strijdperk 302

652 hits
Zaterdag 2 novemberDodewaard gaat toch eerder dicht!! Feest enherdenking.... met medewerking van onder andere de heropgerichte RK deVEULPOEPERS BV... Wel oppassen voor boze Dodewaard-bewoners daar op dieWaaldijk! Meer info: LAKA 020.6168294 Zaterdag 2 november: jaarlijksebijeenkomst in verband met het om ons allen heen toenemende gene...

Ach vaderlief, toe drink niet meer...

639 hits
Toch niet het minste nummer uit het omvangrijke oeuvre van de ZangeresZonder Naam. Een regelrechte hit! Nationaal weliswaar en vooral voor trouwe fansvan deze smartlapkoningin. Maar toch..... een klassenummer. Natuurlijk leverdemevrouw Servaes met dit lied geen constructieve bijdrage aan de bestrijding vaneen maatschappelijke misstand:...

Bommenteam staakt onderzoek

669 hits
Het zogenoemde Bastionteam van de politie van de regio Midden-Gelderland, datbijna een jaar onderzoek heeft gedaan naar drie bomaanslagen in Arnhem, is op 19augustus formeel ontbonden. Volgens een woordvoerder van de politie zijn er geensporen meer die verder kunnen worden onderzocht. Het onderzoek wordt heropendwanneer zich nieuwe fei...

Het leven is sterker dan de wet...

646 hits
"De katholieke moraal heeft altijd duidelijk gemaakt dat als je zo arm bentdat je niet meer kunt leven, je een brood mag weghalen uit de winkel. Er is eenhogere waarde dan alleen wat in de wet staat. Het leven is sterker dan de wet".En wat staat er letterlijk in de katholieke Catechismus? "Er is geen sprakevan diefstal, wanneer men de ...

Dagelijks brood

622 hits
Sinds bisschop Muskens is er weer leven in de bakkerij. Als het erop aankomt, zoworden zijn woorden enigszins vertekend samengevat, mag een werkloze een broodstelen om de honger te stillen. Het is lang geleden dat er vanuit de kerk nogzulke mooie geluiden te beluisteren vielen.Maar wat gebeurt er vervolgens? Vanuit de hoek van directve...

Tegenslagen

618 hits
De machtsstrijd binnen de Bossche PvdA is dank zij het goed getimede lekken vanKagie's declaratieproblemen naar het Blabants Dagblad dus definitief beslecht inhet voordeel van de ambitieuze Brutus Rottier. 't Vuiltje Kagie weggepoetst uitde PvdA-fractie en vol gas vooruit. Nu alleen nog maar het positieve nieuws, datzal zo ongeveer de ...

Glasgerinkel!

645 hits
Lees deze onderschepte brief die Golden Tulip-hotel Central, aan de GemeenteDen Bosch schreef:"09.09.96. Met dit schrijven vragen wij uw aandacht voor de veleklachten die wij kregen van onze gasten, speciaal van onze hotelgasten over deenorme herrie tijdens het Popfestival op Zondag 01 september j.l.Een zestal gasten van 3 kamers hebbe...

301, 302, 303...

675 hits
Je moet natuurlijk nooit het aktieve volkje vragen om even ergens bij stil testaan. Doe je dat wel, zoals in Kleintje nummer 299, dan is absolute windstilteje deel. Ik heb tijd en zin om wel een duit in het zakje te doen. De lust is hetgevolg van de betrekkelijke isolatie waarin ik me hier bevind. In het Nederlandseen beschouwend stukj...

Triffid!!!

778 hits
Rond de eeuwhelft verscheen het boek "De Triffids komen". Hierinbeschrijft John Wyndham op boeiende wijze hoe een agressieve plant uitgroeit toteen wereldomspannende levensgevaarlijke bedreiging. Wyndhams verhaal heeft eenopen einde: het blijft onzeker of de mensheid, na zware verliezen, de Triffidsuiteindelijk alsnog zal kunnen weerst...

kort 302

614 hits
Ik zit aan tafel. De gasten zijn naar bed, de wasmachine draait en dedroogtrommel rammelt van de kleren die erin zitten. De tafel is vast gedekt voorhet ontbijt 's morgens. Ik zit hier terwijl ik thuis had kunnen zijn, lekker inmijn eigen bed. Dan vraag ik mij af: waarom doe ik dit? Hier op de boot zittenen mensen mee helpen opvangen v...

Litanie van de armoe

460 hits
In het kader van ApartheidArmoeIn het kader van BolkesteinArmoeIn het kader van CreditcardsArmoeIn het Kader van Dividend-uitkeringArmoeIn het kader van EuropaArmoeIn het kader van FilantropieArmoeIn het kader Gezin-Hoeksteen-Van-De-SamenlevingArmoeIn het kader van de HypocrisieArmoeIn het kader van InformatieversnellingArmoeIn het kad...

Vrouwen en mannenstrijd

477 hits
Een interessante discussie, in de afgelopen Kleintjes. Mannen in devrouwenbeweging. Ik heb het met belangstelling gelezen, en wil middelsdit stukje pogen een zinvolle bijdrage te leveren aan de discussie. Allereerst lijkt het me zinvol te vertellen hoe ik tegen een aantal begrippenen ideeën aankijk, want ik kan natuurlijk niet voor ied...

Bijstand in Den Bosch: impuls aan de armoede, deel 1

510 hits
In Nederland leven circa 900.000 huishoudens tijdelijk of blijvend van eeninkomen uit werk of uitkering net op of onder het minimumniveau. Voor velen ishet buitengewoon moeilijk van dit (te) lage inkomen rond te komen en tallooszijn de problemen die ontstaan wanneer men langere tijd genoodzaakt is van teweinig geld rond te moeten komen...

Bijstand in Den Bosch: impuls aan de armoede, deel2

499 hits
delen van voorzieningen Deze 5% korting zou worden veroorzaaktdoordat het adres Papenhulst 26 bekend staat als een adres waar men'voorzieningen zou kunnen delen'. Een belangrijk 'beleidspunt' uit degemeentelijke invulling van de nABW! Het KUNNEN delen van voorzieningen. Ik zouhier circa 1500 voorbeelden kunnen geven over het kunnen del...

Puntje 302

448 hits
Ga naar een congres van varkensboeren, neem de microfoon ter hande en leg aan deaanwezigen uit dat het voor henzelf en hun omgeving beter is als ze hunbekrompen speklappenbestaantje opgeven en verzoek ze vervolgens om deel te nemenaan een animal rights-protestactie. Ga in je stad of dorp de deuren af en legaan de mensen uit dat het voo...

Sociale Dienst schendt privacy-wet

487 hits
Zoals al eens eerder geschreven in het Kleintje, heeft de Registratiekamer (eeninstantie die de naleving van de Privacy-wet in de gaten houdt), een aantalinteressante uitspraken gedaan over wat de sociale dienst wel en niet mag vragenvan haar cliënten. We hebben het in het Kleintje al eens gehad over hetgeniepige zinnetje dat onder een...

een noodzakelijke nuance

596 hits
In het NRC van 21 september jongstleden beschreef Harry van Wijnen in zijn artikel "Vrije jongens heroverden eigenhandig nazi-buit" hoe kort na de oorlog zogenoemde recuperatieteams Duitsland introkken om terug te stelen watvan ons was. Van koeien tot diamanten, van machines tot effecten van het Koninklijk Huis. Om deze strooptochten ...

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch