zondag 19 oktober-2014
Wat doe je als je frackt? Dan ros je met grote druk water, zand en een heerlijke cocktail chemicaliën de grond in. Om olie en gas die op grote diepte opgesloten zit in gesteente los te peuteren. De samenstelling van die cocktail is een tijdje geheim gehouden. Geen wonder, want je zou wel mesjogge zijn als je gaat rondtetteren dat er benzeen, formaldehyde, zware metalen en radioactief materiaal in zit. Stofjes die niet goed zijn voor de volksgezondheid. Je kan er namelijk kanker van krijgen of andere ziektes waar je niet zo appetijtelijk van dood gaat. Dus moet het mengsel na een potje fracken flink worden gezuiverd. Voordat restanten van die chemische zooi in het bodemwater cq. drinkwater terecht komen (1).
Nou heeft de American Chemical Society (ACS) onlangs de uitkomst van een studie naar de resultaten van dat zuiveren in haar clubblad gezet. Ziet er knudde uit. Met name die zware metalen leveren problemen op. Soms zitten ze er na de zuivering nog in en moet er worden overgegaan tot een behandeling met chloor of ozon. Het lullige daarvan is weer dat er giftige DPB's ontstaan (disinfection byproducts) en daar worden mensen ook niet goed van. Om nog maar te zwijgen over het speelgoed van de Partij van de Dieren. Het advies van de ACS? Het frackwater niet in het grondwater of rivieren laten weglopen. Ook niet als het zogenaamd gezuiverd is.
En of het niet op kan. Uit de baarmoeder van twee andere Amerikaanse bollebozenconcentraties is over fracking ook een onheilspellend rapport de wereld ingeperst. Daarin leggen ze een oorzakelijk verband tussen een reeks van kleine aardbevingen in Ohio en aanpalende frackingactiviteiten. Gevoegd bij het feit, dat door al deze ellende het te winnen schaliegas en -olie brandduur wordt en de consument aan het eind van de rit gewoon de piel is en je zou zeggen dat Henricus Gregorius Joseph Kamp van verdere pogingen om gemeentes als Boxtel en Haaren naar de kloten te helpen zal afzien. Maar gezien zijn strengheid in de leer in de kwestie rond de aanleg van windmolenparken net buiten de branding hebben wij daar een heel hard hoofd in. Dus daar moeten we morgen even mee naar de dokter. Prettige zondag nog. Houdoe.

(1) Zie bijvoorbeeld voor de smakelijke combinatie water/formaldehyde het artikeltje “Broodje donor” van gisteren.

  • Datum: .

donderdag 14 augustus-2014
Weet u nog van John MacCain? Toen die oorlogspropagandist bij Een Vandaag zijn opwachting maakte? Niet? Was op 23 juli. Daarbij zei hij ondermeer, dat als we nog een paar jaar geduld hadden we niet langer aan de gaspijp van Vlad hoefden te lurken. Dan ging namelijk de Amerikaanse hoorn des overvloeds weer open en konden we onze snert opwarmen met LNG van MacCain's buddies. Dat de prijs die we daarvoor zouden moeten betalen drie tot vier keer hoger wordt zei hij er niet bij. Waarom we dieper in de buul moeten tasten? Awel, die gesuggeerde overvloed moet komen uit het fracken van enorme gasvoorraden. Schaliegas dus. Maar zijn de getallen waarmee de Amerikaanse overheid en in haar voetspoor Henk Kamp en andere apprentis sorciers goochelen wel betrouwbaar? Leest u dit dan even, wijs vervolgens op uw voorhoofd als u John, Henk of vergelijkbare wijsneuzen tegenkomt en zet Een Vandaag gewoon uit als die dikke of die dunne een nieuwe uitzending aankondigen. Zo langzamerhand zit er niks anders op.

  • Datum: .

maandag 18 augustus-2014
Niks aan de hand. Er komt wel een stoot methaangas (CH4) vrij bij het fracken van schaliegaas, maar dat heeft geen nadelige gevolgen voor het grondwater. Laat staan het oppervlaktewater. Integendeel als je zit te vissen en het wordt een beetje fris kan je dat gas aansteken om de boel wat aangenamer te maken. En je hoeft je stekelbaars na het vangen niet meer te bakken. Zo deden de Indianen dat vroeger ook. Althans, volgens de republikeinse senator Randy Baumgartner van Colorado. Geen intellectuele hoogvlieger, die Randy. Weet blijkbaar niet dat methaangas bij het vrijkomen in de atmosfeer een veel groter probleem vormt voor ons welzijn dan een overdosis CO2. In Siberië houden ze hun hart al een tijdje vast nu het hier en daar een graadje warmer wordt, maar volgens Randy kan dat echt geen kwaad.
Hoe hij verder denkt over het gebruik van een flinke portie chemicaliën en grote hoeveelheden diesel om dat schaliegas naar boven te wurmen weten we niet. Maar het zal hem toch niet zijn ontgaan dat deze manier van gaswinning aanzienlijk duurder uitvalt dan de orthodoxe. En dat het idee van Randy's langzamerhand seniel wordende partijgenoot John MacCain om schaliegas naar Europa te exporteren net zo maf is als het aansteken van oppervlaktewater als je het bij het vissen koud krijgt. Nou ja, ieder land krijgt de vertegenwoordiger die hij verdient. Stay tuned.

  • Datum: .

EPA staat voor Environmental Protection Agency. Is de Amerikaanse milieu-oppasser. Vorige week liet die een rapport op ons los van 100 pagina's over het winnen van schaliecarbonaatjes. Daarin kwamen de snuffelaars die het rapport hadden uitgebraakt tot de conclusie dat fracken zo goed als geen nadelige gevolgen had voor het drinkwater. Iedereen blij. Henk Kamp naar verluidt euforisch. Die vatte zelfs het plan op om met moeders een tripje naar Bonaire te maken om de uitkomst van het EPA-rapport in zijn blote togus te vieren. Was iets te vroeg gejuicht. Een dag daarna nam het baasje van het Californische Department of Conservation namelijk de zak. Dat Department houdt toezicht op de olie- en gasindustrie ter plekke, maar had dat blijkbaar bij de uitgebreide fracking activiteiten in dat deel van de USSA een beetje laten sloffen. Want wat kwam aan het zonlicht? Dat het drinkwater stevig vergiftigd en niet te zuipen was. Door het vrolijk laten weglopen van het frackingwater. En dat was nogal wat: 70 meloen gallons in 2014. Een gallon is ruim 3,7854 liter en als je weet dat het in Californië al een hele tijd zo droog is als Sinterklaas zijn reet op 6 december kan je zo'n beetje nagaan hoe de bevolking tegen dat fracken aankijkt. Henk is thuisgebleven. Nog een mazzel dat het hier ook mooi weer is. Stay tuned. 

  • Datum: .

Oh, ze zullen doorgaan. Tot ze aan het gaatje zijn. Deep in the USSA. En dat gaatje komt al aardig in zicht. Maar wat moeten ze anders? Met de opbrengst van dat schaliegas en die frackolie kunnen ze nog net de afbetaling van hun schulden regelen. Maar voor de rest is het cunt met perenvla door die belachelijke prijzen op de wereldmarkt en de waanzinnige olievoorraden. De aandeelhouders? Frack them. Het milieu? Al die aardschokken in Oklahoma? Ga lekker verhuizen.
Iedereen met een beetje gogme tussen de kwabben begrijpt dat het einde van het Amerikaanse frackavontuur is aangebroken. Het eindproduct is veel te duur. Maar wat ligt er op de rede van het Zuidfranse Fos sur Mer? Een tanker met Amerikaanse frackolie die door de Nederlandse firma Vitol door de raffinagewringer moet worden gehaald en vervolgens... ja wat eigenlijk? Zijn wij nou oliedom of zijn ze in Rotjeknor nou zo olieslim? Je zou bijna zweren dat John MacCain de kapitein van die tanker is (1). Stay tuned.

(1) Zie voor een toelichting aflevering 1 van deze serie dd. 14 augustus 2014

  • Datum: .

En wij maar denken dat Henk Kamp uniek is. Nou in de UK kan je ook demonstreren tot de vellen erbij hangen, maar het is net als hier. Uiteindelijk hebben de dames en heren die de tent runnen namens de 1% gewoon schijt aan het voetvolk in hun constituency. Neem nou North Yorkshire. Daar kreeg de frackclub Third Energy in mei van dit jaar al toestemming voor een potje fracken. Dezelfde maand kreeg ook een andere frackclub, INEOS, groen licht van de lokale slippendragers. Die is van plan om even 4000 putten te slaan. Beter dan zo'n erg klein beetje. Er was veel protest, want fracken brengt een flinke emmer schade toe aan het milieu, het boerenland en het toerisme. Maar ja die agressieve Russen hè. Die moet je zoveel mogelijk buiten de deur houden. Dus is het fracken geblazen in North Yorkshire. Goddank hebben ze bij INEOS het milieu hoog in het vaandel. Het vergiftigde water dat naar boven komt gaat namelijk in dubbelwandige containers, verdwijnt vervolgens in de recyclingmolen en wordt aan het eind van de rit in de Noordzee zee gedumpt. Garanties? Tot het eind van het riool. Als u extra ui moet gebruiken bij de nieuwe haring van volgend jaar omdat ie wat typisch smaakt weet u hoe het komt. Stay tuned.

  • Datum: .

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch