Lagare

735 hits
De grootstedelijke woestenij achter en voor het station zal de komende jaren de stad DenBosch in haar greep houden. In de Groene Amsterdammer van 12 april jongstleden schreef Michel Didier een stukje waaruit we een paar zinnen citeren: "Behalve Maastricht, waar een snackbar al sinds jaar en dag een frituur heet, schuift ook DenBosch ee...

Vlieg op !

682 hits
Wat is het toppunt van kapitalisme, grutterij, koopmansziekte, oplichterij en cynisme? Lucht per strekkende meter verkopen. Wie verkoopt er lucht dan? Appie Heyn, Droom en Vreesman, Shell, Gamma en nog zo'n stel grootuitbuiters. De lucht noemen ze naar goed Hollands taal gebruik 'air' en de strekkende meters meten we tegenwoordig in 'm...

Met z'n vierhonderden in caravans...

765 hits
AZC Willem 1 Aan de Vlijmenseweg vinden we het asielzoekerscentrum Willem 1. Nadat de asielzoekers eerder gehuisvest waren in de gebouwen van de voormalige Willem 1-kazerne, woont men nu in caravans op een naast de kazerne gelegen terrein. De kazernegebouwen zelf worden omgetoverd tot onderwijsinstelling, waarvoor de asielzoekers ...

Een vrije gedachte

702 hits
Wanneer je wilt protesteren tegen het intrekken van de zendmachtiging van de Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte (de enige atheïstische vrijdenkersomroep ter wereld), neem dan contact op met Robbert Schuster, Kennemerstraatweg 230, 1851 AX, Heiloo (tel: 072.158264). De argumenten van het Commissariaat voor de Media zijn er met de h...

Bloemen

711 hits
Voor een hectare hyacintenbollen is 210 kilo gif 'nodig'. Het overgrote deel hiervan komt in het grondwater en in de lucht terecht. Op de tweede plaats van het lijstje gif-consumenten staat de lelie en tulpen hebben 'slechts' 72 kilo gif per hectare per jaar nodig. Dit alles is het gevolg van mono-cultuur. 'Hollandse' bloemen, jaar in ...

Brievenbus

712 hits
Door het beslagen raam zag ik de postbode zijn fiets tegen de heg zetten, gevolgd door het bekende knarsende geluid van het tuinhekje. En daarna het traditionele geklepper van de brievenbus. Zo, de post was geweest. Ik keek de man nog even na, wilde niet direkt al te nieuwsgierig overkomen, maar toen hij uit het zicht, en ik uit het zi...

Columbus moet dood...

721 hits
'Opdat de wereld leve moet Columbus dood', luidt de titel van een redevoering gehouden door Russell Means in april 1992 voor de universiteit van Colorado in Denver. Russell Means is een Amerindiaan en een belangrijke woordvoerder van AIM, welke afkorting staat voor 'American Indian Movement', een organisatie die opkomt voor de rechten ...

Oorlog en vrede

681 hits
Niemand houdt van oorlogen maar toch ontstaan ze. Wat drijft een mens (en met name de man) toch tot zulke wreedheid? Is het een machtsstrijd tussen enkele tegenstanders die samen met hun volgelingen er een competitie van maken wie er de beste, sterkste, slimste is? En wie wint is een held? Ben je een held wanneer de regering je vertelt...

gezocht

660 hits
- G.J. Bleeker e.a.: Encyclopedie van de godsdiensten, kerken en sekten, 1978. - R. Cavendish red.: Encyclopedie van het occultisme en parapsychologie, 1975. - John Ferguson: Encyclopedie van de mystiek en de mysteriegodsdiensten, 1979. - H. Miers: Lexicon des Geheimwissens, 1970. - Deel 6 tot en met 11 van de serie 'Religieuze...

Indonesië & Nederland

730 hits
Op zaterdag 17 juni aanstaande wordt op het Neude in Utrecht de "Pasar Maling" gehouden. 50 jaar onafhankelijkheid in Indonesië? Oost-Timor 20 jaar volkerenmoord; West-Papua 33 jaar volkerenmoord; Molukken 45 jaar volkerenmoord. Wij waren fout, Nederland was fout, toen wij, net bevrijd van de moffen, 'onze jongens' (110.000) naar de 'O...

Nogmaals Jomanda

687 hits
Op dinsdag 23 mei jongstleden organiseerde de Thomas More Academie in de Aula van de Katholieke Universiteit Nijmegen een avond over het fenomeen 'Jomanda'. De bedoeling van deze bijeenkomst was om met behulp van een aanklager, een advokaat, een rechter en een jury (het publiek), te onderzoeken in hoeverre het mogelijk zou zijn een ju...

Kill-o-vink

721 hits
Je conversaties zijn strikt persoonlijk. Steeds vaker duiken er echter berichten op over lieden die middels de telefoon gesprekken afluisteren die niet vor hen bedoeld zijn. In die gevallen dat hierover iets bekend werd bleek steevast dat de afgeluisterde "toevallig" de hoorn naast de haak had liggen. Jaja... Kan iemand afgeluisterd wo...

Kort nieuws

708 hits
De rode kip Luistert iedere woensdag van 18 tot 19 naar De rode kip, het wekelijkse informatieprogramma op radio Banzaï, FM 94.8 (niet op de kabel). Ideeën en suggesties zijn welkom op postbus 1267, 5200 BH Den Bosch tnv De rode kip. Oorlog, maar voor wie? Half mei: de oorlog in Sarajevo is weer losgebarsten, voor zover je a...

Megavoice

709 hits
Het christendom is een aflopende aangelegenheid. Kerken worden nauwelijks nog gebouwd, de reeds bestaande staan veelal leeg, zelfs tijdens zogenaamde eucharistievieringen. Nieuwe generaties voelen zich niet aangesproken. "God heeft priesters nodig! Iets voor jou?", prijkt er op wervelende billboards die niet onderdoen voor de reklamepo...

Nazi's in stropdassen

1200 hits
De kollektieve onschuld, waarin de politieke bestuurderskaste zich wentelt, als het gaat om het instandhouden van de verzorgingsstaat (Wir haben es nicht gewüsst). Het gemak waarmee men in het Haagse de kollektieve voorzieningen op het niveau van Cambodja of Laos wenst te brengen. De offers die nu al sinds het midden van de jaren '70 g...

Frustratiebeurs

695 hits
Sinds de invoering van de WSF 18+ (Wet Studiefinanciering) in 1986 is deze door minister Ritzen al 25 keer gewijzigd. En nog is het einde niet in zicht. Het laatste plan -vooralsnog in het stadium van wetsvoorstel- is de prestatiebeurs. Een mooie term: wijzer geworden van de diskussies over de negatieve term tempobeurs is nu voor een a...

Preventief

671 hits
Onlangs zat ik van de verkeersstroom op de Koningsweg in DenBosch te genieten toen er een auto langs kwam met aan de bumper een politie-wagentje vastgekleefd. Op zich niets bijzonders natuurlijk, want het bleek om een steekproef controle te gaan, zo werd me duidelijk gemaakt. Wat er daarna nu precies gecontroleerd werd is me nog steeds...

Puntje.

736 hits
Gezien zijn achtergronden was het Vaclav Havel, de president van Tsjechië, die toch wel het diepst door de modder ging door zijn aanwezigheid op het vijftigste Europese bevrijdingsfeest in Moskou. Hij wendde nog voor om geschokt te zijn ook, toen hij vernam dat aan de militaire parade die hij had bijgewoond ook Tsjetsjenië-veteranen ha...

Levensbedreigende ethiek

715 hits
Na de diskussie over Peter Singers euthanasiasme in aktieblad NN opent Mark Verver deze opnieuw in Kleintje Muurkrant. Wij voelen ons geroepen te reageren. Niet omdat het onze bedoeling is terecht te komen in een welles-nietes debat dat enkel gericht is op de persoon Singer. Wel om te kijken welke plek de ideeën van Singer, welke door ...

Verschenen

787 hits
Ter gelegenheid van de vijftigste herdenking van de bevrijding van het nationaal-socialisme lagen de boekhandels weer vol van herdenkboeken, romans en andere publikaties, maar ook cd-i's over de oorlog, de bevrijding, het leven tijdens de bezetting enz. enz. Wat niet zo benadrukt werd bij deze publicitaire bevrijdingshype was de econom...

"Hartelijk welkom en sukses verder"

742 hits
Vluchtelingen worden opgevangen met het doel zo rap mogelijk te vertrekken Onderstaand artikel hebben we overgenomen uit de Nieuwsbrief van het Autonoom Centrum. Het Autonoom Centrum ondersteunt vluchtelingen die door de Nederlandse overheid en reguliere ondersteuningsorganisaties in de steek worden gelaten, en dat worden er meer ...

WOONLASTENDAG op zaterdag 17 juni

607 hits
De woonlasten zijn de laatste jaren fors gestegen en die tendens lijkt zich de komende jaren nog voort te zetten. Niet alleen stijgen de huren ieder jaar met een fors percentage, ook de gemeente draagt in belangrijke mate bij aan de stijging van de woonlasten in de vorm van nieuwe heffingen en belastingen, en verhoging van bestaande he...

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch