Skip to main content

NRC vanmiddag. Het dagvod wist te reutelen dat Kees de Jager voor de kadi had gestaan in Arnhem. Hield verband met een affaire rond een zwartspaarder die zijn moeizaam vergaarde zilverlingen in een Luxemburgs spaarvarken had geduwd. Dankzij een lid van de blauwe brievenbrigade kwam dat ter ore van staatssecretaris Kees en die ging op pad om het varken een hengst te geven. Er bleken nog meer Nederlandse knorretjes op stal te staan, maar daar gaat het hier even niet om. Het onderhavige exemplaar had er een juridisch circus van gemaakt, omdat die belastingambtenaar volgens hem ver buiten de pissoir had staan kletteren. En Kees had daar geen gebruik van mogen maken. De voormalige kastbewoner bleek vandaag te zijn aangestoken door het ASR-virus (1). Hij wist bij God niet wie die ambtenaar geweest was. In 2009 bij Matthijs misschien nog wel, maar vijf jaar later... ja, hallo zeg.

Jammer natuurlijk, maar er zijn meer ontboezemingen van Kees uit dat jaar die down the drain zijn gegaan. Zo hebben we in dit verband al vaker geprobeerd u te praaien met nog een stukje intrigerende info die hij toen loosde en een plekje kreeg in aflevering 3 van de serie “Licht in de Deussternis”dd. 5 oktober 2009. En die was ook niet kinderachtig. Alleen nooit meer iets over gehoord en gezien zijn optreden van vandaag is ons vertrouwen dat onze Kees ooit nog eens zal zingen net zo groot als president Hollande. Klein.


(1) Zie voor de vloedgolf van amnesie de serie “Tussen premies en piraten”.

  • Datum: .

Lekkere zeperd voor de blauwe brievenbrigade. Eigenlijk voor het hele ministerie van Financiën. Om te kunnen controleren of ze keurig binnen de lijnen waren gebleven in de zaak tegen die “zwartspaarder” wilde de kadi graag de bron van het hele verhaal voor het hekje hebben. Maar daar wenste Financiën niet aan mee te werken. Jeroen niet. Wiebes niet. Zelfs ex-staatssecretaris en ex-kastbewoner Jan Kees de Jager niet. Hoewel die laatste een beroep deed op zijn falend geheugen. Dat laatste was voor ons op 14 januari aanleiding om nog eens driftig te verwijzen naar aflevering 3 van de serie “Licht in de Deussternis”. Ging over Jan Kees' uitlating van eind september 2009. Dat een koppeltje vertegenwoordigers van Neerland's rijkste famieljes zo'n 15 miljard euro had ondergebracht bij schimmige buitenlandse poenvehikels. Dat was boven komen drijven bij een onderzoek van de blauwe brievenbrigade in de bancaire praktijken van good old Johnnny Deuss op Curacao. Nooit meer iets over gehoord.
Gisteren heeft SP-boy wonder Ronald van Raak er bij minister Ronald Plasterk ondermeer op aangedrongen dat ie zijn speurwurmen eens laat graven in de boeken van niet nader genoemde boeven, die na 10 september 2010 met hun zwarte poen invloed hadden verworven in het politieke leventje van Curacao (1). Aanleiding tot de actie van Van Raak was de uitspraak in de zaak rond Edsel Gumbs. De voormalige directeur van de Veiligheidsdienst Dienst Curacao (VDC), die onder leiding van premier Schotte de dienst was uitgewerkt. Op oneigenlijke gronden volgens de kadi vandeweek. Tijdens Edsel's vierjarige afwezigheid zouden er volgens Van Raak pakken met voor een deel door de AIVD en zelfs de CIA verzamelde geheime info zijn verhuisd naar allerlei duisterlingen die daarmee hun voordeel deden. Nou begrijpen wij de vragen van Van Raak tot achter de komma, maar waarom heeft ie niet meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om Plasterk te vragen naar die 15 miljard die blijkbaar door Johnny Deuss met succes uit de handen van de blauwe brigadisten is gehouden. Tenzij die rijke famieljes ook tot voornoemde duisterlingen behoren, die gebruik hebben gemaakt van de versleepte geheime info. Dan hebben we natuurlijk niks gezegd.
Overigens lopen er nog twee interessante gerechtelijke onderzoeken in onze randgemeente. Naar een nummertje witwassen en de moord op Helmin Wiels. Bij beide affaires zijn zowel ex-premier Schotte als Franceso Corallo in de etalage met verdachten gezet. Dat wil zeggen, in de officiële en de Curieus & Shoarma-pers. Maar met name Francesco wordt in de gerechtelijke stukken niet als verdachte opgevoerd. En daarom wil hij nu zijn eigendommen terug die tijdens het onderzoek door het Recherche Samenwerkingsteam in beslag zijn genomen. Daartoe heeft hij twee befkanonnen ingeschakeld: Peppie Sulvaran en Gerard Spong. Kan je leuk vinden of niet, maar als je geen sluitend bewijs hebt moet je retireren. Brengt ons terug bij Jan Kees. Hij zal toch niet voor zijn beurt hebben gepraat in 2009? Kan iemand in Den Haag eens proberen om het duo Ronald & Ronald te activeren? Bij voorbaat.

(1) Op die datum kwamen premier Schotte cs. aan het bewind. En die meneer telde onder zijn gabbers ondermeer gokkoning Francesco Corallo over wie wij uitgebreid hebben getoeterd in de serie “Antillen vice versa

 
  • Datum: .