De mensen voor nietsdoen belonen?

650 hits
Bij herhaling heeft Le Sarkophage (*) beklemtoond verknocht te zijn aan de invoering van een basisinkomen dat iedere burger onvoorwaardelijk en zonder tegenprestatie toekomt. Baptiste Mylondo veegt alle gangbare bezwaren tegen het basisinkomen aan de kant en toont aan hoe ongefundeerd ze zijn.door Baptiste MylondoEen ‘toereikend’ basis...

Anarchisme met de ramen open

653 hits
Hoe komt het anarchisme uit zijn isolement? Hoe breken revolutionaire, anarchistische ideeën uit hun marginale positie en krijgen we met deze opvattingen een breder gehoor, een groter bereik? Hoe krijgen we een sterkere en omvangrijker beweging van anarchistisch doordacht activisme? Die vragen stonden centraal in het in 't vorige Klein...

Wat niet weet, wat niet wobt

690 hits
Door dit artikel te lezen begaat U, de republikeinse of anderszins nieuwsgierige lezer, in formele zin een strafbaar feit. Verderop in dit artikel wordt namelijk een als staatsgeheim gerubriceerd document gepresenteerd. Dit document betreft een eenvoudige doch veelzeggende (deel)inventarislijst uit het omvangrijke overheidsarchief ‘Kab...

Gladio en de Oranjes (002)

1252 hits
In het vorige Kleintje stond deel een van dit artikel, geschreven door Ton BiesemaatEen voorloper van O&I was eind jaren veertig de SOAN, de Stichting Opleiding Arbeidskrachten Nederland, een 'cover' voor een stay behind netwerk dat al ageerde tegen linkse kringen. Oprichter was dr. ir. Hacke, voorzitter van de ziekenfondsraad en V...

Werken is misdaad

712 hits
Er zijn in het spraakgebruik uitdrukkingen en woorden, die we moeten afschaffen, omdat ze de benaming zijn van begrippen, die de noodlottige en verdoemende inhoud vormen van het kapitalistisch stelsel. In de eerste plaats is dat het woord “werken" en alle begrippen die daarmee verband houden: werkman of werker, werktijd, werkloon, werk...

Kort

763 hits
Gewonnen hoger beroepNa al onze verloren juridische procedures van de afgelopen jaren eindelijk eens een juridisch succesje voor ons en voor de journalistiek! Op 1 februari kregen we van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch het arrest binnen van het hoger beroep dat we hadden ingesteld tegen het zogenoemde "Van de Meene" vonnis van 4 juli ...

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch