussy" op onze Followup-site. Daarin is zelfs sprake van het zwaaien met een gun en dat gebeurt meestal niet in een sfeer van gezelligheid en jolijt.

 • Datum: .

woensdag 1 maart-2006
Eerder in deze serie maakten wij melding van Landoq (1). Een makelaarskantoor dat net als PBMG (Pleuris Bak Met Geld) bij Terra Vitalis investeerders over de streep probeert te trekken om met hun geld iets groens te doen in Costa Rica. En ook in dit geval kregen we een gloedvolle reactie. Een bewogen lezer schreef het volgende:

“Met walging heb ik de nieuwe activiteiten van de Costa Rica-groep gelezen. Omdat ik ooit gedupeerd ben door het Middelburgse clubje volg ik alles op dit gebied. Ik ben ermee in contact gekomen door advertenties op de televisie eind 2002. Ik heb toen ingeschreven voor meer dan 50.000 euro. Later wilde ik nog een kleiner bedrag doen, maar dat ging niet.
Enkele weken later kreeg ik een briefje van de directie van een bedrijf, ook gevestigd op het Goudend in Middelburg. Zij deelde mij mede dat zij ook onder de 50.000 euro-grens konden investeren.
De man die naar buiten trad was de heer Schirris (2). Dankzij Google kwam ik op de naam Schirris en in de krant stond ook zijn naam. Het is een oplichter die geld incasseerde van mensen via valse machtigingen.
Wat wil nu? Schirris is een vorige directeur van Landoq makelaardij! Bij historie Kamer van Koophandel kunt u dit lezen.
Dus Schirris was medewerker bij Jan Schorsy en is enkele maanden geleden als directeur bij Landoq uitgetreden. Dat kan toch geen toeval zijn?
Verder viel mij op dat de cijfers van Costa Rica van de accountant bijna gelijk zijn aan het briefje van Tierras Nuevas toentertijd. Ook toeval? Na de voorjaarsvakantie zal ik de bewijzen van het andere bedrijf van Schirris opzoeken. Misschien kunt u uw speurtocht alvast weer voortzetten. Ik lees het wel op uw Stelling. Veel succes
”.

Fons Schirris kreeg landelijke bekendheid door het boek “Het Dilemma”, waarin hij aantoonde dat het systeem van automatische incasso net zo lek was als het doel van de voetbalvereniging Het Begon Op Klompen. Toen hij tijdens een teeveeoptreden als klokkenluider ook nog even aan het klaverjassen sloeg met acceptgiro’s was voor de banken en het OM de boot aan. Fonske ging voor het luik en kreeg wegens valsheid in geschrifte drie maanden voorwaardelijk voor zijn mik met een proeftijd van twee jaar, plus, à la ir. B. Koole, een fink aantal uurtjes dienstverlening. Dat haalt je lust tot het luiden der klokken wel uit je systeem. Maar volgens onze lezer zou onze Fons, die zich ook nog een blauwe maandag manifesteerde als Leefbaar Nederlander, zich ook met andere twijfelachtige zaken hebben beziggehouden. Tijd om het volgende beheerste mailtje naar Heerhugowaard te sturen:

“Geachte heer Schirris,
Ten behoeve van een artikeltje in de serie “Octopussy” op onze website zouden wij graag van u willen weten of het juist is dat u tot voor kort tot de leiding van Landoq behoorde en waarom u heeft besloten de onderneming de rug toe te keren
”.

Nou, we hebben wel eens provocerender teksten eruit geperst. Maar we zijn altijd voorzichtig met klokkenluiders. Voor je het weet laten ze op een minder gunstig moment het touw los. En dat willen we niet op ons geweten hebben. Stay tuned.

1. Zie aflevering 4 van deze serie dd. 22 februari 2006.
2. Schirris’ naam kwam bij ons al eens eerder voorbij temidden van een aantal onverlaten in deel 4 van de serie “Fecundo à la Schorsy” dd. 22 maart 2005, die is terug te vinden op onze Followup-site.

 • Datum: .

donderdag 2 maart-2006
Eerst even wat aandacht voor Fons Schirris. Hij liet naar aanleiding van ons vorige stukkie weten dat het vonnis van de rechtbank inzake het incassoschandaal wat genuanceerder lag dan wij te berde brachten. De rechtbank bezorgde Fons wel een zeperd, maar zonder oplegging van straf. Omdat ie zijn kunstje geflikt had zonder winstoogmerk en voor het oog van de teeveecamera. Naar aanleiding van dat kunstje hebben de banken bovendien hun incassosysteem aangepast. Uit principe is Fons nu in cassatie gegaan tegen het vonnis, dus daar horen we nog van.
Verder was het correct dat hij voor de New World Companies had gewerkt, maar niet in Middelburg. Dat moest Uithoorn zijn. Fons was daar interim-manager voor de verzekeringsclub HyFiVe. En daar is ie niet in 2002 maar in februari 2003 begonnen.
Een BV waarvan Fons tot juli 2005 directeur was (pas op: geen eigenaar) is verkocht aan een derde partij en die is verdergegaan als Landoq. Bij die onderneming is ie nooit leidinggevende geweest, maar hij was daarvoor wel in de speelweide als free-lance makelaar.
Zo zijn we weer helemaal bij. Maar nu wat anders. Volgens welingevoerde Haagse bronnen zou ene Melvin Bomer tegenwoordig in de nabije omgeving van ir. Koole rondcirkelen in Kalmthout en daar zelfs een woning hebben betrokken om een oogje in het zeil te houden. Want Melvin is niet zo maar iemand. Hij is namelijk een ex-Bosniëganger en diende na die bewogen periode tot in het late najaar van 2005 als bodyguard van ex-minister Hilbrand Nawijn. Daarnaast dreef hij - zoiets verzin je niet - een nering in speelgoedberen, die hij betrok van ene Joanne Bonefaas. Normaliter is dat laatste voor ons niet interessant, ware het niet dat zij weer de ex is van meneer De Kort uit Helmond. En die meneer speelde de Dritte im Bunde in de afleveringen van de serie "Riool", waarin dieper werd ingegaan op de perikelen rond de rondborstige Zandvoortse Anja Jansen en Telegraaf-speurder John van den Heuvel. De wereld wordt steeds kleiner. Stay tuned.

 • Datum: .

maandag 13 maart-2006
Waar hadden we het de laatste keer ook weer over? O ja, Melvin Bomer. Die ouwe lijfwacht van Hilbrand Nawijn en tegenwoordig in de weer als bufferzone bij onze in een leuk pandje aan de Heikantstraat in het lieflijke Kalmthout residerende ingenieur-stoffeerder Koole.
Daarnaast zou Melvin nog zijn best doen bij Carex. Een vehikel ter verkoop van Costaricaanse fruitigheden aan de Nieuwe Markt 65 G en H in Roosendaal, dat de officiële KvK-status volgens de laatste inlichtingen nog niet gehaald zou hebben en waarvan de medewerkers alleen mobiel te bereiken zijn. Als je het nummer weet.
Bij Carex zou wel een meneer De Korte als directeur in het veld zijn, maar de facto zou de voormalige Napoleon van Fedunco er de scepter zwaaien. Net als bij de op hetzelfde adres gevestigde stichting Finacor. Zoals gemeld een voortzetting van de stichting Furia, die ooit het licht zag om de dreigende ondergang van NWP/TNA te voorkomen. Aan goeie bedoelingen heeft het nooit gelegen.
Stichting Finacor zit onder de plu bij Finacor SA en beheert de rekening waarop de Costaricaanse centjes in Nederland binnenkomen. Finacor is momenteel gekoppeld aan de makelaardij Landoq BV, die eerder in deze serie al voorbijhobbelde in de Fons Schirris-context. Als cultiveringsmaatschappij treedt Ecori op en Carex zoals hierboven al vermeld als handelsonderneming. Die laatste twee vehikels vallen weer onder Care SA, met intrigerende vestigingsadressen in Costa Rica en Panama. Zo. Bent u weer een beetje op de hoogte en weet u tegelijkertijd nog niks.
Nu we het toch over de Fonz hebben. Schijnt een grotere rol te spelen in het citrusbos dan hij blijkbaar kwijt wil. Volgens ingewijden zou Schirris recentelijk in Costa Rica hebben rondgewaard als interim manager namens Care SA en dan ben je meer dan een simpele freelance makelaar bij Landoq (1).
Om dat citrusbos niet nog ondoorzichtelijker te maken dan het al is stoppen we hier even. Kan u even de tijd nemen om eens flink te kauwen en de boel door het daarvoor aangelegde keelsgat te wurmen. Stay tuned.

1. Zie de vorige aflevering dd. 2 maart 2006.

 • Datum: .

maandag 20 maart-2006
Goed, gaan we door met het ontrafelen van het nieuwe netwerk dat is verrezen uit de verzamelde as van New World en Fecundo. En dan met name over de rol die de naar eigen overtuiging leliewitte Fons Schirris daarin lijkt te spelen. Volgens de Fonz zelf heeft hij bijvoorbeeld makelaarswerkzaamheden verricht voor HyFive, een verzekeringsvehikel van ene Raymond Hommerson in Uithoorn.
Hoe het zit, zit het, maar we kwamen de naam van Hommerson in Fecundo-verband al eerder tegen. Uit een door ons op 1 februari 2005 in de serie Octopussy gepubliceerde mail van de gepassioneerde ir. Koole blijkt dat vriend Hommerson samen met zakenpartner Sontrop voor 1,1 meloen bij New World in het krijt stonden. En dat beide verzekeraars wat de betaling van het achterstallige postje betreft niet vooruit waren te branden. Dus had toenmalig puinruimer Koole zich genoodzaakt gezien om daar aangifte van te doen (1). Hoe een en ander is afgelopen zijn we nooit aan de weet gekomen, want onze levendige correspondentie met de ir. werd vrij plotseling eenzijdig afgebroken. Maar het lijkt er in ieder geval sterk op, dat de door de Fonz omhelsde broodheer ook al niet in aanmerking kwam voor de unanieme goedkeuring van de Nederlandse Vereniging voor Huisvrouwen.
En blijkens een mail van een boze lezer, die een duik had genomen in de databank van de Kamer van Koophandel is er nog meer reden om aan het leliewitte karakter van de Fonz te twijfelen. Een citaat:

“... In het kort zal ik weergeven wat daar te vinden is als je zijn (Fonz’, red.) eigen beleggingsplan oproept. Zijn product heette Rendeco en was gevestigd aan de W.M. Dudokweg 73 d te Heerhugowaard. Het product werd verkocht door Rendeco BV en was bijna een copie van New World Investments/Products BV van Jan Schorsy (2). Volgens de brochure was het hoofdkantoor van Schirris’ Costaricaanse bedrijf in Torre Mercedes, San José gevestigd. Net als, jawel, GTN. Dat laatste staat voor Gruppo Tierras Nuevas, het bedrijf van Jan Schorsy. De Kamer van Koophandel in Zeeland geeft aan dat de onderneming is gevestigd op Goudend 10 te Middelburg (Jan Schorsy). Statutaire zetel te Uithoorn. Enig aandeelhouder was Tuttifrutti 4 U BV, gevestigd aan de Zuidmede 18 in Middelburg (het huisadres van Jan Schorsy). Gefailleerd op 7 maart 2006. Tot 16 juni 2003 was F. directeur van deze onderneming. F. was de (financiële) rechterhand van Jan Schorsy, alleen had die geen handen (3). Na genoemde datum werd de heer Schirris directeur van die club.
Verder staat bij de KvK een Stichting Derdengelden RendEco op de Dudokweg in Heerhugowaard vermeld. Bestuurder van deze stichting is Assent Nederland BV, gevestigd te Middelburg. Enig aandeelhouder van deze club was uiteraard Tuttifrutti 4 U BV, waarvan de bestuurder ook een Schorsy was: dochter Patricia. Assent was opgericht door F. en failleerde op 3 maart 2004.
”

Een ding mag je toch wel als vaststaand beschouwen: Fons Schirris waart alweer geruime tijd rond in het haast ondoordringbare citrusbomenbos van ir. Bas Koole en Jan Schorsy. Waarom hij daarover uiterst terughoudend is, mag duidelijk zijn. Stay tuned.

1. Zie aflevering 150 van Octopussy op onze Followup-site.
2. Voor de kleurrijke Jan Schorsy verwijzen wij bijvoorbeeld naar de kleine serie Fecundo à la Schorsy, opgenomen in Fecundo-Costa Rica op onze Followup-site.
3. F. figureert eveneens in Fecundo à la Schorsy, plus in de daarop volgende Repliek van Ben (Ansems).

 • Datum: .

donderdag 23 maart-2006
Een trouwe lezer van deze kolommen vraagt zich in gemoede af waar de poen vandaan is gekomen om makelaardij Landoq een boost te geven. Daarom schreef hij ons een mail en een deel van zijn herderlijk schrijven luidde alsvolgt:

“...Toen het New World Products-verhaal (citrus in Costa Rica) dreigde te mislukken, heeft Fons Schirris het Rendeco-verhaal bedacht. Vrijwel identiek aan dat van het NWP, maar nu wel “AFM-proof”. Een reeks faillissementen, o.a. van Assent BV, doorkruisten de plannen richting succes. Rendeco’s opvolger is dus Landoq BV. Er zijn drie mogelijkheden:
- Landoq is gefinancierd door TNA/GTN (via hypotheken op gronden van TNA/GTN);
- Landoq is gefinancierd door Fons Schirris zelf;
- Landoq is gefinancierd door Fons Schirris en TNA/GTN.

In al de investeringsverhalen spelen de volgende zaken een rol:
- Er wordt geld onttrokken aan het publiek, terwijl bij de bank lenen voor de bedenker van de investeringen goedkoper is. Waarschijnlijk zijn de risico’s voor de banken te groot. En wat Fons betreft zullen de banken helemaal niet bereidwillig zijn.
- Er worden deugdelijke verzekeringen beloofd, maar niet verkregen. In de Landoq-story zou een Zwitserse bank verzekeringen gaan verstrekken, maar het lijkt tot nu toe te blijven bij “onderhandelingen”. Dus weer 50.000 euro overmaken voor het verkrijgen van mooie beloften.
Voor gedupeerde investeerders van NWP/TNA/GTN (zeg maar New World) zou het heel vervelend zijn als er temidden van de onderzoeken die bijna twee jaar lopen, gehandeld is of wordt met gronden die juridisch eigendom hoorden te zijn van de “onafhankelijke stichting Vicus”. En die stichting hoorde kennis van zaken te hebben, want daarin zaten een generaal b.d. met accountantsachtergrond Sturm (1) uit Middelburg en een hoger opgeleide heer Naber uit Velp. Als laatsten der Mohicanen zitten in de stichting nog steeds de twee “masters of financial planning” Hendriks en Van Wezel van JMH Barendrecht. De deskundigheid druipt van de prachtige website www.jmh.nl (2).
Strafrechtelijke en civiele procedures zullen waarschijnlijk op termijn wat meer duidelijkheid verschaffen. En wellicht wil Fons uitsluitsel geven over de verhouding tussen de diverse
investeringsprojecten en het wel of niet verstrekken van deugdelijke verzekeringen. Als het een eerlijke zaak is, wil hij vast wel vertellen hoe de vork in de steel zit
“.

We hebben gezonde twijfel over dat laatste, maar hoop houdt ons op de been. Fons? Bas? Jan? Patricia? Anyone?

1. Generaal Sturm, zoiets verzin je niet.
2. De heren Maria Jozefus Hendriks en Aad van Wezel zijn al eerder langsgesturmd in onze berichtgeving over deze financiële warboel. Interessant is ook hun connectie met sigarenkistjes-expert Marcel Boekhoorn, bekend van de Telfort-gambiet, de NEC-sponsoring, de Spyker-liefde, de Van der Hoeven-opvang en de Sloot-uitvinding (zie daarvoor “Sigaartje?” 1 en 2 van 1 en 4 juli 2005).

 • Datum: .

vrijdag 24 maart-2006
Of het nou in Amsterdam is of Belgrado, Knokke of Middelburg, overal worden wij intensief gelezen. Neem nou gisteren. Vroegen we aan Fons, Bas, Jan, Patricia, anyone of die wilden reageren op aflevering 9 van deze serie. Hoppa, meteen een reactie. Van Bas en Jan. Zij kwamen tot de volgende ontboezeming:

“Geachte redactie,
Van uw vriendelijke oproep tot reageren (zie: de rechterlijke macht en Bas Koole – deel 9) maken wij hierbij gebruik. Wij vinden eigenlijk ook wel dat het onderhand tijd wordt voor een reactie, want aan onze activiteiten zijn nu verschillende series gewijd en eigenlijk vinden we het wel genoeg zo.
Gaan wij in op de halve of driekwart verklaringen op uw site? We dachten van niet. Gaan we in op persoonlijke zwartmakerijen? We dachten dat ook niet. Wat doen we dan wel?
Wij openen zelf een site (volgende week in de lucht). We noemen hem www.integenstelling.com. Elke geïnteresseerde kan hier vragen stellen op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Komende week zullen wij alle investeerders en intermediairs die te maken hebben met de zaak op de hoogte stellen van het bestaan van de site.
Indien nodig, en we denken dat hier veel gebruik van zal worden gemaakt, zullen we documenten inscannen en toegankelijk maken voor de lezer van de site.
Op stukjes die verschijnen op stelling.nl reageren wij uitsluitend op integenstelling.com. Reden waarom wij hierbij toestemming vragen om de betreffende op uw site verschenen en te verschijnen stukjes integraal of gedeeltelijk te mogen overnemen. Wij van onze kant hebben geen bezwaar tegen overname door u van stukjes die op onze site geplaatst worden.
Met vriendelijke groet,
Bastiaan J.Koole,
Jan Schorsy.
”

Tuurlijk mogen jullie alles van onze site overnemen jongens. Integraal, gedeeltelijk, punten, komma’s, alles. De investeerders zullen zonder twijfel nu menige traan wegpinken vanwege jullie buitengewone initiatief. Eindelijk openheid, na al die jaren. Nou de centen nog en dan kan stelling.nl verder de boom in. Wat dit betreft dan. Bas, Jan, succes boys. Stay tuned.

 • Datum: .

maandag 27 maart-2006
In de overtuiging dat de gisse club van ir. Bas nog even haar aangekondigde website integenstelling.com registreert, zodat ze ongestoord kan reageren op onze halve waarheden, smakken we er nog maar weer eens een interessant mailtje tegenaan. Het had betrekking op een stel deals van 21 december 2004, die alle financiële moeilijkheden rond het Costaricaanse citrusbomenbos moesten oplossen. Quote:

“De overeenkomsten, getekend door ir. Koole, Geurt Roos en Jan Schorsy bij mr. drs. Fokko Aleid Keuning, notaris te Groningen, maakten het mogelijk dat door Bas Koole in een jaar tijd torenhoge hypotheken konden werden opgenomen in Costa Rica.
Overheidsinstanties zijn hier al meer dan een jaar van op de hoogte. De officier van het functioneel parket in Den Haag heeft het waarschijnlijk te druk met andere zaken (Ahold?), want zelfs aan een ontvangstbevestiging van brieven en aangiften komt hij niet toe.
Verantwoordelijke bestuurders van Stichting Vicus hebben wèl de pot met centjes van Vicus (enkele honderdduizenden euro’s) met medeweten van de ING met onbekende bestemming verhuisd en die pot gebruiken ze voor de verdediging tegen claims. Maar een beloofde aanval om alsnog juridisch eigendom van bezittingen in Costa Rica te verwerven is nooit uitgevoerd!
En, daar is iedereen het over eens, het juridisch eigendom van de bezittingen in Costa Rica moest bij Stichting Vicus berusten. Waarde in 2002: ruim 15 miljoen. Nu: wat plunderaars onder de bezielende leiding van ir. Koole hebben achtergelaten.
Tip voor criminelen:
Zorg dat je zaak strafrechtelijk via landelijk parket Den Haag loopt.
Zorg dat je zaak civielrechtelijk via rechtbank Rotterdam loopt.
En vraag advies bij Hendriks en Van Wezel van Stichting Vicus. Die kunnen alles vertellen over achterstanden bij de rechtbank in Rotterdam, alsmede over het zo lang mogelijk rekken van de verdediging
”.

Zo. Dat liegt er niet om. En nou maar wachten tot onze contra-site klaar is. Kunnen we zien wat voor onzin er nu weer via stelling.nl is geopenbaard. Misschien krijgen we wel de ingescande teksten van de deals te zien, die zo knus bij mr. drs. Fokko zijn getekend op 21/12/2004. Of van de smakelijke hypotheekactes die daarna in Costa Rica zijn getekend. Eindelijk zullen we de waarheid onder ogen krijgen en het schaamrood op de kaken krijgen over alles wat we naar buiten hebben gedragen over ir. Bas K. en zijn gevolg. Hm? Toch? Stay tuned.

 • Datum: .

vrijdag 31 maart-2006
Wij ontvingen een bestraffend briefje van mevrouw Mulders. Da’s een meesteres in de rechten en staat in het forse rijtje medewerkers van een advocatenbundel met kantoren in Middelburg en Terneuzen. Wij hadden in een van de noten van aflevering 8 van deze serie geschreven dat P.S. naar verluidde iets moois had met ex-Bosniëganger, ex-Nawijnlijfwacht en ex-knuffelberenhandelaar Melvin Bomer. Maar dat is niet zo en mevrouw Mulder vindt dat we daarmee P.'s privacy ernstig geschonden hebben. Of we die tekst uiterlijk vandaag van onze site wilden poetsen. Anders volgden juridische maatregelen. En dan moesten we van mevrouw Mulder ook nog een rectificatie plaatsen. Die luidde alsvolgt:

“In het artikel “De rechterlijke macht en Bas Koole” hebben wij abusievelijk opgenomen dat P.S. iets moois zou hebben met Melvin Bomer. Het is gebleken dat dit onjuist is. Onze welgemeende excuses hiervoor”

Nou, bij deze mevrouw Mulder, want wij zouden niet graag de privacy van uw cliënte willen schenden door een liaison te suggereren die niet bestaat. Zou u onze welgemeende excuses aan uw cliënte willen overbrengen? Dank u wel. O, en de noot bij aflevering 8 is geschrapt.
Prettig weekend.

 • Datum: .

woensdag 5 april-2006
Naar aanleiding van een reportage op Glossip.tv schreven wij op 29 juni 2005 in het artikeltje “Vetleer” ondermeer het volgende:

“... Volgens oud-commandant van de mariniers Melvin Bomer, die de eer had het Srebrenica-drama mee te maken, is het met de nazorg van de talloze in de geestelijk in de kreukels zittende veteranen droevig gesteld. Velen zijn in zijn ogen tikkende tijdbommen, mensen die nooit hun rugzak zijn kwijtgeraakt...”.

De inhoud van die uitspraken zullen we niet betwisten. Maar aan de brenger van de boodschap lijkt een vlekje te zitten. Nee, niet het feit dat hij bodyguard is geweest van ex-minister Nawijn (ooit de steun en toeverlaat van buitenlandse snollen), of dat ie knuffelberen aan de man bracht. Nee, het gaat meer over zijn traumatische tijd in Bosnië.
Vriend Bomer vertelde namelijk tijdens zijn imposante teevee-optreden ook, dat ie vrij langdurig in Srebrenica had gebivakkeerd. Als commandant van de mariniers. En hij had daar vreselijke taferelen meegemaakt. Maar was dat ook zo?
Nou, niet echt, als we de binnengekomen berichten mogen geloven. Zo zou hij nooit commandant van de mariniers zijn geweest. En hij zou misschien wel zonder TomTom de weg naar Hamelen hebben kunnen vinden, maar naar Srebrenica was twijfelachtig.
Tussen eind 1995 en half 1996 zat hij volgens ingewijden in Split. Daar zou hij bij een zeldzame gelegenheid nog wel eens op een tank hebben gezeten, maar daar hield het zo’n beetje mee op. Verder was het feesten geblazen (of Prins Pils daar ook nog langs is geweest, weten we niet) en het draaien van bardiensten. Nou kan je van rondvliegende glazen en rechtopstaande bajonetten in de bar ook knap traumatisch worden, maar om dat nou te vergelijken met de ellendige gebeurtenissen van een stief kwartiertje verderop is eigenlijk niet van deze tijd.
In 1997 ging Bomer opnieuw voor een half jaar naar Bosnië. Voornamelijk als lid van de keukenbrigade. Toegegeven, ook niet van gevaar ontbloot als de warme prak die op tafel komt de cliëntèle matig tot slecht bevalt. Maar dat kan je toch met goed fatsoen niet vergelijken met de ervaringen van collega’s bij de confrontatie met de fine fleur van de heer Mladic.
Nou laten we het er maar op houden dat Melvin het allemaal goed bedoeld heeft, maar dat zijn fantasie wat te levendig was. Wat dat laatste betreft is hij in Middelburg toch nog goed terechtgekomen. Dat zeker. Stay tuned.

 • Datum: .

zondag 2 juli-2006
Als we het wel hebben moest de hoofdpersoon van deze serie afgelopen dinsdag weer eens voor de kadi verschijnen. Ditmaal voor de voorzieningenrechter in Utrecht. Ging over een paar dingetjes die vriend Bas onder zijn beheer zou moeten hebben en die eigenlijk toebehoren aan de beleggers in Costaricaans groen. Of die zaak afloopt met een lullige sisser of een spectaculaire knal zullen we zonder twijfel nog wel vernemen, maar bij de beleggers zal er geen gigantische ruiker van vertrouwen staan te bloeien over de afloop ervan. Maar dat ze desondanks de strijd voortzetten, verdient respect.
Overigens blijven de Middelburgse volgelingen van Hans Kazan nieuwe investeringskonijnen uit hun hoeden jagen. Je vraagt je toch in gemoede af of er nog luitjes te vinden zijn die zo simpel van geest zijn dat ze hun poen daarin willen steken. Op Landoq, een inmiddels al weer wat ouder konijn, hebben we al eens een spotlight gezet. En daar kregen we een doorwrochte reactie op van een Kritische Belegger, met als toetje nog een allerliefst sprookje. Moet je lezen. Wat ons betreft midden in de Geurt. Stay tuned.

 • Datum: .

vrijdag 14 juli-2006
Op 2 juli jl. deden wij er kond van dat onze goede vriend ir. Koole voor de voorzieningenkadi in Utrecht moest verschijnen. Wegens een geschilletje met de luitjes die ooit wat eurospaarcenten in een groen project in Costa Rica staken en sindsdien proberen hun poen terug te krijgen, of in ieder geval un poco. Over winst praten we maar niet.
Helemaal in lijn met onze eigen ervaringen met voorzieningenkadi’s heeft Bas, blijkens de vele fanfares die ons deze week langs verschillende wegen bereikten (onder andere van de ingenieur zelf), deze slag in Utrecht gewonnen. Mocht u overvallen worden door de onbedwingbare lust om ingevuld te worden over deze kopstoot, dan raden wij u aan om de heftige site integenstelling.com te raadplegen.
Bas, jongen, onze hartelijke felicitaties. Enne, groetjes aan Geurt hè!

 • Datum: .