endemollende

476 hits
Gelezen in de NRC van zaterdag 14 oktober 1995. Een stukje van Youp van 't Hek over Call-tv. We hadden het zelf niet beter kunnen doen, vandaar dat we het hier integraal overnemen. "Hallo Richard, wil jij je tv wat zachter zetten?" "U spreekt met Richard uit Schiedam." "Ik vraag of je je tv wat zachter wilt zetten?" "Ja." ...

Duits afluisterschandaal

422 hits
Ter aanvulling van het artikel 'Toenemende repressie in Duitsland' in Kleintje nummer 289 het volgende. In Der Spiegel (nummer 42, 161095) stond een verontrustend bericht over 'pro-aktieve' opsporingsmethoden van de Duitse politie die middels een proces rechtsgeldig geworden zijn. Het gaat om het volgende: in juni 1993 monteerden enkel...

Guatemala

452 hits
Militairen schieten elf mensen in dorp dood Donderdag 5 oktober liep een militaire patrouille het dorp "Aurora 8 de Octubre" (of Xaman) bij Chisec in Alta Verapaz binnen. Ze schoten na een discussie met de bewoners tien mensen dood. Meer dan twintig mensen raakten zwaar gewond. Een van hen overleed later. Het dorp was een jaar eerde...

extreem-rechts in DenBosch

538 hits
Extreemrechtse & fascistische groeperingen maken om de een of andere duistere maar permanente reden altijd gebruik van frauduleuze praktijken rondom verkiezingen. Was het jaren geleden gebruikelijk dat rechtse groepen ondersteuningslijsten bij elkaar logen om deel te kunnen nemen aan verkiezingen, bij de laatste paar verkiezingen zie j...

exit Joke & co

471 hits
"tja, HET zit erop, 12 jaar in Bee&Wee is wel genoeg geweest; eindelijk tijd voor jezelf en voor de leuke dingen. Misschien nog een bestuurtje of wat en natuurlijk ook een verre reis. Wat pittoreske echte armoe bezoeken in een ver en vreemd land, waar de mensen tenminste nog echt gelukkig en tevreden zijn met wat ze hebben. Waar ze nog...

Scientology

278 hits
De scientology'kerk' is de afgelopen weken stug doorgegaan met protest aantekenen bij diverse Internetproviders (aanbieders van aansluitingen op het wereldwijde komputernetwerk) tegen de aanwezigheid van het zogenoemde Fishman-affadit. In Kleintje 289 gingen we in op de tijdelijke inbeslagname van computerapparatuur door Scientology bi...

Jomanda's spirituele oorsprong

434 hits
In een aantal bladen (het Limburgs Dagblad, de Groene Amsterdammer en in Skepter bijvoorbeeld) stonden de afgelopen maand interessante onderzoeksartikelen over Joke Damman, beter bekend als de 'genezeres' Jomanda. Er wordt heel wat onzin over haar gepubliceerd maar af en toe is er zeer relevante informatie omtrent dit 'fenomeen' te vin...

SPruitjesstamp

282 hits
Maanden geleden alweer schreven we het ene artikel na het andere over de Socialistische Partij. Voornamelijk over de landelijke partij en de Haagse afdeling. We wilden natuurlijk graag de plaatselijke (Bossche of Rosmalense) SP uit de tent lokken om te reageren op de nogal ver gaande beschuldigingen tegenover de SP, waaronder racisme, ...

Kort nieuws

460 hits
Zapata Er is een uitgebreid nummer over de opstand in Chiapas, inclusief een chronologie en achtergrondartikelen over Mexico uitgekomen, ZAPATA (Mexico Nieuwsbrief nr. 6/7, september 1995). Kost viereneenhalve gulden los, of vijftien per jaar (giro 5553240 tnv Solidariteitskomitee Mexico, Amsterdam). Redactie-adres: Postbus 16578, 1...

Stop de oorlog in Turkije, nu!

285 hits
Nadat de Nederlandse regering in april het Koerdisch parlement in ballingschap gelegenheid gaf haar oprichtingsvergadering in Den Haag te houden, werden de Turks-Nederlandse verhoudingen op zijn kop gezet. Turkije sprak schande van de Koerdische vergadering en liet regeringsgezinde Turken een demonstratie tegen de Koerden en de Nederla...

nieuwe-ABW rampzalig!

422 hits
De dramatische ontwikkelingen met betrekking tot de uitvoering van de Sociale Voorzieningen zet zich onverminderd voort. We hebben al de nodige letters in dit Kleintje besteed aan de herziening van de Algemene Bijstands Wet, oftewel de n-ABW. De voorstellen die door een stel Bossche ambtenaren, in samenwerking met het kader van de geme...

Zwarte horizonten

257 hits
De sociaaldemocratische Duitse schrijver Günter Grass, wiens recent gepubliceerde boek "Ein Weites Feld" in (West)Duitsland meedogenloos neergesabeld werd, maakte Helmut Kohl en de christendemocraten een paar jaar geleden uit voor "kontlikkers en skinheads met een stropdas". In de NRC van zaterdag 21 oktober jongstleden stonden opnieuw...

Sukarno, Oltmans & de Koningin

423 hits
"Welkom thuis, majesteit!" is de titel van het vlugschrift dat Willem Oltmans (geboren in 1925) zojuist heeft uitgegeven als vervolg op het een paar maanden geleden verschenen "Bon voyage, majesteit!". Beide vlot geschreven schotschriften verschenen naar aanleiding van het afgelopen bezoek van koningin beatrix, enkele ministers en een ...

Kennismaking gezocht...

270 hits
Maak plaats, maak plaats, maak plaats... ze hadden zo'n ongelofelijke haast om van twee plaatsen één te maken, dat ze bijna waren vergeten dat we op papier in een parlementaire demokratie leven. 'Dan moeten we wel verkiezingen organiseren,' zei een lagere ambtenaar vanachter z'n buro. 'Nee, shit zeg,' galmde het kollege van Bee&Wee in ...

Puntje

466 hits
Goeiemorgen, collega milieuverbrasser. And she's buying an airmail to heaven. Dankzij een oververmoeidheid die me bijna van mijn stoel laat vallen, schieten er momenteel allerlei van dit soort gedachtenkronkels door mijn hoofd; van datgene wat voor dit puntje op het programma stond, komt nu zeker niets meer terecht. Schrijven onder dru...

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch