Skip to main content

Het fiasco van de eerste oorlog

De tweede Tsjetsjeense oorlog deel 5 Op 27 oktober 1991 werden er in Tsjetsjenië parlements- en presidentsverkiezingen gehouden. Met 90% van de stemmen werd Djokhar Dudayev tot president gekozen en op 1 november verklaarde Tsjetsjenië zich volledig onafhankelijk onder de naam Tsjetsjeense Republiek Ichkeria. door Bas van der Pla...

"aan de overspannen werknemers"

Het boekje "Brief aan een overspannen werknemer" van Ewald Vanvugt is geen haastige oproep tot onthaasting. Het is een lofzang op het luieren, die energiek het nietsdoen van haar gangbare opvattingen gaat ontdoen; tot zij hier naakt voor ons zal staan en misschien niet langer een spook, maar juist een aantrekkelijke verschijning zal zi...

Alweer de Cliëntenraad...

Er moest een snelle doorstart komen van de Cliëntenraad van de sociale dienst en dus ging de commissie Sociale Zaken op 10 februari 2000 gemakkelijk akkoord met de voorstellen van B&W. Een lijst organisaties die in de nieuwe Cliëntenraad zitting zou hebben vergezelde het voorstel en al snel daarna circuleerden er namen van Cliënten...

Collusie vergiftigt onze bouwvakkers

de overheid verzwijgt dit Collusie is een heimelijke verstandhouding, ontstaan uit gemeenschappelijke belangen om het eigenbelang te doen prevaleren boven alles, ook boven wetten, Europese Richtlijnen en Verordeningen. door Ad van Rooij Bij collusie misbruiken politici en hoge ambtenaren hun bevoegdheden om daarmee persoonlijk voo...

Kort nieuws

krakend denbosch Op zaterdag 17 juni, om 14.00 uur verzamelen achter het station op de Onderwijsboulevard in DenBosch voor een streetrave ("Reclaim the streets"). Organisatie is in handen van High Vibe dat DenBosch met veel lawaai wakker wil schudden. Het lijkt inderdaad allemaal wat gezapig te zijn in de stad. Toch wordt er hier en...

Wobben op Koudijs

Sinds de vuurwerkfabriek in Enschede is geëxplodeerd is in heel het land een bewustzijn ontstoken over bedrijven die een bedreiging vormen voor woongebieden die er veelal in de loop der jaren omheen zijn gebouwd. Er is zelfs een website (www.go.to/wijkgevaar) geopend waar men dergelijke bedrijven kan melden, waarop inmiddels honderden ...

vrijmetselaars kort geding

De internetpagina's betreffende de vrijmetselarij die onder De Stelling hangen (www.stelling.nl/vrijmetselarij) leveren heel veel respons op. Verdrietige vrijmetselaars die hun geheime teksten nu voor een ieder geopenbaard zien en enthousiaste leken die eindelijk zicht krijgen achter de pluche gordijnen. Het heeft ook veel stukjes opge...

Samenzweringstheorieën misverstand

deel 4: X-files in Israël In het vorige Kleintje beschreef Peter Edel hoe de Israëlische samenzweringstheoreticus en UFO-freak Barry Chamish het vredesproces tussen Israël en de PLO in verband brengt met een te vestigen nieuwe wereldorde. Rusland kwam daarbij naar voren als mogelijke bondgenoot van de rechtse krachten binnen de Is...

Koekkie en zijn advocaat

Het door de televisierubriek "twee vandaag" veroorzaakte hogedrukgebied boven het boek "De jacht op de erven Bruinsma" van Bas van Hout was geen lang leven beschoren. Ondanks het feit dat de conclusie die Van Hout trok in zijn helaas wat eendimensionaal uitgevallen epos toch tamelijk sensationeel was. Volgens hem had de top van het IRT...

De Kanes: een sekte in de dop?

In maart ben ik een weekend met een goede vriendin van mij naar Hamburg geweest naar wat ik dacht dat een gezellig cursusweekend zou worden. Het bleek een weekend brainwashing te zijn bij een Amerikaanse sekte. door Margriet de Zwart Ik werd uitgenodigd voor een weekendcursus over intuïtie van het Amerikaanse echtpaar Shya en Ariel K...

de moeizame relatie van de antroposofen met critici

"Geleidelijk aan wordt het hoofd door de geesteswetenschap helemaal buiten gebruik gesteld" (Rudolf Steiner) Al meer dan zestien jaar staat in Nederland de antroposofie van Rudolf Steiner (1861-1925) ter discussie. Met name het racisme, antisemitisme en (Duits) nationalisme van de grote voorman staan hierin centraal. Keer op keer ...