Skip to main content

Fracken, frackte, gefrackt (004)

11 februari 2016

Oh, ze zullen doorgaan. Tot ze aan het gaatje zijn. Deep in the USSA. En dat gaatje komt al aardig in zicht. Maar wat moeten ze anders? Met de opbrengst van dat schaliegas en die frackolie kunnen ze nog net de afbetaling van hun schulden regelen. Maar voor de rest is het cunt met perenvla door die belachelijke prijzen op de wereldmarkt en de waanzinnige olievoorraden. De aandeelhouders? Frack them. Het milieu? Al die aardschokken in Oklahoma? Ga lekker verhuizen.
Iedereen met een beetje gogme tussen de kwabben begrijpt dat het einde van het Amerikaanse frackavontuur is aangebroken. Het eindproduct is veel te duur. Maar wat ligt er op de rede van het Zuidfranse Fos sur Mer? Een tanker met Amerikaanse frackolie die door de Nederlandse firma Vitol door de raffinagewringer moet worden gehaald en vervolgens ... ja wat eigenlijk? Zijn wij nou oliedom of zijn ze in Rotjeknor nou zo olieslim? Je zou bijna zweren dat John MacCain de kapitein van die tanker is (1). Stay tuned.

(1) Zie voor een toelichting aflevering 1 van deze serie dd. 14 augustus 2014

Klik hier om uw reactie toe te voegen
11 februari 2016
Fracken, frackte, gefrackt